Annonse

tillitsreform

LederAp med uklar tillitsreform

Når Ap vil beholde de regionale helseforetakene, kan en stille spørsmål med hvor mye man vil merke til deres nye tillitsreform i praksis ut over at klokken skrus tilbake når det gjelder konkurranseutsetting og pakkeforløpet innen rus og psykiatri.

Leder

LederStyringskåte kommuner

Når en kommune er så styringskåt og uklok i møte med lærere som Sandefjord, løser ikke en tillitsreform problemene. Stortinget må hente frem en sterk medisin mot uvettig styring.

Leder

Leder Vil reversere rettighetstenkningen

Hvis Raymond Johansen får Ap med seg på skru tilbake, i det minste stoppe, rettsliggjøringen i samfunnet, vil den varslede tillitsreformen få bein å stå på.

Leder

LederOstehøvel på skraphaugen

De rødgrønne vil legge vekk ostehøvelen og bruke mer penger i offentlig sektor. Utmerket om de makter å sørge for økt effektivitet når tillit skal erstatte kontroll og rapportering.

Den umulige tilliten

Tillit er like viktig som før, men mye vanskeligere å oppnå, skal vi tro ekspertene.

– Tillitsbegrepet har mye makt, men det skal det også ha

– Bedriftene må fortjene tilliten

– Tillit oppstår ikke på samme måte som før

Rødgrønn front mot rapporterings- og testkrav i skolen

Ap, Sp og SV ber regjeringen om en tillitsreform i norsk skole. De mener politikere og skolemyndigheter i mye større grad må holde fingrene unna klasserommene.

Innflytelsesrik arbeidsgruppe vil ha tillitsreformen i Oslo som utstillingsvindu i kommunevalget

Når målet er økt tillit

I New Zealand økte de tilliten til offentlig sektor gjennom målstyring og armslag til medarbeiderne.

Danmark kjølner til tillitsreform - Bare Sverige satser videre

Tillitsbasert ledelseLar vente på seg i Norge

«New public management» er dødt i både Sverige og Danmark. Inn kommer tillitsbasert ledelse, men ikke i Norge.

5 barrierer mot tillitsbasert ledelse

Typiske problemer når man går fra tradisjonell styring til tillitsbasert ledelse.

Toppstyring er ødeleggende

Det viser Danmarks første doktorgrad på tillit og kontroll.

Innfører tillitsreform i Oslo

Byråd for eldre, helse- og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), innfører tillitsreformen.

Ny NAV-direktør Sigrun Vågeng: – Jeg er ekstremt opptatt av ledelse

Fra neste år må alle Navs 1500 ledere belage seg på å bruke tid på utvikling. Alle skal gjennom et eget lederutviklingsprogram. Den nye Nav-direktøren vil ha et tydeligere Nav og hun vil gi mer frihet til lokalkontorene. – Hvis vi skal bli tydeligere, må vi ha ledere som tør og omgivelser som tåler, sier Sigrun Vågeng.

Går for tillitsreform og gammel arbeidsmiljølov

Raymond Johansens byregjering vil ha tillitsreform i Oslo kommune. Samtidig vil de ikke følge arbeidsminister Robert Erikssons nye arbeidsmiljølov.

Straks duket for tillitsprosjekt i Oslo

I disse dager kommer endelig prosjektleder for nabolagsprosjektet på plass. Det skal teste hva som skjer når pleiere får styre mer selv.

Mer tillit til ansatte ­starter med Riks­revisjonen

Per Olaf Lundteigen vil endre Riksrevisjonenes mandat. På den måten kan man redusere fryktkulturen og åpne opp for et mer tillitsbasert system i offentlig sektor, mener han. Nå vurderer Sp-veteranen å fremme et eget forslag om saken i Stortinget.

Tillitsreform

De vil egentlig det samme. Mens Kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner ønsker å arrestere tidstyver for å gjøre hverdagen til offentlig ansatte enklere og mer effektiv, snakker venstresiden stadig mer høylydt om en såkalt tillitsreform a la Danois.

Ledelse, kontroll og tillit: Mer tillit til ansatte ­starter med Riks­revisjonen

Per Olaf Lundteigen vil endre Riksrevisjonenes mandat. På den måten kan man redusere fryktkulturen og åpne opp for et mer tillitsbasert system i offentlig sektor, mener han. Nå vurderer Sp-veteranen å fremme et eget forslag om saken i Stortinget.

Tillits­basert ledelse – risiko og gevinst

– Tillit er ikke det motsatte av kontroll. Tillit gir en annen type kontroll, sier en av de fremste ekspertene på det praktiske arbeidet med den danske tillitsreformen, Niels Thygesen fra Copenhagen Business School. I Hvidovre kommune ga tillitsbasert ledelse en gevinst på 3000 ekstra arbeidsdager per år.

Annonse
Annonse
Annonse