Annonse

Equinor med storsatsing på kompetanseforskning

KompetanseTelenor-ansatte satset på ledelse, design og programmering i 2018

Telenor oppnår hårete kompetansemål for 2018.

HR-undersøkelsenStore bedrifter dårligst til å holde på kompetansen

Bare én av tre av store, norske bedrifter sier at de aktivt prøver å avdekke hvilken kompetanse de sitter på.

Elever mener ungdomsskolen er for likt videregående

Flere mener også at videregående skole gir for lite rom for fordyping fra starten av, viser en fersk rapport om opplæring.

Norske bedrifter vet ikke hvor kompetente – eller inkompetente – de er

Bekymret for digitalt klasseskilleKan gi «urettferdige» eksamensresultater

Store forskjeller i lærernes digitale kompetanse, opplæringen elevene får i digitale verktøy og elevenes tilgang til digitale ressurser kan påvirke eksamensresultater.

Slik vil kunstig intelligens bidra til kompetanseheving

Persontilpasset læring er en lovende teknologi for livslang læring, slår Teknologirådet fast i ny rapport.

VelferdbloggenSeniorene må få være med der det skjer

KompetanseFUNN får tommelen ned i rapport

Samfunnsøkonomisk analyse har undersøkt 15 måter å støtte opp om etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

Bemanningsbransjen tenker nytt for å dekke kompetansegapet

De 20 første studentene uteksamineres i disse dager fra Manpowers Experis Academy. Nå skal programmet utvides.

Nå kommer den lyseblå industriarbeideren

Den norske industrien har satt seg et hårete mål. Den skal fortsatt eksistere om 20 år.

– Skolen må flytte inn hos industrien

Klynge- og utdanningsforsker sier at skolen og industrien må bli flinkere til å snakke sammen.

Halvparten av alle ansatte må tenke nyttHar ikke utdanning som passer til det nye arbeidslivet

Fra «stillingstrygghet» til «kompetansetrygghet»

– Ved konkurs er det viktigere med kompetanse enn rettigheter til en stilling, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Studenter må bli mer relevante for arbeidslivet

Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning.

EldrebølgenAdvarer mot økende kompetansegap i helsevesenet

– Geriatri må få høyere status, sier Gunn Marit Helgesen, sjef i KS, mens helseministeren skylder på utdanningsinstitusjonene.

–Sats på det som virker

– Det dyreste for kommunene er alle tiltak som ikke virker, sier Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

130 millioner til kompetansereform

Kunnskapsminister Sanner lanserer plattform for etter- og videreutdanning.

Etter- og videreutdanningNæringslivet forstår ikke hva akademia faktisk kan tilby

NHO-rapportSterk jobbvekst, knapphet på fagfolk

Flere og flere bedrifter mangler arbeidskraft, ifølge «Økonomisk overblikk» for tredje kvartal.

Fare for avsporing i kompetansepolitikken

Systemet for etter- og videreutdanning i Norge er uoversiktelig. Nå går reformarbeidet på for mange spor, frykter LO i skriv.

Torger Reve– Flere burde satse på kompetansefond

På Sørlandet har de hatt kompetansefond i 18 år. Det har skapt både vekst og bedre levekår.

Flere får lærekontrakt

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at antall lærekontrakter øker for tredje år på rad.

Derfor feiler rekrutteringsgründere

Selv om du er en dyktig rekrutterer, trenger du ikke å være en dyktig gründer.

Færre tar formell utdannelse enn for ti år siden

– Jeg er bekymret for at så mange av oss ikke har tatt verken formell videreutdanning eller har vært med på kurs eller annen organisert læring, sier Jan Tore Sanner.

Dårlig tilgang på kompetanse hindrer norske bedrifter i å vokse

Norge trenger flere store kunnskaps- og teknologibedrifter.

IT-ledere får økt innflytelse og rekordstore budsjetter

Rask digitalisering og adopsjon av ny teknologi gjør at nordiske IT-direktører får en stadig mer sentral, strategisk rolle i virksomheten.

– En ansatt er som en kunde – og ingen kunder er like

HR kan lære mye av markedsavdelingene, ifølge ekspertene.

Nasjonalt fagskoleråd krever opprykk for fagskolene

– Vi mener det er helt feil å plassere all fagskoleutdanning på et lavere nivå enn høyskoleutdanning, sier lederen i rådet, Arvid Ellingsen.

Alle vil ha flere eldre på jobb - men ingen vil ansette dem

Trengs gulrot eller pisk for å motarbeide at eldre faller fra i arbeidslivet? Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk etterspør ledere som tar eldre arbeidstakere med på råd og stiller tøffe krav. – Er du her, så er du med, uansett alder, bør være mantraet, ifølge henne.

Dette er den mest etterspurte kompetansen

Det ble lyst ut 25 prosent flere stillinger i april i år, sammenlignet med april i fjor.

IdrettsledelseBekymring i den norske skiskytterleiren

Det brygger opp til bråk i det norske skiskyttermiljøet etter at ytterligere to nye ledere uten bakgrunn fra norsk skiskyting har blitt ansatt.

Livslang læringLærested tilbyr gratis videreutdanning til uteksaminerte - for resten av livet

BI og NHH trapper opp alumni-krig. Nå skal det satses på kursing og livslang læring. Mens BI ansetter ny alumnibygger i toppledelsen, tilbyr NHH gratis undervisning.

