Annonse
Jeg mener det viktigste vi kan gjøre etter pandemien er å kombinere virtuelt og fysisk, skriver Geir Rostadmo-Strømme. Foto: Drazen_/iStock
Synspunkt
Synspunkt

Hvordan lykkes med digital ledelse etter pandemien?

Geir Rostadmo-Strømme er Norgessjef i Dell Technologies.

SYNSPUNKT | Pandemien har vært krevende for oss alle. Veldig mange av oss har blitt vant til å jobbe fra hjemmekontor og trives med det, men de fleste er glade for at samfunnet nå begynner å åpne opp igjen. En fersk undersøkelse fra HR Norge og Kantar viser at hjemmekontoret har hatt en negativ effekt på det sosiale arbeidsmiljøet og at vi under pandemien har fått dramatisk mange færre kontaktpunkter. 35 prosent sier i undersøkelsen at organisasjonskulturen er betydelig svekket. Vi snakker mindre sammen, og vi lærer mindre av hverandre.

Jeg er i hvert fall glad for at vi nå snart er tilbake på kontoret, og gleder meg til at vi igjen skal ha fysiske møter med kunder og kollegaer. Det er gjerne ansikt til ansikt at magien skjer, og det er da vi er på vårt mest kreative.

Men selv om vi kommer tilbake til kontorene og ser frem til å møte folk igjen, er det all grunn til å tro at pandemien for alltid har endret arbeidslivet og hvordan vi jobber sammen. Flere undersøkelser, blant annet fra Københavns Universitet og Stanford, viser at medarbeiderne er mest effektive når de har fleksibilitet til å selv velge hvor de vil jobbe fra.

Denne fleksibiliteten er grunnen til at vi i Dell Technologies har benyttet oss av fjernarbeid i mange år – også før korona.

Det virtuelle vil aldri ta helt over

Jeg mener det viktigste vi kan gjøre etter pandemien er å kombinere virtuelt og fysisk. Det virtuelle vil aldri ta helt over, fordi fysiske møter trengs for at vi virkelig skal kunne jobbe tett sammen på kreative måter. Dette får du ikke til på samme måte i virtuelle møter foran en PC-skjerm.

Samtidig er det mange fordeler med å kunne jobbe fra hvor som helst. Kanskje du trenger en dag på hjemmekontoret for å konsentrere deg eller for å få hverdagen til å gå opp. Eller kanskje du trenger en dag på kontoret for å få inspirasjon og treffe kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Mange gode idéer har sett dagens lys etter en uformell prat ved kaffemaskinen.

For at en hybrid arbeidsplass skal fungere godt, blir det viktigere enn noensinne å sørge for god internkommunikasjon – hele tiden

En hybrid arbeidshverdag og nye måter å jobbe på krever en ny form for ledelse. Der må jeg som leder bruke magefølelsen godt for å finne en form som gjør det mulig å legge til rette for hver enkeltes behov, samtidig som kontoret blir brukt på en måte som gjør at både ansatte og virksomheten får best mulige forutsetninger for å lykkes. Hva er det som gjør at den enkelte trives og yter sitt beste, samtidig som vi får til det nødvendige samspillet mellom både kollegaer og kunder?

Internkommunikasjon er enda viktigere på en hybrid arbeidsplass

Når mye i virksomheten foregår digitalt, kan det være vanskelig for en leder å merke om medarbeiderne faktisk er med på idéene eller strategiene som blir lagt frem. Det blir større distanse, det blir vanskeligere å fange opp signaler, og mange vegrer seg kanskje mer for å si sin mening i et videomøte enn når man sitter fysisk sammen med kollegaene.

For at en hybrid arbeidsplass skal fungere godt, blir det viktigere enn noensinne å sørge for god internkommunikasjon – hele tiden. Slik at alle medarbeiderne jobber i samme retning og har den samme forståelsen for hva som er virksomhetens mål, handlingsplaner og fokusområder.

For de medarbeiderne som foretrekker å jobbe mye hjemmefra etter korona, er det viktig at hjemmekontoret er innredet med tanke på god ergonomi, en god skjerm og en stabil og rask internettforbindelse, så de kan jobbe like effektivt hjemmefra som fra kontoret.

Og kontoret må tilrettelegges som en arena der samhandling og kreativitet står i fokus. Selvfølgelig med områder for konsentrasjon – men kanskje konsentrasjonsarbeidet i større grad enn før vil foregå hjemme. Så må man heller sørge for å ha utstyr som gjør at de som jobber hjemmefra kan delta på digitale møter som om man var i rommet.

Hjemmekontoret har kommet for å bli – men det har også det «gamle» kontoret, som kanskje vil gjenoppstå i en litt annen form enn før.

Med ønske om en god sommer og en enda bedre høst – enten det er på kontoret eller hjemmekontoret.

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse