Annonse

Politikernes TV2-knute

TV2 valgte å ikke søke den midlertidige konsesjonen for å drive allmennkringkasting. Hvorfor skulle de det egentlig? Det følger praktisk talt ingen fordeler med å binde seg opp til å ha hovedkontor i Bergen og drive utstrakt nyhetsproduksjon. TV2 vil ha penger for å holde til i Bergen og sørge for at NRK ikke blir alene om en bred produksjon av nyheter på TV. Er det noe kulturminister Linda Hofstad Helleland ikke har, så er det penger. Det kommer ikke en budsjettpost merket «allmennkringkasting» på statsbudsjettet som legges fram i oktober.

Fra årsskiftet gjør TV2 som de vil. Men TV2-sjef Olav T. Sandes sier han vil vente for å se om politikerne mener alvor med at de vil ha en kommersiell allmennkringkaster eller om det er meningen at NRK skal være alene i markedet.

Monopoltiden

Det vil uansett ikke være snakk om å skru utviklingen tilbake til monopoltiden. Det vrimler jo av TV-kanaler, men det finnes ingen norske som satser på nyheter og samfunnsstoff slik som TV2. Det går mest i underholdning og sport i kanaljungelen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier at hun ikke er overrasket over at TV2 avsto fra å søke den midlertidige konsesjonen.

– Det illustrerer at vi er inne i en periode med store endringer i teknologi og medievaner, der retten til formidling via kabel-TV er mindre viktig enn tidligere, sier hun i en pressemelding. Nettopp. Spørsmålet er om hun har tenkt å ta noen grep eller om vil la markedet ta kverken på kommersiell allmennkringkasting.

 

"Det kan være kommersielt lønnsomt å beholde sin egenart og opprettholde nyhetsproduksjonen selv om det koster en del, framfor å ende opp som de andre glattslikkede kommersielle kanalene."

Når staten lyser ut en konsesjon og ingen søker, kan man selvsagt mene dette er en strek i regningen. Det er det ikke nødvendigvis. Helleland måtte lyse ut konsesjonen fordi den løper ut ved årsskiftet og det er et flertall på Stortinget som vil ha dagens TV2 som et alternativ til TV2. De vet bare ikke hvordan de skal få det til. Ap sier de er rede til å gi støtte over statsbudsjettet for å få TV2 til å holde til i Bergen og produsere nyheter.

Så Lina Hofstad Helleland kan ikke annet enn å være tilhenger av en kommersiell allmennkringkaster selv om hun ikke aner hvordan det skal være mulig å få til i praksis. Hun kommer med en sak til Stortinget på rundt årsskiftet. Olav T. Sandnes vet han kan komme til å vente forgjeves, men også han er tjent med å holde fram at TV2 vil være en kommersiell allmenkringkaster.

Et regjeringsoppnevnt utvalget, under ledelse av Knut Olav Åmås, skal på nyåret legge fram nye modeller for finansiering av mediene. En mulighet er at kringkastingsavgiften legges om slik at den også skal dekke nyhetsproduksjon som andre enn NRK kan stå for. I så fall kan det tenkes at Kulturdepartementet kan lyse ut en konsesjon for nyhetsproduksjon som andre enn TV2 også kan søke på. Det vil være mulig uten å komme i strid med EØS-avtalen som forbyr støtte som kan være konkurransevridende.

TV2 konkurrerer ikke bare med NRK. De konkurrerer også med de andre avisene. Både NRK og TV2 satser mer på video i sin nyhetsdekning på nett. VG driver nett-TV. Det er ikke det samme klare skillet mellom TV og aviser slik det var da TV2 ble lansert i 1992.

Flytter fra Bergen

Olav T. Sandnes har gitt Linda Hofstad Helleland ut året og vel så det, på å komme opp med modeller og ideer som kan sannsynliggjøre at det er støtte å hente. Hvis det ikke skjer, må vi regne med at TV2 flytter fra Bergen, rett og slett fordi det er rimeligere å samle hele organisasjonen i Oslo. Det sitter nok lenger inne for TV2 å droppe nyhetsproduksjonen. Et TV2 uten nyheter blir en blek skygge av den merkevaren de har bygget opp. Det kan være kommersielt lønnsomt å beholde sin egenart og opprettholde nyhetsproduksjonen selv om det koster en del, framfor å ende opp som de andre glattslikkede kommersielle kanalene.

Annonse
Annonse