Annonse

udi

Leder

Leder«Landsforviser» gammel dame

84 år gammel kvinne fratas oppholdstillatelse etter 50 år i Norge. UDI må utstyres med et «sunn fornuft»-organ som kan forhindre de verste utslagene av byråkratenes firkantede tolkning av uklare regler.

Leder

Leder«Landsforviser» gammel dame

84 år gammel kvinne fratas oppholdstillatelse etter 50 år i Norge. UDI må utstyres med et «sunn fornuft»-organ som kan forhindre de verste utslagene av byråkratenes firkantede tolkning av uklare regler.

UDI innvilget nesten 19.500 statsborgerskap i fjor

Nesten 19.500 utlendinger fikk norsk statsborgerskap i 2020. Det er 6.300 flere enn året før.

UDI-Forfang– Kan ikke utelukke økninger som kan være krevende å håndtere

UDI-direktør Frode Forfang mener likevel at den situasjonen som har oppstått etter at Tyrkia åpnet sine grenser for flyktninger som vil til Europa, sannsynligvis ikke vil utvikle seg til en krise av den typen vi så i 2015.

UDINorge er ikke klar for ny asylsøkerbølge

Tyrkia har åpnet grensene mot Europa for migranter. UDI-sjefen sier at Norge ikke er forberedt på en kraftig økning i antallet asylsøkere.

Regjeringen vil ha flere robot-vedtak

Forvaltningen beveger seg sakte i retning av flere automatiserte vedtak.

UDI vurderer å tilbakekalle midlertidig oppholdstillatelse for somaliere

Leder

LederMed en au pair i huset

Det spørs om ikke UDI er på bærtur med sin tolkning av reglene for aupairer. Uansett vil Jøran Kallmyr klamre seg til justisministertaburetten, dog med en ripe i lakken.

Leder

LederMed en au pair i huset

Det spørs om ikke UDI er på bærtur med sin tolkning av reglene for aupairer. Uansett vil Jøran Kallmyr klamre seg til justisministertaburetten, dog med en ripe i lakken.

Norge trues med søksmål – bruker for lang tid på søknader om opphold

Flere arbeidstakere fra India og færre fra EØS-land

Antallet indere som har fått arbeid i Norge har mer enn fordoblet seg de siste to årene, mens antall arbeidstakere fra EØS-land har gått ned.

Revisorer satser på tjenestedesign

Styrker seg i vekstmarked.

95 oktoberbarn rakk ikke UDIs søknadsfrist

Mens 395 såkalte oktoberbarn rakk å søke om en ny vurdering fra UDI om opphold i Norge, var det 95 som ikke rakk fristen.

UDI-direktøren– Mange av migrantene vet at de ikke kvalifiserer for asyl

Norsk Folkehjelp legger ned all drift av asylmottak

– Det er ikke mulig å drive videre innenfor økonomisk forsvarlige rammer, sier generalsekretær Henriette Westhrin.

Digitalisering i det offentlige– Vi er i starten på en potensiell revolusjon i offentlig sektor

Det siste halve året har roboten Ada lagt ned 2,5 årsverk for UDI. Mens et menneske bruker 20 minutter på jobben, gjør Ada det på fire. Snart vil mange flere vedtak tas helautomatisk. Det gir mange muligheter, men også noen reelle problemer.

UDI-sjefen– Unødvendig detaljert regelverk vanskeliggjør digitaliser­ingen

Direktør Frode Forfang vil justere lover og regler for å legge til rette for digitalisering i UDI.

DigitaliseringHelautomatiske vedtak i UDI

I desember gjorde UDI sitt aller første hel­automatiserte vedtak. Og det siste halve året har roboten Ada lagt ned et arbeid tilsvarende 2,5 årsverk. UDI er i startgropa for en digital revolusjon.

UDI 30 årAsylpolitikken svinger med ankomstene

Norsk asyl- og flyktningpolitikk har endret seg over tid – og særlig endrer den seg etter omfanget av ankomster. Den blir strenger når mange kommer.

Målstyring og tillitUDIs vei fra telling til tillit

I løpet av 2018 skal UDI innføre en helt ny måte å styre på. Det betyr økt tillit til de flinke og falkeblikk på brukerne. Samtidig varsles et brudd med tellekantene organisasjonen har styrt etter tidligere.

