Annonse
Har du kommet deg bra gjennom denne perioden, med handlekraft og evne til omstilling, vil dette være meget verdifullt i din videre karriere, skriver Ivar Ødegaard i Solér Executive AS. Foto: iStock
Synspunkt
Synspunkt

Pandemien styrker CV-en

Ivar Ødegaard er partner og adm.dir. i Solér Executive AS.

Lederkompetansen har blitt satt på nye, krevende og uforutsigbare prøver i et svært ukjent farvann. 

Selv med lang ledererfaring, og øvelser du trodde du behersket, fikk du nå virkelig prøve deg som leder 

Markedssituasjonen har vært uoversiktlig og lite forutsigbar. Bemanningssituasjonen likedan. 

Fra en «headhunter» sitt perspektiv ser vi at lederkompetansen tydelig er blitt satt på prøve

Permittere seg selv som leder? Søke NAV – registrere seg som «delvis ledig»? Dette er spørsmål som mange ledere har stått overfor siden 12. mars. 

Samtidig går noen næringer svært bra, som netthandel, sport m.fl., mens reiselivsnæringen og idrett/kultur er brutalt rammet. Der noen organisasjoner løper så fort de kan, må andre kjempe om statlig bistand før «kroken på døra». 

Fra en «headhunters» sitt perspektiv ser vi at lederkompetansen tydelig er blitt satt på prøve. Som leder må du i dag manøvrere fra/til hjemmekontor med ledergruppen, bli nektet adgang til fysiske kundemøter, utviklingssamtaler på Teams, rekruttere mennesker du kanskje ikke har møtt under fire øyne, reiserestriksjoner, smitte og karantene blant ansatte, sosiale begrensninger og tomme kontorer. Måten å kommunisere på har snudd hverdagen på hodet, men her har mange vært raske og gode til å få nye rutiner på plass. 

La denne tilleggskompetansen du nå har skaffet deg som leder være synlig på din CV/LinkedIn-profil. Har du kommet deg bra gjennom denne perioden, med solid endringskompetanse/handlekraft og evne til omstilling, vil dette være meget verdifullt i din videre karriere. 

Så håper AS Norge nå på vaksine og normalisering utover i 2021! 

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse