Annonse
EN SUKSESS: F-35 er en suksess, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: rancho_runner / iStock
Synspunkt

F-35 er en suksess

Frank Bakke-Jensen er Norges forsvarsminister.

SYNSPUNKT. 9. april omtaler Dagens Perspektiv på lederplass et innlegg av tidligere statssekretær Oddmund H. Hammerstad som opprinnelig stod på trykk i Aftenposten samme dag. Hammerstad mener at kampflykjøpet var en varslet katastrofe. Dagens Perspektiv synes å mene det samme. Det er ikke bare et forsøk på å skrive om historien. Det viser også manglende innsikt i hva slags sikkerhetsutfordringer vi står overfor. Samtidig er ikke forslaget om å leie et fly fra Sverige veldig realistisk.

Det er kun F-35 som i dag kan løse alle de oppdrag Norges kampflyvåpen må håndtere.

Et samlet Storting gikk inn for å anskaffe et femte generasjons kampfly, da vi så at fjerde generasjons kampfly ikke evner å løse oppdragene på høyt trusselnivå på samme måte som F-35, uten langt større risiko for tap, og med bruk av langt flere fly.

Det er kun F-35 som i dag kan løse alle de oppdrag Norges kampflyvåpen må håndtere. For et lite luftforsvar som det norske, er det ikke hensiktsmessig å operere flere flytyper. Vi trenger et fly som kan løse alle typer oppdrag, mens US Air Force har en stor struktur med flere typer kampfly som de bruker sammen for å løse oppdrag.

Faktiske erfaringer med bruk av F-35 viser at flyet leverer som forventet, om ikke bedre.

Norge valgte vår utregningsmodell for flytimepris for flere år siden. Luftforsvaret bekrefter at flytimeprisen på 110.000 kr står seg den dag i dag. Driftsutgifter ut over flytimeprisen er dekket gjennom levetidskostnadene.  

Faktiske erfaringer med bruk av F-35 viser at flyet leverer som forventet, om ikke bedre. Samtidig som kostnadene ikke er blitt høyere. Drifts- og vedlikeholdskostnadene vil derimot reduseres etterhvert som flåten vokser og vedlikeholdsløsningen modnes. Både F-35 programmet og produsenten legger nå store ressurser i å redusere driftsutgiftene. Vi har i dag ingen opplysninger om at noen av partnerlandene har reelle planer om å redusere antall fly, som kunne betydd en begrenset økning av vedlikeholdskostnadene.

Regjeringens hovedprioritet er å styrke Forsvarets operative evne og beredskap, herunder aktivitet og tilstedeværelse.

Vi mener det er positivt at F-35 sammenlignes og benevnes som en «luftens Ferrari». Vi trenger det beste kampflyet for å løse våre oppdrag. Regjeringens hovedprioritet er å styrke Forsvarets operative evne og beredskap, herunder aktivitet og tilstedeværelse. F-35 gir oss evne til å ivareta oppgaver som overvåking og etterretning, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Dette gjelder særlig i en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon. 

 

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse