Annonse

Vil samle alle CV-er i offentlig «Min Kompetanse»-portal

Initiativtakere i staten ønsker å lage et nettsted for alt du har av kompetansepapirer.

Regjeringen ønsker innspill til nytt bransjeprogram

Bransjeprogrammene skal sikre læring hele livet. Men Akademikerne er skuffet over midlene til kompetansereform for 2020.

VeidirektørenKompetanseflukt gjør situasjonen kritisk

Fra nyttår overtar fylkeskommunene ansvaret for å brøyte og strø 44.639 kilometer fylkesveier, samtidig som 10 prosent av Vegvesenets ansatte har sluttet i år.

Flere voksne får mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev

I 2030 kan vi mangle 100.000 fagarbeidere. – Vi må ruste folk for fremtidens arbeidsliv, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Vi blir stadig mindre interessert i etter- og videreutdanning

Arbeidstakere synes selv kompetansen deres er verdsettes lavere enn den ble for ti år siden. Men de vil ikke tilbake på skolebenken.

Handelshøyskolen BI frykter statlig subsidiert konkurranse

Skolen stiller flere kritiske spørsmål til Markussen-utvalget i sitt høringssvar.

Bedriftene skriker stadig høyere etter kompetente folk

Sjømatbransjen sliter med å finne folk, men ser lyst på fremtiden.

Kan bløffe seg til lederjobber

Det er vanskelig å skille de som har høy kompetanse fra de som bare har overdreven tro på egne evner. Det bør tas på alvor av de som skal ansette ledere.

Norske arbeidsgivereSpår det sterkeste arbeidsmarkedet på åtte år

I fem av ni sektorer rapporterer arbeidsgivere om sterkere bemanningsutsikter sammenlignet med samme tid i fjor.

UndersøkelseEldres kompetanse mer etterspurt enn yngres

NIFU-forsker Dorothy Sutherland Olsen forklarer at det kan virke som om erfaringsbasert kunnskap i stor grad ikke blir verdsatt i dagens arbeidsliv.

Lederverktøy

Ikke tid til kompetanspåfyll for seniorer i arbeidslivet

Vi skal stå lenger i arbeid, likevel oppmuntres flere ansatte over 50 år til å ta sluttpakker.

Norske studenter skygger unna IT-studier i utlandet

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi havnet på bunn blant de topp 15 fagene nordmenn velger å studere utenfor Norges grenser. Det bekymrer IKT-Norge-sjefen som peker på at vi kommer til å mangle nok teknologer i Norge i årene som kommer.

Synspunkt

Kunstig intelligens krever ekte endringsvilje

I verdens største økonomier må 120 millioner mennesker omskoleres de neste tre årene for å møte nye krav i arbeidslivet. Kunstig intelligens tvinger frem enorme endringer, viser ny undersøkelse.

HR-ledere bruker mye tid på å erstatte ansatte som har takket ja til et bedre tilbud

Norske bedrifter sliter med å få tak i kompetansen de trenger for å vokse, viser en ny undersøkelse.

Synspunkt

Utdanningspolitikken bør ikke være en popularitetskonkurranse

Nav erkjenner at opplæring av ansatte må bli bedre

Nav har et betydelig forbedringspotensial i opplæringen av ledere og ansatte, vedgår kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Sosialarbeidere taper terreng i Nav

Færre Nav-ansatte jobber med sosiale tjenester enn før, mens stadig flere holder på med markedsarbeid. Og sosialarbeidere taper i konkurransen om jobber i Nav.

HR-trender 2019Jakten på rett kompetanse

Å skaffe den rette kompetansen seiler opp som en av de største utfordringene for de som har personalansvar.

Trenden snudd?Nå synker ikke deltakelsen i videreutdanning lenger

Fremtidsrettet lederprogram i Agder

NHO Agder starter i høst opp et nytt lederprogram, med fokus på bærekraft og teknologi.

Synspunkt

Sertifisering av rekrutterere: Godkjenning for mangelfull kompetanse?

Det er på tide å enten skrinlegge hele sertifiseringsprosjektet, eller hevet ambisjonsnivået til noe vi kan tro på, skriver Frode Hübertz Haaland.

Dette ville folk utdannet seg om de kunne valgt på nytt

Nordmenn mener dette er fagretningene hvor vi trenger påfyll av kompetanse i årene som kommer.

Innvandrere kan få vurdert sin realkompetanse på andre språk enn norsk

Realkompetansevurdering kan bidra til at voksne raskere når sine mål og kan komme seg i arbeid.

Nordmenn har større tro på digitale ferdigheter enn sine europeiske kollegaer

Hele 83 prosent av oss føler at vi har kunnskapen som skal til for å møte digitaliseringen i arbeidslivet.

SSB-rapport om lærerkompetanse– Viser stort behov for videreutdanning

– Alle elever fortjener kompetente lærere. SSB-rapporten viser at det fortsatt er stort behov for videreutdanning blant grunnskolelærere.

Regjeringen har brukt 8 milliarder på videreutdanning av lærere

Likevel er det fare for at tusenvis av lærere ikke vil klare kompetansekravet innen 2025.

Synspunkt

Hvis vi skal lære hele livet, må vi tenke nytt i kompetansepolitikken

Skal vi lykkes med omstillingen av Norge, må vi se innovasjons- og kompetansepolitikken i sammenheng.

Norge utnytter ikke verdifull kompetanse fra utlandet godt nok

Lite og dårlig informasjon om hva som godkjennes og hvordan man skal gå fram, øker risikoen for at Norge går glipp av verdifull kompetanse.

Manglende kompetanse er et stort hinder for kommuners digitale utvikling

Rundt 30 prosent av norske kommuner mangler en IKT-strategi.

