Annonse

Fra outsourcing til reshoringStadig flere bedrifter flytter produksjonen hjem igjen til Norge

Stordalen satser på global utveksling

– Jeg håper selv å være en av dem som får bytte arbeidsplass med en annen i verden for en periode, sier Lisa Farrar, leder i eBerry som digitaliserer Nordic Choice.

Firedobler lønnen gjennom kompetanseprogram

Sosial entreprenør bruker finansiell innovasjon for å tette kompetansegapet. Løfter lavinntektsgrupper opp i øvre middelklasse.

Arbeidsgivere vil ikke ha naturvitere og realister

Mens akademia mener behovet er enormt, kontrer Abelia-sjefen med at utdanningsinstitusjonene ikke «evner» å tilpasse seg markedet.

Vil styrke voksnes regneferdigheter

152 millioner blir delt ut gjennom kompetansepluss i år.

Disse yrkesgruppene bryr seg minst om lønna

I dag kom arbeidslivsundersøkelsen som viser hva som rører seg i norsk arbeidsliv.

Kommentar

Norge må bli europeisk kompetanse-fyrtårn

YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse om kompetansepolitikk i Europa.

I Asia ser man på livslang læring som et konkurransefortrinn

I Singapore får fastgrodde ledere og akademikere støtte til bransjebytte.

– Vi går mot at læring er noe du gjør selv

Fremtidesvisjoner for livslang læring peker på video og digitale plattformer.

Fire av ti studenter mener avstanden til arbeidslivet er for stor

Nordmenn elsker seminar, men sløyfer opplæringen

Norge er blant landene i Europa der størst andel av befolkningen deltar på kurs, konferanser og seminarer. Men vi bruker lite av denne tiden til læring.

Kommentar

Næringslivet bryr seg ikke om livslang læring

I dag talte statsminister Erna Solberg på konferansen om livslang læring. I salen satt 375 fra undervisningssektoren og 4 fra næringslivet.

Kan bli lettere å stjele kompetanse fra konkurrenten

Toppadvokater tror at konkurransemyndighetene vil slå ned på «rappeklausuler».

KompetansebehovsutvalgetÅtte trusler mot det norske arbeidslivet

Ingen vet hvordan teknologien utvikler seg. Derfor blir sosiale og emosjonelle ferdigheter stadig viktigere i arbeidslivet.

150.000 flere i jobb på syv årFlere yrker krever høyere utdannelse

To tredeler av jobb-økningen har vært innen yrker som sivilingeniører, sykepleiere, eller databasedesignere. Samtidig blir det færre kontormedarbeidere og maskinoperatører.

«Kompetanse» gjentatt 115 ganger i regjeringsplattformen

– Kompetanse er et av regjeringens viktigste prosjekt, sier Marianne Synnes (H). Hun mener etter- og videreutdanning må bli en del av lærestedenes ordinære tilbud.

Kompetanse­kampen ­intensiveres

Plutselig var den her, omstillingen. 2018 ble året da næringslivet fant løsninger, men oppdaget at de mangler kompetansen til å utføre oppgavene. Nå har også politikerne fått med seg at kompetanse er blitt en mangelvare.

Telenor-sjefen gjentar kompetanse-utfordringen for 2019

Milepæl for regjeringens kompetansereform

Nå får flere fagarbeidere tilbud om kortere utdanninger ved fagskolene.

Equinor med storsatsing på kompetanseforskning

KompetanseTelenor-ansatte satset på ledelse, design og programmering i 2018

Telenor oppnår hårete kompetansemål for 2018.

HR-undersøkelsenStore bedrifter dårligst til å holde på kompetansen

Bare én av tre av store, norske bedrifter sier at de aktivt prøver å avdekke hvilken kompetanse de sitter på.

Elever mener ungdomsskolen er for likt videregående

Flere mener også at videregående skole gir for lite rom for fordyping fra starten av, viser en fersk rapport om opplæring.

Norske bedrifter vet ikke hvor kompetente – eller inkompetente – de er

Bekymret for digitalt klasseskilleKan gi «urettferdige» eksamensresultater

Store forskjeller i lærernes digitale kompetanse, opplæringen elevene får i digitale verktøy og elevenes tilgang til digitale ressurser kan påvirke eksamensresultater.

Slik vil kunstig intelligens bidra til kompetanseheving

Persontilpasset læring er en lovende teknologi for livslang læring, slår Teknologirådet fast i ny rapport.

VelferdbloggenSeniorene må få være med der det skjer

KompetanseFUNN får tommelen ned i rapport

Samfunnsøkonomisk analyse har undersøkt 15 måter å støtte opp om etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

Bemanningsbransjen tenker nytt for å dekke kompetansegapet

De 20 første studentene uteksamineres i disse dager fra Manpowers Experis Academy. Nå skal programmet utvides.

Nå kommer den lyseblå industriarbeideren

Den norske industrien har satt seg et hårete mål. Den skal fortsatt eksistere om 20 år.

– Skolen må flytte inn hos industrien

Klynge- og utdanningsforsker sier at skolen og industrien må bli flinkere til å snakke sammen.