UDI–sjefen–Stortingets oktoberbarn–vedtak reiser mange spørsmål

UDIFortsatt usikkerhet om antall asylsøkere i 2018

Premissleverandørene

Frode ForfangÅpen, tydelig og modig

Klart for kamp om topplederstillingene i innvandringssektoren

UDI og politiet skal avsløre asyljuks via digitale spor

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet (PU) vil bruke høyteknologi for å avsløre asylsøkere og utlendinger som jukser med søknaden.

Halvparten av asylbarn med midlertidig opphold forsvunnet

Nesten halvparten av barna som har fått midlertidig opphold siden ordningen ble innført i 2009 har forsvunnet, over 400 barn har lagt ut på flukt igjen fra Norge.

Opptil 200 må gå i UDI

Fra nyttår må Utlendingsdirektoratet (UDI) kvitte seg med mellom 150 og 200 midlertidig ansatte. Årsaken er at færre søker asyl i Norge.

Asylsøkere kommer seg rekordraskt inn i norsk arbeidsliv

Sverige og Norge topper listen i en ny rapport over land som får sysselsatt flyktninger raskt.

Laveste antall asylsøkere siden 90-tallet

Det kom 2.380 asylsøkere til Norge første halvår i år. Det er det laveste antallet siden 90-tallet.

Annethvert asylbarn fikk midlertidig opphold

Nesten halvparten av de enslige, mindreårige asylsøkerne som har fått svar i år, fikk midlertidig opphold og må reise ut når de fyller 18.

Norsk asylpraksis bekymrer europeiske eksperter på menneskehandel

Europarådets eksperter på menneskehandel ber Norge ta bedre vare på asylbarna og frykter at asylinnstrammingene rammer trafficking-ofre.

Ideelle organisasjoner vurderer å gi opp asylmottaksdrift

Asylbransjens eneste to ideelle mottaksoperatører truer med å trekke seg ut dersom vilkårene ikke bedres.

Norsk Folkehjelp– Regjeringen jager bort ideelle aktører

Norsk Folkehjelp må legge ned sitt niende mottak i løpet av et år. – En spiker i kista for humanitære organisasjoner innen mottaksdrift, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin.

NOAS reagerer på asylpraksisen for unge

Siden 2016 har 187 enslige, mindreårige asylsøkere uten returmuligheter fått avslag i Norge. NOAS kritiserer UDI og UNE for praksisen.

Lang ventetid i asylmottak har ingen effekt på senere integrering

– Overraskende og interessante funn, sier assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange.

UDI vil myke opp reglene i statsborgerskapssaker

Utlendingsdirektoratet ønsker å endre lovverket slik at barn ikke blir straffet for noe som skjedde før de ble født i statsborgerskapssaker.

Listhaug vil gjenforene flyktningfamilier i utlandet

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil stramme inn på familiegjenforening og foreslår at familier som kan leve sammen i et annet trygt land får avslag.

IntegreringSpråk- og arbeidspraksis er den store utfordringen

For liten kapasitet til språkopplæring og arbeidspraksis er den største utfordringen når større kommuner skal bosette flyktninger. Det svarer nesten 70 prosent av norske kommuner med mer enn 20.000 innbyggere i en undersøkelse Dagens Perspektiv har gjennomført.

Bosetting av flyktningerTrenger mer penger innen psykiatri og barnevern

Dagens Perspektiv har gjennomført en spørreundersøkelse der 108 rådmenn i Norge har svart på hvordan de håndterer bosetting av flyktninger.

Integrering i mottakeneForeldreveiledning kan forebygge radikalisering

Tilpasning og målrettet bruk av foreldreveiledning (ICDP) kan forebygge radikalisering og støtte foreldre i asylmottak, viser en fersk Fafo-rapport.

FlyktningsituasjonenUklar ansvarsfordeling og vanskelig tilgang for frivillige

Sivilsamfunnet reiste seg høsten 2015 da flyktningkrisen slo inn for fullt. Nå etterlyser de frivillige organisasjonene bedre rammebetingelser og et mer forutsigbart samarbeid med det offentlige.

UDI legger ned 20 asylmottak

Utlendingsdirektoratet (UDI) varsler at de legger ned 20 asylmottak med totalt 2.100 plasser på grunn av færre asylsøkere.

UDI intensiverer jakten på juksere

Siden det kommer færre asylsøkere til Norge kan jakten på dem som har skaffet seg norsk statsborgerskap på uærlig vis intensiveres, varsler Utlendingsdirektoratet (UDI).