Disse ferdighetene vil arbeidsgivere ha

Arbeidsgivere vil ha deg som er tilpasningsdyktig, har motstandskraft og er villig til å lære.

Regjeringens ekspertutvalg støtter hverken kompetansefunn eller -fond

Men tar til orde for et nytt program hvor arbeidslivets behov kommer først.

Høyskole inngår kompetansesamarbeid med bemanningsbyrå

NHH med stort byks på lederutdannings-rangering

Med et byks på 8 plasser – fra 41 til 33 – kan NHH og deres tilknyttede stiftelse AFF skryte på seg å være verdensledende i etterutdanning av ledere.

Stort behov for etter- og videreutdanning i de maritime næringene

Trender i arbeidslivetKontinuerlig læring – den viktigste utfordringen

Åtte av ti virksomheter sier de vil trappe opp innsatsen for kompetanseheving av de ansatte, viser ny global undersøkelse.

Synspunkt

Universitetene må tilby mer læring – hele livet

Arbeidslivet er i rask endring og vi trenger hyppig påfyll av kompetanse. Singapore har tatt konsekvensen av dette. Der immatrikuleres man for 20 år av gangen.

Synspunkt

Arbeidsmiljø er det viktigste våpenet i kampen om talentene

Når etterspørselen etter gode hoder blir større, trengs det mer enn spennende utfordringer og gode lønnsvilkår til for å sikre seg kompetent arbeidskraft. Og et godt arbeidsmiljø skaper seg ikke selv.

Kutt av læresteder ved Nord universitet­– Distriktsutviklingen raseres

Industrimiljøet på Helgeland er svært bekymret for Nord Universitet sitt ønske om å legge ned lærer- og sykepleierutdanningene ved høyskolene i Nesna, Namsos og Sandnessjøen.

Kompetanse-kuppet

Høyre "kupper" regjeringens utvalg med tiltak til kompetansereform to uker før utvalgsrapport legges frem. God diagnose, sier ekspertisen, men ikke forvent stor effekt.

TillitsvalgteSpår kompetanse som fremtidig konfliktfelt

Fafo-rapport har sett på hvordan kompetanseutvikling brukes av partene i arbeidslivet.

Synspunkt

Nok kompetanseprat, vi trenger handling!

Handels- og tjenestenæringen står midt oppe i en voldsom omstilling. Bare varehandelen vil miste 25 arbeidsplasser hver uke.

Synspunkt

Livslang læring og innovasjon går hånd i hånd

Livslang læring omtales som fremtidens modell i arbeidslivet. Det stiller krav til både arbeidstakere og arbeidsgiver.

Tar grep om fremtidens kompetanse

Industrien lanserer veikart for kompetanseheving og Industriskolen med modulbasert etterutdanning.

KompetanseTester tverrfaglig traineeløp

To megatrender ligger bak Haavinds nye trainee-satsing innen energi.

Eldre føler at de tvinges til å delta digitalt mot sin vilje

Mange eldre savner tradisjonelle tjenester og synes teknologiutviklingen går for raskt og at de diskrimineres, viser en ny SIFO-rapport.

Økt produksjon og vekst i sysselsetting i norsk industri

Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst i sysselsettingen i årets første kvartal. Men mangel på kvalifisert arbeidskraft er en utfordring.

Fra outsourcing til reshoringStadig flere bedrifter flytter produksjonen hjem igjen til Norge

Stordalen satser på global utveksling

– Jeg håper selv å være en av dem som får bytte arbeidsplass med en annen i verden for en periode, sier Lisa Farrar, leder i eBerry som digitaliserer Nordic Choice.

Firedobler lønnen gjennom kompetanseprogram

Sosial entreprenør bruker finansiell innovasjon for å tette kompetansegapet. Løfter lavinntektsgrupper opp i øvre middelklasse.

Arbeidsgivere vil ikke ha naturvitere og realister

Mens akademia mener behovet er enormt, kontrer Abelia-sjefen med at utdanningsinstitusjonene ikke «evner» å tilpasse seg markedet.

Vil styrke voksnes regneferdigheter

152 millioner blir delt ut gjennom kompetansepluss i år.

Disse yrkesgruppene bryr seg minst om lønna

I dag kom arbeidslivsundersøkelsen som viser hva som rører seg i norsk arbeidsliv.

Synspunkt

Norge må bli europeisk kompetanse-fyrtårn

YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse om kompetansepolitikk i Europa.

I Asia ser man på livslang læring som et konkurransefortrinn

I Singapore får fastgrodde ledere og akademikere støtte til bransjebytte.

– Vi går mot at læring er noe du gjør selv

Fremtidesvisjoner for livslang læring peker på video og digitale plattformer.

Fire av ti studenter mener avstanden til arbeidslivet er for stor

Nordmenn elsker seminar, men sløyfer opplæringen

Norge er blant landene i Europa der størst andel av befolkningen deltar på kurs, konferanser og seminarer. Men vi bruker lite av denne tiden til læring.

Synspunkt

Næringslivet bryr seg ikke om livslang læring

I dag talte statsminister Erna Solberg på konferansen om livslang læring. I salen satt 375 fra undervisningssektoren og 4 fra næringslivet.

Kan bli lettere å stjele kompetanse fra konkurrenten

Toppadvokater tror at konkurransemyndighetene vil slå ned på «rappeklausuler».

KompetansebehovsutvalgetÅtte trusler mot det norske arbeidslivet

Ingen vet hvordan teknologien utvikler seg. Derfor blir sosiale og emosjonelle ferdigheter stadig viktigere i arbeidslivet.

Annonse
Annonse
Annonse