Annonse
Mange sjefer? Som leder for UDIs spesialavdeling F1 blir man nok fulgt nøye med på av UDI-sjef  Frode Forfang. Også statsråd Sylvi Listhaug og andre i departemente vil muligens vise sin interesse. «Justis- og beredskapsdepartementet kan ha instruksjonsmyndighet», heter det blant annet i stillingsutlysningen. . Foto: NTB-scanpix. 

UDI søker sjef for «spesialenheten F1»

Spesialenheten F1 ligger inn under Asylavdelingen i UDI, som er den største i Utlendingsdirektoratet – med 500 ansatte. Asylavdelingen er den avdelingen i UDI som har hatt størst vekst det siste året. Spesialavdeling FI er en del av Asylavdelingens juridiske spesialområder, og har per i dag 25 ansatte, heter det i stillingsutlysningen fra UDI.

Delikate oppgaver

Som leder for denne spesialavdelingen må du være jurist i bånn. Og du bør ha svært gode lederegenskaper, heter det.

Det forstår seg, når man leser beskrivelsen av jobben i stillingsannonsen:

«Et sentralt oppdrag for F1 er å behandle asylsaker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn. Dette er saker der Justis- og beredskapsdepartementet kan ha instruksjonsmyndighet. En annen viktig oppgave er ansvaret for asylsaker der det vurderes utelukkelse fra asylstatus. Samhandling med PST, Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet står sentralt i arbeidet på enheten». 

I tillegg samarbeider enheten tett med lignende miljøer i utlandet.

I denne jobben følges du tett av både hissige forsvarsadvokater og utålmodige politikere – både av Brynjar Meling og Sylvi Listhaug, for å si det sånn.

Og det er ikke småtterier UDI ønsker seg av både faglige og personlige egenskaper. Her nevnes både  gode lederegenskaper, at du er strukturert, med god rolle- og organisasjonsforståelse og at du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen.

«Et sentralt oppdrag for F1 er å behandle asylsaker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn»

Faglig skal du beherske både folkerett, forvaltningsrett, utlendingsrett og internasjonal strafferett – for å nevne noe.

Dessuten bør du ikke ha så mange «svin på skogen»: Den som tilsettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven til nivå «hemmelig».

Jakter kriminelle

Spesialenheten F1 i UDI jobber mot at Norge skal bli ei frihavn for forbrytere som står bak tortur, forfølgelse og drap, skriver Dagbladet i en artikkel om denne enheten fra august i år.

Siden 2009 har spesialenheten tatt flyktningstatusen fra 115 asylsøkere fordi de mener asylsøkerne har begått alvorlige forbrytelser i hjemlandet.

I år har etaten ekskludert ti personer, og de fleste av dem kommer fra det autoritære diktaturet Eritrea, noen fra Syria, skriver avisen.

Flere av de som mister sin flyktningstatus får like vel bli i Norge, men de følges tett opp, og må blant annet søke om opphold etter sju måneder.

Grunnen til at de får midlertidig opphold, er det såkalte returnvernet, skriver Dagbladet. Norge sender ikke asylsøkere ut dersom de står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling i hjemlandet. Norge kan for eksempel ikke sende personer tilbake til Syria slik situasjonen er der nå.

Mulla Krekar er det mest kjente eksemplet på personer som i øyeblikket ikke er «returbar».

Annonse
Annonse