Arbeidsliv

Fortsatt for få kvinner i den maritime næringen

En fersk rapport viser at kvinneandelen i den maritime næringen fortsatt er for lav. Nå bes partene i næringen om innspill.

Publisert Sist oppdatert

Funnene ble lagt fram i går, på den første internasjonale kvinnedagen for den maritime næringen. Rapporten er utarbeidet av Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Den skal benyttes i regjeringens maritime likestillingsstrategi som er under arbeid.

Rapporten kartlegger status og historisk utvikling for mangfold og kjønnslikestilling i maritim næring og utdanning, skriver departementet på sine nettsider.

Én av ti kvinner jobber om bord

Her er noen av hovedfunnene:

  • Det er generelt lav kvinneandel i maritim næring. Kvinneandelen blant dem som jobber om bord på skip ligger på 11 prosent, mens andelen blant den bredere maritime næringen (leverandør, sjøfart transport, tjenester, og verft) ligger på 21 prosent.

  • Kvinner generelt tjener mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder. Forskjellene er størst innen sjøfart og transport. I verftsbransjen er det betydelig mindre forskjeller.

  • Kvinneandelen blant studenter er relativt stabil på rundt 20 prosent innen universitets- og høyskolesektoren. Det er imidlertid store variasjoner innenfor enkelte studier og fra år til år. Innenfor høyere yrkesfaglig utdanning observeres en stigende trend - med større andel kvinnelige søkere.

Vil lytte til partene

Nå skal altså fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) invitere partene i næringen til innspillmøte, for å diskutere rapporten og regjeringens arbeid med en maritim likestillingsstrategi.

Likestillingsrapporten finner du her.

Powered by Labrador CMS