Dette er de trygge utdanningene

Ekspertene er enige.

Vil ha etterutdanning tilpasset fremtidens arbeidsliv

Livslang læring skal opp på Høyres landsmøte.

Halvparten av bedriftene i byggenæringen skal ansette

Men 4 av 10 mener det er utfordrende å få tak i arbeidstakere med fag og svennebrev.

Kartlegging av kompetansbehovUtfordring for utdanningsinstitusjonenes frihet

– Det er et tankekors at det er mangel på psykologer og ekstremt vanskelig å komme inn på psykologistudiet, sier utvalgsleder Steinar Holden.

Kunnskapsministeren– Godt i gang med kompetansereform

Foreslår endringer i FolketrygdenNår diagnosen er manglende kompetanse

Mange arbeidsledige havner i sykdomssporet, uten å i utgangspunktet ha en medisinsk diagnose. NHO tar til orde for endringer i Folketrygden.

Jobber i det skjulte med skattekutt for kompetansebygging

Mulig flertall for KompetanseFUNN-ordning på Stortinget - Skal trolig tas inn i regjeringsforhandlingene.

Hold farten i motbakkene

Du vil forbedre organisasjonen din, men glemmer å utvikle deg selv. Da ender du fort opp som en skiløper som skylder på smøreteamet, når det var formen som brast, skriver Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.

Slik omsetter du dataspill-ferdighetene dine til arbeidslivet

LederLothepus avskiltes

Regjeringen er drivkraften bak et teoretisk kunnskapshysteri som i verste fall vil ta knekken over tusen småbedrifter innen bygg og anlegg, skriver redaktør Magne Lerø.

GründereSlik utvider du nettverket ditt

Hvis nettverket ditt bare består av folk som er lik deg selv, vil muligheten for at bedriften din skal vokse begrense seg.

KompetansemangelKan du skylde på de ansatte?

I omstillingstid sier mange at de trenger ny kompetanse til virksomheten. Men det betyr ikke nødvendigvis at man trenger nye folk, skriver Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.

Stort kompetansegap i norske bedrifter

Det er et tydelig behov for folk med yrkesrettet etterutdanning.

Derfor slutter unge i jobber de liker

Her er fem tips til hvordan arbeidsgivere unngår å miste dem.

IKT- Norge om valgetJobb nummer en er å styrke lederes digitale kompetanse

Alle lærere og lektorer må få kompetansepåfyll

På lederplass i Dagens Perspektiv nylig, påpeker ansvarlig redaktør Magne Lerø at den norske skolen har for mange ­ukvalifiserte lærere, og mener inntakskravene til lærer­utdanningen er blitt for høye, skriver leder i Akademikerne, Kari Sollien.

RegjeringenLover 25 millioner kroner til studieplasser på fagskoler

Norske Fagskolestudenter jubler og understreker at de trenger flere studenter til helse og oppvekst og bygg og anlegg.

Kompetansebehovet i norske verksemder aukar

Behovet for folk med fagutdanning, fagskole og anna høgare utdanning er aukande. Norske verksemder vil trenge fleire faglærte, viser Kompetanse Noreg sitt Verksemdsbarometer 2017.

Flere kvalifiserte lærere i skolen

Regjeringen vil ha en skole der alle elever har like muligheter for å lykkes. Nøkkelen for å få til dette er at eleven møter lærere med fordypning i faget de underviser i, skriver statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Norske arbeidstakereFrykter ikke digitalisering – trenger kompetanse

Norske arbeidstakere frykter ikke digitalisering, og tilstanden i arbeidslivet er bra og stabil over tid. Men arbeidsgivere har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder kompetanseutvikling.

UtdanningUnge følger foreldrene, men mener de velger selv

Forskning viser at foreldres utdanningsnivå veier tyngst når barna velger sin vei i livet. Ungdommen selv hevder mors og fars status ikke betyr så mye.

Kompetansepåfyll– De som trenger mest får minst

Ansatte som trenger mer kompetanse for å fylle framtidas jobber, får sjelden faglig påfyll. Ikke ber de om det heller. Det er de med høyest utdannelse som oftest får tilbud om kompetansepåfyll fra arbeidsgiver.

Disse kompetansene er viktigst for ledere

Nei, det handler ikke om å være nytenkende, strategisk eller kreativ.

Kompetanse NorgeLyser ut 17 millioner kroner ekstra til opplæring på arbeidsplassen

Nå skal flere få kurs i digitale ferdigheter.

Langt liv med ­kortvarig kunnskap

Vi snakker om eldrebølge, og vi snakker om økende omstillingstakt, men tenker vi egentlig over hva kombinasjonen av disse to begrepene betyr? Administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad, lurer.

Politijuristene frykter kompetansetap ved sammenslåing

Leder Sverre Bromander i Politijuristene er bekymret for at en sammenslåing av Økokrim og Kripos kan bety at flinke folk forsvinner.

Tilbake til fremtidenSteinar Holdens nye utvalg skal finne ut hva vi må kunne i fremtiden

Et utvalg satt ned av regjeringen skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Nok en gang er det professor Steinar Holden som skal lede utredningen.

Annonse
Annonse
Annonse