Annonse

Trenden snudd?Nå synker ikke deltakelsen i videreutdanning lenger

Fremtidsrettet lederprogram i Agder

NHO Agder starter i høst opp et nytt lederprogram, med fokus på bærekraft og teknologi.

Kommentar

Sertifisering av rekrutterere: Godkjenning for mangelfull kompetanse?

Det er på tide å enten skrinlegge hele sertifiseringsprosjektet, eller hevet ambisjonsnivået til noe vi kan tro på, skriver Frode Hübertz Haaland.

Dette ville folk utdannet seg om de kunne valgt på nytt

Nordmenn mener dette er fagretningene hvor vi trenger påfyll av kompetanse i årene som kommer.

Innvandrere kan få vurdert sin realkompetanse på andre språk enn norsk

Realkompetansevurdering kan bidra til at voksne raskere når sine mål og kan komme seg i arbeid.

Nordmenn har større tro på digitale ferdigheter enn sine europeiske kollegaer

Hele 83 prosent av oss føler at vi har kunnskapen som skal til for å møte digitaliseringen i arbeidslivet.

SSB-rapport om lærerkompetanse– Viser stort behov for videreutdanning

– Alle elever fortjener kompetente lærere. SSB-rapporten viser at det fortsatt er stort behov for videreutdanning blant grunnskolelærere.

Regjeringen har brukt 8 milliarder på videreutdanning av lærere

Likevel er det fare for at tusenvis av lærere ikke vil klare kompetansekravet innen 2025.

Kommentar

Hvis vi skal lære hele livet, må vi tenke nytt i kompetansepolitikken

Skal vi lykkes med omstillingen av Norge, må vi se innovasjons- og kompetansepolitikken i sammenheng.

Norge utnytter ikke verdifull kompetanse fra utlandet godt nok

Lite og dårlig informasjon om hva som godkjennes og hvordan man skal gå fram, øker risikoen for at Norge går glipp av verdifull kompetanse.

Manglende kompetanse er et stort hinder for kommuners digitale utvikling

Rundt 30 prosent av norske kommuner mangler en IKT-strategi.

Disse ferdighetene vil arbeidsgivere ha

Arbeidsgivere vil ha deg som er tilpasningsdyktig, har motstandskraft og er villig til å lære.

Regjeringens ekspertutvalg støtter hverken kompetansefunn eller -fond

Men tar til orde for et nytt program hvor arbeidslivets behov kommer først.

Høyskole inngår kompetansesamarbeid med bemanningsbyrå

NHH med stort byks på lederutdannings-rangering

Med et byks på 8 plasser – fra 41 til 33 – kan NHH og deres tilknyttede stiftelse AFF skryte på seg å være verdensledende i etterutdanning av ledere.

Stort behov for etter- og videreutdanning i de maritime næringene

Trender i arbeidslivetKontinuerlig læring – den viktigste utfordringen

Åtte av ti virksomheter sier de vil trappe opp innsatsen for kompetanseheving av de ansatte, viser ny global undersøkelse.

Kommentar

Universitetene må tilby mer læring – hele livet

Arbeidslivet er i rask endring og vi trenger hyppig påfyll av kompetanse. Singapore har tatt konsekvensen av dette. Der immatrikuleres man for 20 år av gangen.

Kommentar

Arbeidsmiljø er det viktigste våpenet i kampen om talentene

Når etterspørselen etter gode hoder blir større, trengs det mer enn spennende utfordringer og gode lønnsvilkår til for å sikre seg kompetent arbeidskraft. Og et godt arbeidsmiljø skaper seg ikke selv.

Kutt av læresteder ved Nord universitet­– Distriktsutviklingen raseres

Industrimiljøet på Helgeland er svært bekymret for Nord Universitet sitt ønske om å legge ned lærer- og sykepleierutdanningene ved høyskolene i Nesna, Namsos og Sandnessjøen.

Kompetanse-kuppet

Høyre "kupper" regjeringens utvalg med tiltak til kompetansereform to uker før utvalgsrapport legges frem. God diagnose, sier ekspertisen, men ikke forvent stor effekt.

TillitsvalgteSpår kompetanse som fremtidig konfliktfelt

Fafo-rapport har sett på hvordan kompetanseutvikling brukes av partene i arbeidslivet.

Kommentar

Nok kompetanseprat, vi trenger handling!

Handels- og tjenestenæringen står midt oppe i en voldsom omstilling. Bare varehandelen vil miste 25 arbeidsplasser hver uke.

Kommentar

Livslang læring og innovasjon går hånd i hånd

Livslang læring omtales som fremtidens modell i arbeidslivet. Det stiller krav til både arbeidstakere og arbeidsgiver.

Tar grep om fremtidens kompetanse

Industrien lanserer veikart for kompetanseheving og Industriskolen med modulbasert etterutdanning.

KompetanseTester tverrfaglig traineeløp

To megatrender ligger bak Haavinds nye trainee-satsing innen energi.

Eldre føler at de tvinges til å delta digitalt mot sin vilje

Mange eldre savner tradisjonelle tjenester og synes teknologiutviklingen går for raskt og at de diskrimineres, viser en ny SIFO-rapport.

Økt produksjon og vekst i sysselsetting i norsk industri

Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst i sysselsettingen i årets første kvartal. Men mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring.

