Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Andrey Pavlov | Dreamstime

Hold farten i motbakkene

Vibeke Hammer Madsen er administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Les flere av hennes synspunkt her.

SYNSPUNKT: De ansatte mangler kompetansen for det nye arbeidslivet, hører vi ofte. Dagens Perspektiv skrev i oktober om råd for hvordan man kvitter seg med udugelige medarbeidere. Som leder er det lett å skylde på organisasjonen. Men det er færre ledere som stiller seg selv spørsmålet: Har jeg nok kompetanse?

Forrige gang jeg skrev i denne spalten, skrev jeg om hvor viktig det er å motivere de ansatte du har. Denne gangen skriver jeg om hvor viktig det er å utvikle deg selv som leder. Vi hører stadig vekk at vi trenger «gi slipp»-ledelse og at vi må la ideene blomstre fra hele organisasjonen. Absolutt – samarbeid og åpenhet er viktig for å sikre at virksomheten utvikler seg raskt nok i en tid hvor markedet endrer seg fra dag til dag. Men som leder er det likevel jeg som må ta de største beslutningene.

I næringslivet skal vi stadig klatre opp nye motbakker. Norske ledere må forholde seg til en helt annen konkurranse i dag enn for bare 20 år siden. En urmaker må vite at forbrukerne nå finner et langt større utvalg av klokker på nettet. Vi har hele verden som konkurransearena. Ingen er lenger skjermet.

Den nye konkurransen kommer ikke alltid langveisfra. Nye aktører etablerer seg på små og store steder, og de lykkes fordi de bruker helt nye forretningsmodeller. Den største konkurrenten til en klesbutikk kan være et digitalt plattformselskap som verken produserer eller eier et eneste plagg. Hvordan møter du digitale, grenseløse konkurrenter?

Du har kanskje forstått at du må være tydelig og motiverende, men er du klar til å ta rollen som forbilde?

Samtidig kommer nye mennesker inn i arbeidslivet. Millenniumsgenerasjonen tenker nytt om karriere. Karriere er ikke lenger synonymt med 30 års hardt arbeid for å stige i gradene og få høyere lønn. Nå bygges karriere side om side med livsstil, og de viktigste kriteriene er trivsel, mening og nye muligheter i jobben. Som leder må du jobbe hardere for å beholde dine flinkeste ansatte. Du har kanskje forstått at du må være tydelig og motiverende, men er du klar til å ta rollen som forbilde?

Unge arbeidstakere stiller også helt nye krav til bærekraft og samfunnsansvar. Attraktive virksomheter skal jobbe for en trippel bunnlinje, der suksess måles sosialt, miljømessig og økonomisk. En ny strategi skal ikke bare rettferdiggjøres overfor aksjeeiere og myndigheter, men også overfor en større gruppe av interessenter. Som leder får du sterkere forpliktelser overfor samfunnet. Er du forberedt?

Erfaringene du har gjort deg gjennom arbeidslivet er ikke nødvendigvis nok for å forstå det nye arbeidslivet. Du må hele tiden oppdatere din kompetanse. Skiene må smøres på nytt før hver tur.

I dag må vi alle lære å utvikle oss selv, skrev ledelsesguruen Peter Drucker i artikkelen «Managing Oneself» ved inngangen til det nye millenniet. Dette gjelder fortsatt. Kunnskap er ferskvare, og skal du henge med som leder, må også du ha faglig påfyll. Mitt råd er å koble litt av for å lære noe nytt.

Vinnerne i det nye arbeidslivet er de som aldri slutter å være nysgjerrige. Selv bruker jeg tid på å treffe mennesker helt utenfor det jeg driver med til daglig, alt fra unge teknologer, til modige flykninger og pågangsrike skoleelever. Jeg følger aktivt opp mine nettverk og henter ny kunnskap gjennom opplærings programmer for ledere. Det er en kritisk suksessfaktor for å videreutvikle meg – og et absolutt must etter over 30 år som leder.

Lederens dilemma er at vi har mange oppgaver å løse, men liten tid til å lede. Men å investere tid i egen utvikling, kan betale seg i det lange løp. Det å videreutvikle evnene våre og tilegne oss ny kunnskap gjør oss ikke bare til bedre ledere – det gjør oss faktisk lykkeligere og mer engasjerte på jobb. Kunnskap gir deg selvtillit og faglig trygghet. Det kommer godt med i motbakkene. I arbeidslivet finnes ikke smørefrie ski.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse