Annonse
Norsk Rødt Fe på beite.  Foto: Jan Arve Kristiansen
Synspunkt
Norturas ve og vel

Synsing er aldri en god metode

Med hemmelige kilder som sannhetsvitner går Dagens Perspektiv langt i å konkludere med at Nortura har det vanskelig fordi Nortura er et samvirkeselskap. Det har de selvsagt lov til å mene, men det blir for lettvint og en dårlig underbygget konklusjon.

Samvirker er ofte en økonomisk suksess

Nortura er et privat selskap organisert som et samvirke på lik linje med TINE, COOP, OBOS, Crèdit Agricole, Arla og Honningcentralen. Økonomiske problemer på grunn av selskapsform og eierforhold er på ingen måte et felles hovedtrekk for disse selskapene. Snarere fyller de en annen rolle i økonomien, i tillegg til å jobbe for et godt økonomisk resultat for sine eiere. At dette faktum ikke fremkommer i Dagens Perspektivs omtale skyldes trolig manglede redaksjonell kunnskap om samvirke som selskapsform.

Faksimile fra Dagens Perspektivs papirutgave 22. februar. 

LES MER |

Her er sakene DP publiserte om Nortura 22. februar:

Samvirker arbeider ikke for kapitalen

Nortura vil aldri bli som Hydro, Orkla eller andre selskaper som er innrettet for å maksimere avkastning på investert kapital. Det er nemlig ikke Norturas formål. Nortura skal også maksimere profitt på den forretningsmessige virksomheten, men til gunst for eiere som leverer råvarene Nortura foredler og selger. Nortura gir en avkastning på antall kilo kjøtt eierne leverer.

Det er mer enn 18.000 samvirkebøndene som eier Nortura. De samhandler seg imellom og med selskapet for å få størst mulig verdiskaping på bondens produkter. I Norturas tilfelle handler det om størst mulig verdiskaping på foredling og salg av egg og kjøtt fra svin, storfe, sau og kylling.

Norturas rolle er å ivareta de økonomiske interessene til små og store bønder over hele landet. De er eiere og leverandører i en verdikjede som omfatter krevende industrielle konkurrenter nasjonalt og internasjonalt. Samtidig kontrollerer tre kunder – dagligvarekjedene – hvilke av Norturas produkter får plass i hyllene.  

Å pisse i buksa løser ingen ting

Til tross for svake økonomiske resultater er det lite relevant å peke på kortsiktige løsninger, som å frikoble Nortura fra den oppgaven selskapet er etablert for å løse. Det er faktisk ganske dumt. Med en slik løsning vil ikke Nortura lenger kunne være et verktøy for sine mange eiere, men bli et investeringsobjekt for noen andre.

Bonden er en langsiktig nasjonal investor 

Samvirkeselskapene er et verktøy som til enhver tid må levere på samvirkebondens mål med selskapet: at en størst mulig andel av verdiskapingen tilfaller bøndene rundt omkring i landet der de driver sin økonomiske aktivitet. Det handler om å løse dagens markedsutfordringer og samtidig fremme en ønsket samfunnsutvikling. Kort sagt en bærekraftig forretningsmodell i et generasjonsperspektiv. Det er oppskriften bak suksessen til vellykkede samvirker i Norge og i resten av verden.

Dagens Perspektiv står fritt til å velge sine hemmelige kilder, men i en analyse av hva som er rett og galt for et samvirkeselskap ville det ha vært rimelig fornuftig å bruke kilder og fakta som er relevante for egenarten i et samvirkeforetak.

Ola Hedstein er administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke

Annonse
Annonse