Annonse
Hvor dyktige vi som ledere er akkurat nå, vil avgjøre om dette går bra eller dårlig for våre organisasjoner, skriver skriver Anne Ingeborg Bjørnstad, HR-sjef i Unit4. Foto: iStock
Synspunkt

Den nye hverdagen krever synlige ledere

Anne Ingeborg Bjørnstad er HR-sjef i Unit4

SYNSPUNKT. Etter en sommer med litt lavere skuldre, er en ny hverdag i gang. Det er tid for tøffe tak, som må tas både på hjemmekontoret og forhåpentligvis også delvis i fysisk fellesskap. Vi vet ikke hvilke anbefalinger som gjelder neste uke, og må leve med konstant endring og en usikker fremtid.

Hvor dyktige vi som ledere er akkurat nå, vil avgjøre om dette går bra eller dårlig for våre organisasjoner. Koronapandemien setter oss på prøve, men gir oss også en sjanse til å vise hva godt lederskap er.

Tydelig og tilstrekkelig kommunikasjon har kanskje aldri vært viktigere enn nå, med store deler av arbeidsstyrken på hjemmekontor. I en undersøkelse som Unit4 fikk utført tidligere i år, er nordmenn langt mer kritiske til sin øverste sjef enn folk i andre vestlige land. Det kan være flere grunner til det, men vi vet at god kommunikasjon bidrar til større forståelse mellom mennesker. I tillegg til å motivere, må vi som ledere nå være åpne, og ærlige om hvilken vei virksomheten går.

Hvor dyktige vi som ledere er akkurat nå, vil avgjøre om dette går bra eller dårlig for våre organisasjoner

Gode ledere vet at nøkkelen til å bygge tillit ligger i å balansere empati og forventninger til resultater. De er fleksible, og viser forståelse for at medarbeidere må håndtere  en annerledes hverdag. Det som teller er at de ansatte leverer det de skal, ikke at hjemmekontoret fungerer knirkefritt. Hvis du som leder fremstår distansert eller usympatisk, vil du miste tillit. Det gjelder også i møte med kunder.

For å skape tillit må du også forstå at det er en verden utenfor din bedrift eller organisasjon. Mange vellykkede ledere er aktive i debatter om viktige samfunnsspørsmål, som klimaendringer, datasikkerhet og etikk. Ved å engasjere deg blir du mer synlig. Du viser at du er reflektert, og bryr deg om mer enn økonomiske resultater.

Norge er et land som er preget av en flat og demokratisk bedriftsstruktur. Det viser også undersøkelsen vi gjorde tidligere i år, der 92 prosent av arbeidstakerne sa at de har hatt kontakt med selskapets øverste sjef. I Storbritannia svarte bare 64 prosent det samme. 

Norge var dessuten det landet der nordmenn følte seg klart mest komfortable med å kritisere ledelsen. Det er bra. Men på spørsmål om de ansatte føler at deres stemme blir hørt, og om de er med å påvirke viktige, strategiske beslutninger, scorte nordmenn lavt (på nivå med USA). I Sverige var resultatet langt mer positivt. Her har norske ledere en vei å gå.

Skal du lykkes som leder i dag, må du lytte til, engasjere og involvere de ansatte. Ta initiativ der de kan komme med egne tanker og idéer, uten frykt for å bli latterliggjort eller kritisert.

Tillit og åpenhet er fine ord, men skal de få verdi i praksis, er det du som leder som må rekke ut hånden.

I en krevende og usikker tid, er én ting klart. Vi må ta vare på folkene våre - alt annet vil løse seg.

 

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse