Annonse

Likestilling

LederPolitikerstyrt mangfold – et skritt tilbake

Alle heier på mer politikerstyrt mangfold og likestilling, men få vil snakke om at det kan ende i mindre kunstnerisk frihet og mindre kontoversielt meningsmangfold, skriver redaktør Magne Lerø

LederPolitikerstyrt mangfold – et skritt tilbake

Alle heier på mer politikerstyrt mangfold og likestilling, men få vil snakke om at det kan ende i mindre kunstnerisk frihet og mindre kontoversielt meningsmangfold, skriver redaktør Magne Lerø

Lærere tar lengst pappaperm

Mødre tar mesteparten av foreldrepermisjonen, mens fedres lengde i stor grad følger fedrekvoten. Fedre i undervisningsyrker tar lengst pappaperm, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Rapport gir Frp stryk i likestilling

Ingen av stortingspartienes programmer oppfyller anbefalingene fra FNs kvinnekonvensjon, ifølge en rapport. Frp får strykkarakter. – For snevert, mener partiet.

Teknologigiganter vil tilby hjemmekontorister mindre lønn

Store teknologiselskaper som Microsoft, Google, Facebook og Twitter tilbyr dårligere lønn til ansatte som velger å jobbe fra billigere områder.

Likestillingsrapport i fiskerieneEn mannsdominert og til tider røff kultur

– Fiskeriene går glipp av dyktige arbeidsfolk, hvis vi ikke blir flinkere til å inkludere og rekruttere flere kvinner, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

KPMG-toppsjef– Mangfold handler ikke om måltall

Hele konsernledelsen i KPMG har deltatt på mangfoldskurs for å bli en enda mer attraktiv bedrift for nye talenter.

Flere kvinner opplever mannlige mellomledere som «middelmådige, karrieremessige hindre»

Likestilling i Norge– En selvfølge at kvinner skal jobbe og at menn skal bidra hjemme

En ny rapport fra Kilden kjønnsforskning viser at selv om flere land opplever økt motstand mot likestilling, går det andre veien i Norge.

Lønnsforskjellene blant jurister har øktMannlige jurister tjener i snitt 219.584 kroner mer i året enn kvinnelige

Mens kvinnelige juristers andel av menns lønn var på 88 prosent i aldersgruppen 29–50 år i 2007, er den bare 76 prosent i 2020. – Oppsiktsvekkende, sier leder for kvinneutvalget i Juristforbundet Farah Ali.

Kjønnsforskjeller i juristbransjen– Menn og kvinner konkurrerer ut fra ulike betingelser

Måten arbeidslivet er organisert på i privat sektor kan skape utfordringer for likestillingen i juristbransjen, forklarer CORE-forsker Sigtona Halrynjo.

Finansbransjen forplikter seg til flere kvinnelige ledere

Skal følge engelsk suksessoppskrift. Kan gå utover lederes lønn hvis målene ikke nås.

RapportIngen universiteter er fornøyde med arbeidet for etnisk mangfold

En fersk kartlegging viser at det er store forskjeller mellom forskningsinstitutter når det gjelder arbeidet med likestilling. Mangel på ressurser er en av de store utfordringene.

Synspunkt

SynspunktJobbintervju: Er du gravid, eller planlegger du å få barn i nærmeste fremtid?

Hva er sannsynligheten for at et slikt spørsmål kan bli stilt under et jobbintervju på din arbeidsplass? Nå er det på tide å finne det ut, skriver Hanne Bjurstrøm.

Synspunkt

SynspunktJobbintervju: Er du gravid, eller planlegger du å få barn i nærmeste fremtid?

Hva er sannsynligheten for at et slikt spørsmål kan bli stilt under et jobbintervju på din arbeidsplass? Nå er det på tide å finne det ut, skriver Hanne Bjurstrøm.

Lederverktøy

Slik kan ledere bidra til å lukke lønnsgapet

Lik lønn for likt arbeid høres kanskje opplagt, ­rettferdig og riktig ut. Dessverre er ikke alltid det realiteten. Du som arbeidsgiver kan ved hjelp av noen få grep sikre at de på samme nivå, blir lønnet likt.

Julie Brodtkorb hadde null bransjekunnskapDerfor ble hun rekruttert til topplederjobben

Mangler virksomheten din kjønnsbalanse? Her får du tre råd for å skape mer mangfold i organisasjonen din.

Rune Bjerke– Alltid viktig å ha en klovn i ledergruppa

Tidligere DNB-sjef mener det er viktig for toppledere å se etter egenskaper hos andre som du ikke har selv. – Jeg er nok ikke den morsomste personen i verden, sier han.

KoronapandemienKvinner mer utsatt for permittering og arbeidspress

Frisører har blitt permitterte og helsearbeidere har opplevd et enormt økt arbeidspress under pandemien. – Denne krisen har truffet kvinnene, sier Fafo-forsker.

