Annonse
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Leder
Leder

Korona-folkepartiet Høyre

Høyre suser videre oppover på meningsmålingene, hele 8,5 prosentpoeng på siste måling som Opinion har gjennomført for Fri Fagbevegelse, Dagsavisen og ANB. Med en oppslutning på 27,3 prosent er de landets største parti.

Ap går riktignok fram 1,7 prosentpoeng og ender på 25,7 prosent. De andre partiene går tilbake, Senterpartiet med hele 4,6 prosentpoeng. Frp går tilbake 2 prosentpoeng og er nede på 11,8.

Venstre og KrF ligger godt under sperregrensen. De rødgrønne vil kunne danne regjering med støtte fra Rødt eller MDG.

For to måneder siden var det bare sorgen for regjeringen på meningsmålingene. Det var opplest og vedtatt at de rødgrønne skulle overta etter valget neste år. Nå gjør Høyre og Erna Solberg det så skarpt at de øyner en mulighet for å kunne beholde regjeringsmakten.

Erna Solberg styrker stadig sin posisjon som nasjonens ubestridte kriseleder. Jonas Gahr Støre er henvist til å spille annenfiolin. 

Erna Solberg styrker stadig sin posisjon som nasjonens ubestridte kriseleder. Jonas Gahr Støre er henvist til å spille annenfiolin. Han får ikke skikkelig fraspark for de angrep en opposisjonsleder skal og må komme opp med. Støre våger ikke å lansere alternative krisetiltak.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo representerer en enda strengere linje enn regjeringen. Støre kan ikke ta til orde for noe Raymond Johansen vil være imot.

De som først og fremst har kritisert regjeringen, har framholdt at tiltakene regjeringen har innført vil få enorme negative økonomiske konsekvenser. I dag offentliggjør SSB en ny analyse som viser at barnas læringstap, kombinert med foreldrenes produksjonstap, estimeres til å koste samfunnet om lag 1,7 milliarder kroner per skoledag.

I går la IMF fram nye prognoser som viser at verdensøkonomien vil krympe med 3 prosent. Norsk økonomi spås et fall på 6,3 prosent.  Arbeidsledigheten vil komme opp i 13 prosent i løpet av året og falle til 7 prosent neste år.

Norge vil bli spesielt hardt rammet på grunn av den lave oljeprisen og at vi er en liten åpen økonomi med begrensede muligheter til å beskytte oss mot konsekvensene av den globale krisen.

Høyre har tidligere hatt meningsmålinger godt opp på 20-tallet, men de har aldri sett på seg selv som et folkeparti. Den merkelappen er det Ap som har hatt eierskapet til.

Høyre har imidlertid utfordret Ap som styringsparti. Nå har de inntatt den tronen.

Erna Solberg, med god støtte blant annet av Civita, har ikke villet la Ap få fremstå som partiet som har bygget velferdssamfunnet. Det mener Høyre de i like stor grad som Ap, har bidratt til.

Når Erna Solberg nå framstår som landsmoder og tillitsvekkende kriseleder, er det fordi hun handler i pakt med velferdssamfunnet idealer. Syke og svake skal ikke lide unødig og dø uten at de får den hjelp de har krav på, derfor stenges samfunnet med. Hvor mange hundre milliarder det vil koste, er ikke avgjørende. Regjeringen vil gjøre det som kreves.

Dugnad, solidaritet, hensyn til de svakeste, hjelpe hverandre – det Erna Solberg, lederen for det nye koronafolkepartiet som taler.

Fram til Høyre dannet regjering med Frp for 7 år siden, var de kjent som et parti som ville holde igjen på den offentlige pengebruken. Under Erna Solbergs ledelse har imidlertid offentlig sektor vokst.  Ingen statsminister har brukt så mye oljepenger som Erna Solberg.

«Kalkulator-Høyre» ble gjemt bort. Det samme ble «jern-Erna» 

«Kalkulator-Høyre» ble gjemt bort. Det samme ble «jern-Erna».  

Erna Solberg har framstått som en raus statsminister som fant løsninger, selv om det kostet noen milliarder ekstra.

Det er denne linjen som er ført videre i koronakrisen. Høyre som vanligvis står for stor personlig frihet, har kjørt fram med sterk offentlig regulering av privatfolks dagligliv. Mange hytteeiere kjente ikke sitt parti igjen. Men flertallet jublet.

Høyre som vanligvis er påholden med støtte til bedrifter, fronter nå statlige støttepakker til bedrifter og lønnsmottakere.

Kutt og sparsommelighet i offentlig sektor er erstattet med rause støtteordninger.

Opposisjonen vil gjerne være enda litt rausere. Regjeringen følger på. Det trekkes ingen grenser for hvor mye staten kan bruke slik det gjøres i et statsbudsjett.

Regjeringen styrer etter parolen: «Vi har råd til det som må gjøres».

Vi er i en politisk unntakstilstand der det er bred politisk enighet om hvordan vi skal håndtere koronakrisen. Det har Erna Solberg stor fordel av.

Statsministeren har fått folket med på laget sitt. Det er fristende å strekke seg så langt som mulig for å beholde flest mulig

Statsministeren har fått folket med på laget sitt. Det er fristende å strekke seg så langt som mulig for å beholde flest mulig.

Det betyr i så fall at Høyre må lytte seg fram til hva velgerne ønsker seg framfor å spørre sine egne ideologer om hva partiet bør gjøre.

Erna Solberg kan velge som strategi å minske avstanden til Ap. Det vil hun vinne på. Prisen hun må betale, er at Høyre som parti mister noe av sin egenart.

Jonas Gahr Støre må vente til tiden er inn før han kan ta et oppgjør med Erna Solbergs politikk.

Så langt har ikke Jonas Gahr Støre funnet noe større å bite i.

April vil gå med til koronakrisen. Når revidert budsjett legges fram 12 mai, vil Erna Solberg fremstille det som et bevis på at hun har full styring. Jonas Gahr Støre lever i håpet om at det i revidert er saker han kan gripe fatt i og markere at han vil noe helt annet enn Erna Solberg.

 

Annonse
Annonse