Historisk lave asylsøkertall– Stengte grenser og kontroller er årsaken, ikke signal og symbolpolitikk

Generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå er ikke overrasket over at få flyktninger tok seg til Norge i fjor og hevder at Listhaug svikter rettssikkerheten til asylsøkere.

3.460 asylsøkere til Norge i fjor – rekordmange får bli

Det er det laveste tallet på nesten 20 år, ifølge UDI. Samtidig har 12.700 asylsøkere fått opphold, noe som er ny rekord.

UnioKommunene må få dekket reelle utgifter til asylmottak

Unio frykter at norske kommuner vil vegre seg mot å hjelpe asylsøkere av økonomiske årsaker.

Røntgentesting av asylsøkere fortsetter neste år

De omstridte røntgenundersøkelsene av mindreårige asylsøkere kommer til å fortsette når rettsmedisinere ved Folkehelseinstituttet tar over alderstestingen neste år.

Brev fra direktoratetUDI ber Listhaug revurdere behandlingen av enslige asylbarn

Utlendingsdirektoratet (UDI) er bekymret over at enslige mindreårige blir sittende lenge på mottak uten å bosettes, og har varslet innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) om mulige konsekvenser.

Politiets utlendingsenhetBer Listhaug om å endre Storskog-instruksen

Politiets utlendingsenhet (PU) ber innvandringsministeren om å endre Storskog-instruksen slik at asylsøkerne kan få realitetsbehandlet sakene sine i Norge.

De første EU-flyktningene kommer denne uken

De første av de 1.500 flyktningene som Norge har lovet EU å ta imot, ankommer Norge denne uken.

UDI søker sjef for «spesialenheten F1»

«UDI søker etter enhetsleder til spesialenheten F1». Det høres ut som noe i en amerikansk spionthriller: F1 jobber med «asylsaker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn». Det handler om å luke ut folk som har begått alvorlige kriminelle handlinger. Og litt om Mulla Krekar.

Asylstopp gir milliarder i økt handlingsrom

Asylstrømmen til Norge har avtatt kraftig. Det gir finansminister Siv Jensen (Frp) mange milliarder kroner ekstra å rutte med allerede i neste års budsjett.

31.000 asylsøkere kom i 2015: Nesten halvparten skal ut av landet

UDI-sjef Frode Forfang regner med at mellom 12.000 og 15.000 av de 31.000 asylsøkerne som kom til Norge i fjor ikke får opphold i landet. Nå vil UDI styrke innsatsen på returer, varsler Forfang. Dessuten legger UDI ned 7 000 mottaksplasser da nå kommer langt færre asylsøkere enn antatt.

SSB har kuttet 192 årsverk på seks år

I samme periode har Helsedirektoratet vokst med 397.

UDI: – Naturlig å bygge ned kapasiteten rundt flyktninger

KS-leder Gunn Marit Helgesen ønsker flere kvoteflyktninger til Norge for å opprettholde mottaksapparatet.

Ni av ti behandlede Storskog-søknader avvist

Knappe 5.500 personer uten Schengen-visum søkte asyl i Norge etter å ha kommet over Storskog i fjor. Regjeringens avgjørelse om å prioritere utsendelser er i full gang - så langt har nesten ni av ti behandlede søknader blitt avslått.

Anbefaler å saksøke staten over tap av oppholdstillatelse

– Regjeringen taler med to ­tunger: Solbergs og Listhaugs

NOAS-leder Ann-Magrit Austenå må ­nedbemanne på grunn av lave asylankomster, men har langt fra mistet engasjementet.

Balansekunst: UDI må levere både for bosetting og uttransportering

Med 250 nye saksbehandlere i løpet av tre måneder – en dobling av staben – jobber UDIs asylavdeling på spreng for å skaffe norske kommuner flyktninger å bosette. Samtidig må UDI bidra til at Politiets utlendingsenhet får uttransportert de som ikke har krav på opphold i Norge. Men innsatsen for å møte de to hensynene er ikke helt i balanse, mener kritikerne.

Bosetting av flyktninger: Kommunene er klare – men UDI prioriterer utsendelser

Frustrasjonen brer seg i kommune-Norge. Norske kommuner står klare til å bosette 16.000 asylsøkere, mens UDI kun har 630 bosettingsklare asylsøkere med oppholdstillatelse.

Annonse
Annonse
Annonse