Halvparten av alle ansatte må tenke nyttHar ikke utdanning som passer til det nye arbeidslivet

Fra «stillingstrygghet» til «kompetansetrygghet»

– Ved konkurs er det viktigere med kompetanse enn rettigheter til en stilling, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Studenter må bli mer relevante for arbeidslivet

Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning.

EldrebølgenAdvarer mot økende kompetansegap i helsevesenet

– Geriatri må få høyere status, sier Gunn Marit Helgesen, sjef i KS, mens helseministeren skylder på utdanningsinstitusjonene.

–Sats på det som virker

– Det dyreste for kommunene er alle tiltak som ikke virker, sier Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

130 millioner til kompetansereform

Kunnskapsminister Sanner lanserer plattform for etter- og videreutdanning.

Etter- og videreutdanningNæringslivet forstår ikke hva akademia faktisk kan tilby

NHO-rapportSterk jobbvekst, knapphet på fagfolk

Flere og flere bedrifter mangler arbeidskraft, ifølge «Økonomisk overblikk» for tredje kvartal.

Fare for avsporing i kompetansepolitikken

Systemet for etter- og videreutdanning i Norge er uoversiktelig. Nå går reformarbeidet på for mange spor, frykter LO i skriv.

Torger Reve– Flere burde satse på kompetansefond

På Sørlandet har de hatt kompetansefond i 18 år. Det har skapt både vekst og bedre levekår.

Flere får lærekontrakt

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at antall lærekontrakter øker for tredje år på rad.

Derfor feiler rekrutteringsgründere

Selv om du er en dyktig rekrutterer, trenger du ikke å være en dyktig gründer.

Færre tar formell utdannelse enn for ti år siden

– Jeg er bekymret for at så mange av oss ikke har tatt verken formell videreutdanning eller har vært med på kurs eller annen organisert læring, sier Jan Tore Sanner.

Dårlig tilgang på kompetanse hindrer norske bedrifter i å vokse

Norge trenger flere store kunnskaps- og teknologibedrifter.

IT-ledere får økt innflytelse og rekordstore budsjetter

Rask digitalisering og adopsjon av ny teknologi gjør at nordiske IT-direktører får en stadig mer sentral, strategisk rolle i virksomheten.

– En ansatt er som en kunde – og ingen kunder er like

HR kan lære mye av markedsavdelingene, ifølge ekspertene.

Nasjonalt fagskoleråd krever opprykk for fagskolene

– Vi mener det er helt feil å plassere all fagskoleutdanning på et lavere nivå enn høyskoleutdanning, sier lederen i rådet, Arvid Ellingsen.

Alle vil ha flere eldre på jobb - men ingen vil ansette dem

Trengs gulrot eller pisk for å motarbeide at eldre faller fra i arbeidslivet? Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk etterspør ledere som tar eldre arbeidstakere med på råd og stiller tøffe krav. – Er du her, så er du med, uansett alder, bør være mantraet, ifølge henne.

Dette er den mest etterspurte kompetansen

Det ble lyst ut 25 prosent flere stillinger i april i år, sammenlignet med april i fjor.

IdrettsledelseBekymring i den norske skiskytterleiren

Det brygger opp til bråk i det norske skiskyttermiljøet etter at ytterligere to nye ledere uten bakgrunn fra norsk skiskyting har blitt ansatt.

Livslang læringLærested tilbyr gratis videreutdanning til uteksaminerte - for resten av livet

BI og NHH trapper opp alumni-krig. Nå skal det satses på kursing og livslang læring. Mens BI ansetter ny alumnibygger i toppledelsen, tilbyr NHH gratis undervisning.

Dette er de trygge utdanningene

Ekspertene er enige.

Vil ha etterutdanning tilpasset fremtidens arbeidsliv

Livslang læring skal opp på Høyres landsmøte.

Halvparten av bedriftene i byggenæringen skal ansette

Men 4 av 10 mener det er utfordrende å få tak i arbeidstakere med fag og svennebrev.

Kartlegging av kompetansbehovUtfordring for utdanningsinstitusjonenes frihet

– Det er et tankekors at det er mangel på psykologer og ekstremt vanskelig å komme inn på psykologistudiet, sier utvalgsleder Steinar Holden.

Kunnskapsministeren– Godt i gang med kompetansereform

Foreslår endringer i FolketrygdenNår diagnosen er manglende kompetanse

Mange arbeidsledige havner i sykdomssporet, uten å i utgangspunktet ha en medisinsk diagnose. NHO tar til orde for endringer i Folketrygden.

Jobber i det skjulte med skattekutt for kompetansebygging

Mulig flertall for KompetanseFUNN-ordning på Stortinget - Skal trolig tas inn i regjeringsforhandlingene.

Hold farten i motbakkene

Du vil forbedre organisasjonen din, men glemmer å utvikle deg selv. Da ender du fort opp som en skiløper som skylder på smøreteamet, når det var formen som brast, skriver Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.

Annonse
Annonse
Annonse