Fra outsourcing til reshoringStadig flere bedrifter flytter produksjonen hjem igjen til Norge

Stordalen satser på global utveksling

– Jeg håper selv å være en av dem som får bytte arbeidsplass med en annen i verden for en periode, sier Lisa Farrar, leder i eBerry som digitaliserer Nordic Choice.

Firedobler lønnen gjennom kompetanseprogram

Sosial entreprenør bruker finansiell innovasjon for å tette kompetansegapet. Løfter lavinntektsgrupper opp i øvre middelklasse.

Arbeidsgivere vil ikke ha naturvitere og realister

Mens akademia mener behovet er enormt, kontrer Abelia-sjefen med at utdanningsinstitusjonene ikke «evner» å tilpasse seg markedet.

Vil styrke voksnes regneferdigheter

152 millioner blir delt ut gjennom kompetansepluss i år.

Disse yrkesgruppene bryr seg minst om lønna

I dag kom arbeidslivsundersøkelsen som viser hva som rører seg i norsk arbeidsliv.

Kommentar

Norge må bli europeisk kompetanse-fyrtårn

YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse om kompetansepolitikk i Europa.

I Asia ser man på livslang læring som et konkurransefortrinn

I Singapore får fastgrodde ledere og akademikere støtte til bransjebytte.

– Vi går mot at læring er noe du gjør selv

Fremtidesvisjoner for livslang læring peker på video og digitale plattformer.

Fire av ti studenter mener avstanden til arbeidslivet er for stor

Nordmenn elsker seminar, men sløyfer opplæringen

Norge er blant landene i Europa der størst andel av befolkningen deltar på kurs, konferanser og seminarer. Men vi bruker lite av denne tiden til læring.

Kommentar

Næringslivet bryr seg ikke om livslang læring

I dag talte statsminister Erna Solberg på konferansen om livslang læring. I salen satt 375 fra undervisningssektoren og 4 fra næringslivet.

Kan bli lettere å stjele kompetanse fra konkurrenten

Toppadvokater tror at konkurransemyndighetene vil slå ned på «rappeklausuler».

KompetansebehovsutvalgetÅtte trusler mot det norske arbeidslivet

Ingen vet hvordan teknologien utvikler seg. Derfor blir sosiale og emosjonelle ferdigheter stadig viktigere i arbeidslivet.

150.000 flere i jobb på syv årFlere yrker krever høyere utdannelse

To tredeler av jobb-økningen har vært innen yrker som sivilingeniører, sykepleiere, eller databasedesignere. Samtidig blir det færre kontormedarbeidere og maskinoperatører.

«Kompetanse» gjentatt 115 ganger i regjeringsplattformen

– Kompetanse er et av regjeringens viktigste prosjekt, sier Marianne Synnes (H). Hun mener etter- og videreutdanning må bli en del av lærestedenes ordinære tilbud.

Kompetanse­kampen ­intensiveres

Plutselig var den her, omstillingen. 2018 ble året da næringslivet fant løsninger, men oppdaget at de mangler kompetansen til å utføre oppgavene. Nå har også politikerne fått med seg at kompetanse er blitt en mangelvare.

Telenor-sjefen gjentar kompetanse-utfordringen for 2019

Milepæl for regjeringens kompetansereform

Nå får flere fagarbeidere tilbud om kortere utdanninger ved fagskolene.

Equinor med storsatsing på kompetanseforskning

KompetanseTelenor-ansatte satset på ledelse, design og programmering i 2018

Telenor oppnår hårete kompetansemål for 2018.

HR-undersøkelsenStore bedrifter dårligst til å holde på kompetansen

Bare én av tre av store, norske bedrifter sier at de aktivt prøver å avdekke hvilken kompetanse de sitter på.

Elever mener ungdomsskolen er for likt videregående

Flere mener også at videregående skole gir for lite rom for fordyping fra starten av, viser en fersk rapport om opplæring.

Norske bedrifter vet ikke hvor kompetente – eller inkompetente – de er

Bekymret for digitalt klasseskilleKan gi «urettferdige» eksamensresultater

Store forskjeller i lærernes digitale kompetanse, opplæringen elevene får i digitale verktøy og elevenes tilgang til digitale ressurser kan påvirke eksamensresultater.

Slik vil kunstig intelligens bidra til kompetanseheving

Persontilpasset læring er en lovende teknologi for livslang læring, slår Teknologirådet fast i ny rapport.

VelferdbloggenSeniorene må få være med der det skjer

KompetanseFUNN får tommelen ned i rapport

Samfunnsøkonomisk analyse har undersøkt 15 måter å støtte opp om etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

Bemanningsbransjen tenker nytt for å dekke kompetansegapet

De 20 første studentene uteksamineres i disse dager fra Manpowers Experis Academy. Nå skal programmet utvides.

Nå kommer den lyseblå industriarbeideren

Den norske industrien har satt seg et hårete mål. Den skal fortsatt eksistere om 20 år.

– Skolen må flytte inn hos industrien

Klynge- og utdanningsforsker sier at skolen og industrien må bli flinkere til å snakke sammen.

Halvparten av alle ansatte må tenke nyttHar ikke utdanning som passer til det nye arbeidslivet

Annonse
Annonse
Annonse