Annonse
Foto: Freeimages

Hva skal Norge leve av etter oljen?

Hva skal Norge leve av etter oljen? Det er ikke lett å starte store bedrifter, og mange av dagens store vil slite, er spørsmålet forfatteren Peter Barbulla stiller seg. Han har skrevet boken Gründerbibelen – det norske skaperverket, og mener driftige sjeler vil kunne berge seg ved å starte i det små.

Han er redd for at Norges fremtid vil bli preget av langtidsutdannete arbeidsløse med master- eller doktorgrad, mens realutdannete vil bli mangelvare.

– Det kunnskapsbaserte samfunnet vil finne at det mangler på motiverte smågründere, eller handymen. Det er å håpe at boken kan gi et positiv bidrag til problemstillingen, sier han til Dagens Perspektiv.

Barbulla påpeker at Staten, fylkene, kommunene, Innovasjon Norge og NAF har startet en omfattende serie med entreprenørskurs. Selv videregående skoler har egne fag med ungt entreprenørskap på alle trinn, med 140 undervisningstimer.

Det finnes også en del bøker om samme emne, men alle disse – både kurs og bøker – tar kun for seg den tekniske delen av virksomhetsoppstarten. Med andre ord, man lærer alt om hvordan man skal starte en bedrift, men ikke om hva man skal starte med.

Det gir Barbulla en rekke eksempler på i boken. Blant annet lanserer han ideen om mobile helikopterlandingsplasser, svømmeanordninger, nygamle jernkors, treskadeinsektsknekkere og kunstgartnerier.

– Boken på over 430 sider har flere enn 100 illustrasjoner. Det finnes forslag i nesten alle bransjer, tilpasset ulike kunnskapsnivåer. Alle ideene kan realiseres av både kvinner og menn. Omtrent 20 av dem kunne ha den fornødne oppfinnerhøyden og være patenterbare. Boken er også en lærebok i kreativ businesstenking, sier han.

Norges største arbeidsplass er enkeltpersonforetak. Det er registrert 193 000 slike bedrifter, som sysselsetter anslagsvis 300 000 medarbeidere. Å øke denne andelen er bokens fremste visjon, ifølge Barbulla.

Mens de fleste eksisterende gründerbøker er forfattet av økonomer, er denne skrevet av en oppfinner og multigründer. 

Peter Barbulla
Gründerbibelen – det norske skaperverket av Peter Barbulla
Annonse
Annonse