Equinor topper likestillingsindeks

På ett år har selskapet klatret fra 10. plass til 1. plass i SHE Index.

Kvinner tar ledelsen i det offentlige i Sverige, mens Norge henger etter

Andelen kvinner i lederposisjoner i offentlig sektor øker, men vi ligger fortsatt langt bak Sverige.

Lederverktøy

Har du husket å rapportere om likestilling i årsrapporten?

I år er alle offentlige bedrifter og private bedrifter med over 50 ansatte pålagt til å rapportere om mangfold og likestilling i sine årsrapporter.

Få ledere vet at de må rapportere om mangfold og likestilling

Over 10.000 norske bedrifter er i årsberetningen 2020 pliktig til å opplyse om likestillingsarbeidet i bedriften.

Norge topper likestillingsindeks

Tett fulgt av Finland og Island topper Norge den internasjonale Female Opportunity Indeks der likestillingsnivået i 100 land blir målt og sammenlignet.

Synspunkt

SynspunktLikelønnsdagen

Kvinner tjener gjennomsnittlig 87,6 prosent av det menn gjør, når vi regner om alles stillinger til heltid, skriver Julie Lødrup.

Synspunkt

SynspunktLikelønnsdagen

Kvinner tjener gjennomsnittlig 87,6 prosent av det menn gjør, når vi regner om alles stillinger til heltid, skriver Julie Lødrup.

Synspunkt

Mangfold er bra for fred og business, men kommer ikke av seg selv

Likestilling og mangfold gir bedre fredsavtaler, mer lønnsomme bedrifter og mer stabile samfunn. Målene er det enighet om, men hvorfor klarer verken næringslivet, forsvaret eller FN å nå dem?

Synspunkt

Mangfold er bra for fred og business, men kommer ikke av seg selv

Likestilling og mangfold gir bedre fredsavtaler, mer lønnsomme bedrifter og mer stabile samfunn. Målene er det enighet om, men hvorfor klarer verken næringslivet, forsvaret eller FN å nå dem?

Leder

LederKirken rydder i kvinnesynet

I en folkekirke tar det seg ikke ut med sære, provoserende meninger. Derfor vil både biskoper og andre hive motstandere av kvinnelige prester på dør. Og de som er mot homofili, bør nok også gå stillere i dørene.

Leder

LederKirken rydder i kvinnesynet

I en folkekirke tar det seg ikke ut med sære, provoserende meninger. Derfor vil både biskoper og andre hive motstandere av kvinnelige prester på dør. Og de som er mot homofili, bør nok også gå stillere i dørene.

Bare 14 prosent av næringslivstoppene er kvinner

Andelen kvinner som leder de store norske selskapene øker, men det går trått. Flaskehalsen kan være de stillingene man må ha med seg på veien, mener forsker Sigtona Halrynjo.

Danske beregningerKvinner er et tapsprosjekt for velferdsstaten

En nyfødt dansk jente vil i løpet av livet motta mer penger fra det offentlige enn hun bidrar med i skatt, viser nye beregninger. En gutt født i år vil derimot gå i pluss.

Vil ha flere kvinner i finansUtdanner bankledere i «ubevisste fordommer»

Norgessjef for Nordea sier det er viktig at ledere på alle nivåer tar eierskap til problemstillingen. – Vi skal ikke bare snakke om likestillingsproblemet, vi må faktisk gjøre noe med det, sier Snorre Storset.

Island best på lik lønn for likt arbeidIngen land har klart å tette lønnsgapet

Verden som sådan har langt igjen – omtrent 202 år – før man kan regne med full likestilling i arbeidslivet.

Kåret Norges 50 fremste teknologikvinner

Det hadde kommet inn rekordmange forslag da Abelia og ODA-nettverket for fjerde år på rad kåret de 50 fremste kvinnene innen teknologi i Norge.

Rekruttering av kvinnelige ledereMillionforskjell i lønnskrav mellom kvinnelige og mannlige topp­ledere

Lederrekrutterere oppfordrer kvinnelige talenter til å ikke «late som om lønn og penger ikke betyr noe». – Det handler om hvor bevisst du er på din egen verdi, sier daglig leder i Visindi.

Nå må bedrifter offentliggjøre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn hvert andre år

– Vi vet at det finnes eksempler hvor menn og kvinner lønnes ulikt i advokat- og finansbransjen selv om de utfører samme arbeid, har lik kompetanse og ansiennitet, sier Hanne Bjurstrøm.

Gründer– Betent å si høyt at man ønsker makt

Leder Mai Bente Paulsen i kommunikasjonsbyrået Something Good sa opp jobben sin fire ganger før hun faktisk sluttet for å følge gründerdrømmen.

