Annonse
Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS
Synspunkt

KS føler seg ikke glemt

Bjørn Arild Gram er styreleder i KS.

Vi mener derimot at det mangler tiltak i meldingen som gir et innovasjonsløft i, for og med kommunene.

Dersom vi skal klare å investere i den framtida vi skal skape, trengs mer enn velmente oppfordringer. For å fremme innovasjon i kommunal sektor må offentlig og privat sektor samarbeide. Det er behov for handlingsrom, systematisk kunnskap og bedre virkemidler.

Tre av fire kommunale virksomheter oppgir at de har innført en eller flere innovasjoner de to siste årene. Nesten samtlige av disse virksomhetene svarer at innovasjonen griper direkte inn i arbeidsplassens kjerneoppgaver. Dette fremkommer i KS Innovasjonsbarometer.

Kommunene er altså på mange områder allerede i førersetet når det gjelder innovasjon. Men vi må gjøre mye mer.  Leverandørutviklingsprogrammet for innovative anskaffelser som i sin tid ble stiftet av KS og NHO, er medvirkende til at vi har utslippsfrie ferger på Vestlandet, utslippsfrie hurtigbåter, utslippsfrie byggeplasser og mer helse- og velferdsteknologi.

Programmet har i løpet av ti år resultert i 350 nye arbeidsplasser, gitt 334 millioner i offentlige besparelser og kuttet nesten 3000 tonn i årlige CO2-ekvivalenter. Det er stor gevinst for liten investering, og mer er på gang.

Kommunene trenger forsøksordninger, eksperimentering, tillit og handlingsrom til eksperimentering. Vi trenger større rom for å prøve og feile. Men vi trenger også en systematisk tilnærming slik at vi slipper å gjenta de samme feilene eller finne opp varianter av den samme forbedringen.

Et løft i, for og med kommunene er nødvendig for å styrke innovasjonene og systematikken rundt dem. KS har invitert staten ved kommunal- og moderniseringsdepartementet inn i et partnerskap for slik radikal innovasjon.

Annonse
Annonse