Annonse
Færre kvinner enn menn tar gjenvalg i lokalpolitikken. Foto: Wikimedia Commons/Orf3us

Kvinner vil oftere ut av lokalpolitikken

Tallene stemmer godt med forskningen, hevder Signe Bock Segaard ved Institutt for samfunnesforskning (ISF).

– Det er ikke bare viktig å få flere kvinner inn i lokalpolitikk, det er også viktig å holde fast på dem man har – slik at de opparbeider seg erfaring, blir mer synlige og i neste omgang kan få flere personstemmer, sier hun til avisen.

En undersøkelse fra 2008 viste at menn er med i kommunestyrer i lett mer enn to perioder, mens kvinner bare sitter litt lengre enn én periode. Den samme tendensen viste seg å holde stikk i 2011.

I denne ferske undersøkelsen har 35 prosent av kvinnene sittet i én periode, mot 26 prosent av mennene. Halvparten av mennene har sittet i tre perioder eller mer, mot 36 prosent av kvinnene. Dette kan skape en negativ spiral, mener Bock Seegård.

Til tross for at kvinnene oftere forlater poltikkene, er de ikke fremmed for å anbefale andre å gå inn i slike verv. 77 prosent anbefaler andre å bli lokalpolitiker, to prosent flere enn mennene. 74 prosent av både menn og kvinner er svært godt fornøyde eller godt fornøyde med måten lokaldemokratiet fungerer på i sine kommuner.

Annonse
Annonse