Lederverktøy

EY-topp– Feigt av toppledere å be HR-direktøren fikse likestillingsproblemet

Toppleder i EY Christin E. Bøsterud mener flere bedrifter må være åpne om hvor de ligger i likestillingsarbeidet sitt. – Da skaper man gruppepress blant virksomhetene, sier hun.

Likestilling– Vi må tette inntektsgapet i stedet for å fokusere på likelønn

Veien til likestilling i arbeidslivet går ut på å fikse systemet, ikke kvinnene.

Nå må bedriftene brette ut sitt kjønnsregnskap

Fra nyttår skjerpes kravene for rapportering på likestilling i norske bedrifter. Lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivåer må legges fram.

Leder FNs bærekraftsarbeid – Unge setter sin lit til ambisiøse mål, ikke verdensledere

Verden vil ikke endres til det bedre av institusjoner eller autoritære ledere, men bærekraftsmålene kan skape et kollektivt korstog hvor vi alle jobber mot felles målsetninger, mener aktivist Eddie Ndopu.

Norge er nest best på likestilling

For tredje år på rad kommer Norge på andreplass i en global rangering av likestilling. Igjen er det islendingene som topper lista.

Synspunkt

Når permisjon er et karrierehinder

Permisjon har blitt et hinder for lønns- og karriereutviklingen til kvinner, for likestilling i arbeidslivet.

Synspunkt

Når permisjon er et karrierehinder

Permisjon har blitt et hinder for lønns- og karriereutviklingen til kvinner, for likestilling i arbeidslivet.

Apple-sjefen vil aldri slutte å innovereVil kun bruke resirkulert materiale

Komplekse avgjørelser ble enklere for administrerende direktør i Apple Tim Cook da han sent i 30-årene innså «meningen med livet». Nå er det meningen at Apple kun skal bruke resirkulert materiale i sine produkter.

Taper 10 millioner på å få barn

Kvinner taper ti millioner kroner på å få barn i løpet av sin yrkeskarriere. Econa-leder Nina Riibe vil mobilisere både arbeidstakere og arbeidsgivere for å få gjort noe med det.

Slik ryddet sparebanken opp i en mannsdominert ledelse

En lokal sparebank toppet i år She index og var dermed med på å dra finansnæringen opp på likestillingsbarometeret. HR-sjefen deler verktøyene de har brukt for å få flere kvinner inn i ledelsen.

ForhandlingerDisse 3 utfordringene er større for kvinner

Kvinner møter ofte noen ekstra utfordringer når de setter seg til forhandlingsbordet. Her er tre råd for å overkomme disse og få gjennomslag.

Unge kvinner forskjellsbehandles

Bare 11, 4 prosent av unge kvinnelige ledere mener det er likestilling i det norske næringslivet.

Toppleder på deltid?– Ville gitt flere kvinnelige toppledere

Hadde flere virksomheter vært fleksible og gitt ledere mulighet for redusert arbeidstid i perioder, ville vi hatt flere kvinnelige toppledere, mener forsker Mari Teigen.

Slik investerer du i likestilling

LikestillingsrapportFinansielt farlig med mannsdominerte styrer

Selskaper med høy kvinneandel i styret har høyere vekst, høyere driftsmargin, høyere avkastning og lavere volatilitet.

Leder

LederBarn ofret på framskrittets alter

Et overveldende politisk flertall har bestemt at de minste barna må finne seg i å være mindre sammen med mor de første leveårene enn det biologi tilsier og fagfolk anbefaler.

Leder

LederBarn ofret på framskrittets alter

Et overveldende politisk flertall har bestemt at de minste barna må finne seg i å være mindre sammen med mor de første leveårene enn det biologi tilsier og fagfolk anbefaler.

Lederutfordringen

Ny toppsjef i Hydro– Trenger en kvinne i krisetid

Når Hilde Merete Aasheim tiltrer som konsernsjef i Norsk Hydro bryter hun ny mark som kvinnelig toppleder i næringslivet.

Arbeidsliv og familie6 myter om mødre i arbeidslivet

Jobber kvinner like mye som menn? Får kvinner mindre betalt for samme jobb? Hvor mange ekteskap ender i skilsmisse?

Ny rapportUnge kvinnelige ledere opplever økt forskjellsbehandling

Det har blitt økt bevissthet om problemet, men flere opplever diskriminering, ifølge prosjektleder for kåringen Årets unge ledere.

Synspunkt

Hvordan løfte flere dyktige kvinner til toppen av norsk næringsliv?

Tre tips som kan løfte fram flere kvinnelige ledere.

Synspunkt

Hvordan løfte flere dyktige kvinner til toppen av norsk næringsliv?

Tre tips som kan løfte fram flere kvinnelige ledere.

Annonse
Annonse
Annonse