Annonse
Stress og bekymring, og det at mange av oss sitter isolert bak hjemmets fire vegger, er en driver for høyere alkoholinntak og voksende problemer, skriver psykologspesialist Sten Rune Roland. Foto: iStock
Synspunkt
Synspunkt

Slik leser du signaler på Teams om at ansatte er i ferd med å utvikle et alkoholproblem

Sten Rune Roland er psykologspesialist og daglig leder ved Vangseter.

SYNSPUNKTForeløpig vet vi svært lite om hvordan det sosiale eksperimentet vi har gjennomført i 2020 kommer til å påvirke folkehelsa, men hva gjelder alkoholmisbruk kan vi gjøre oss noen kvalifiserte gjetninger.

Hele verden er i et stort eksperiment når det gjelder samfunnsmessige endringer på grunn av koronaepidemien.

Alkoholbruk er et av mange områder hvor vi antagelig vil se endringer på samfunnsnivå. Noen vil nok drikke mindre på grunn av dårligere økonomi. Samtidig er underliggende stress og bekymring, samt det faktum at mange av oss sitter isolert bak hjemmets fire vegger, en driver for høyere alkoholinntak og voksende problemer.

En europeisk undersøkelse som ble påbegynt før sommeren indikerer at det totale alkoholforbruket i pandemien er stabilt eller gått ned, men at den stiger i enkelte grupper. Årsaken til nedgangen er de mange restriksjonene som er pålagt befolkningen, for eksempel slik Oslo har nedlagt skjenkeforbud av alkohol på alle utesteder. Den faktiske effekten påvirkes av faktorer som drikkevaner før krisen, opplevelsen av stress under krisen, og sist, men ikke minst, endringer i tilgjengelighet og pris på alkohol.

Sammenhengen mellom stress, uro og alkohol er en del av koronahverdagen arbeidsgivere i liten grad har forholdt seg til. Det er på mange måter forståelig i den hektiske omstillingen siden mars. Men nå som en annen alkoholintensiv periode, nemlig julen, er her, kan det være på tide å sjekke om det sitter noen som trenger oppfølging av en annen art der ute bak miniatyrprofilene på Teams.

Tidlig inngrep viktig

Nylig viste NRK et intervju med en ung kvinne, Nora, som på en prisverdig åpenhjertig måte fortalte om hvordan hun allerede som 16-åring utviklet avhengighet til alkohol. Som 20-åring drakk hun en liter sprit daglig. Mange, programlederen inkludert, er overrasket over at så unge mennesker sliter med alkoholavhengighet.

Sammenhengen mellom stress, uro og alkohol er en del av koronahverdagen arbeidsgivere i liten grad har forholdt seg til

På Vangseter har vi hjulpet mer enn 10.000 mennesker siden vi ble startet i 1986. Ingen av oss som møter dette problemet på nært hold er overrasket: i likhet med koronaviruset skiller ikke alkoholen mellom alder, kjønn, sivilstand eller posisjon i samfunnet. Den rammer alle likt. Men ulikt koronaviruset er alkoholavhengighet en vedvarende epidemi. Covid-19 har i skrivende stund tatt 1,6 millioner liv på verdensbasis. Alkohol tar 3 millioner liv hvert år, ifølge WHO.

Ovennevnte Nora var i langvarig behandling for sin alkoholavhengighet. Hun fortalte at hun var glad for at hun kom seg tidlig i behandling. Dette er et viktig poeng som ikke bør gå upåaktet hen i dagens situasjon. Gjennomsnittsalderen for klienter på Vangseter er — dessverre, vil jeg si — 44 år. Mange av disse burde ha fått hjelp allerede mens de var tenåringer. Da ville vi sluppet mange vanskelige samtaler i arbeidslivet, for ikke å snakke om familietragedier og kostnader for arbeidslivet og samfunnet.

For deg som lurer på om noen av dine kolleger — eller kanskje du selv — er i ferd med å utvikle avhengighet er det noen signaler du kan se etter. Hvis du følger disse og også greier å mobilisere motet (for det trengs mot) til å konfrontere deg selv eller din kollega med dette, kan du unngå at problemet vokser seg stort og uhåndterlig.

Signalene

På den fysiske arbeidsplassen er det enklere å fange opp signaler. Hva gjelder alkohol er lukt, grovmotorikk og generell atferd hint vi lett plukker opp. På nett er det vanskeligere. Vit at de beskrevne signalene som peker mot at det kan være et alkoholproblem å ta tak i er på ingen måte en «fasit», kun hint om at her kan det være noe du bør gripe fatt i. Rådene kan virke som selvfølgeligheter, men det selvfølgelige er gjerne det vi lettest overser. 

Tilpass eksisterende strategier til en virtuell hverdag: Selv om dere har interne rutiner og prosedyrer som skal avdekke og støtte individer som sliter med alkohol og medikamenter er dere ikke opplagt at de vil fungere i denne nye hverdagen. Gå gjennom rutinene og se hva som trenger å endres eller justeres. 

Se etter signaler i taus eller uttrykt atferd. Hvis en som ofte er taus begynner å ta ordet mer, og kanskje snubler litt i ordene eller regelrett snøvler, kan det være fordi vedkommende føler seg mer fri i nettmøtene, men det kan også være at vedkommende er påvirket av alkohol. 

Se etter tegn på tilbaketrekking. Er det for eksempel en som stadig vekk skrur av kameraet i møter? Kan det være fordi vedkommende tar seg en slurk av flaska? Mange foretrekker å ha kameraet av i møter, og det er ingen grunn til å tro at det er fordi andre ikke skal se at de nipper til vinglasset under møtet. Men hvis et atferdsmønster endrer seg kan det være grunn til å notere seg det og forsøke å komme til bunns i hva det skyldes.

Hvordan hjelpe?

Avhengighet har en tendens til å bli verre over tid. Derfor er det viktig å se etter tidlige tegn. Hvis problemet oppdages og behandles tidlig, kan man unngå de verste konsekvensene. Hvis du er bekymret for at en kollega har dette problemet, ta det opp med vedkommende på en støttende måte. Skamfølelse eller skyldfølelse er ikke konstruktivt, men kan i stedet skyve dem bort.

Som leder skal du innta en aktiv rolle. Snakk om rus og alkohol i fellesmøter. Ha korte individuelle samtaler med dine ansatte. Ha en plan for å følge opp de du har ansatt. Ikke ta for gitt at alt er bra der bak kameraet. 

Hjelp deg selv først

Dette er tiltak du kan gjøre som leder om du aner at noen av dine medarbeidere har utfordringer. Men hva om det er du som har problemet?

Mange ledere, også toppledere, sliter med alkoholrelaterte problemer.

Lær deg å kjenne igjen tegnene, vær ærlig og konfronterende med deg selv, og søk hjelp så fort som mulig. 

Med ønske om en hvit jul.

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse