Arbeidsliv

Høye jobbkrav gjør at kvinner pensjoneres tidligere enn menn

Forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har undersøkt sammenhengen mellom arbeidsmiljøfaktorer og alder ved avgang fra arbeid for eldre menn og kvinner.

Publisert Sist oppdatert

Med en aldrende befolkning øker antallet pensjonister i forhold til yrkesaktive. For å sikre det økonomiske grunnlaget for velferdsstaten, er det derfor viktig å opprettholde høy arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere.

Arbeidsforhold, som uønskede psykososiale og fysiske arbeidsmiljøfaktorer, kan bidra til at ansatte faller ut av arbeidslivet.

For eksempel kan skadelig arbeidseksponering påvirke helsen, motivasjonen for å jobbe, eller det kan være uoverensstemmelse mellom arbeidskrav og arbeidsevne som gjør det utfordrende eller umulig å utføre arbeidet.

På den annen side kan arbeidseksponeringer også bidra til å forlenge arbeidslivet, for eksempel ved å legge til rette for utviklingsmuligheter og kompetanseutnyttelse.

Kjønnsforskjeller

I en ny studie har forskere fra STAMI undersøkt om det er ulik sammenheng mellom arbeidsmiljøfaktorer og alder ved avgang fra arbeid for eldre menn og kvinner.

Forskerne fant flere psykososiale og mekaniske arbeidsmiljøfaktorer som var assosiert med lavere avgangsalder hos eldre arbeidstakere.

Det betyr at de som var i yrker med eksponering for den enkelte arbeidsmiljøfaktoren ved 62 år, i snitt gikk av arbeid tidligere sammenlignet med de som var i yrker uten slik eksponering.

− For mange av arbeidsmiljøfaktorene fant vi ingen eller liten forskjell mellom menn og kvinner. For noen arbeidsmiljøfaktorer fant vi derimot forskjell mellom kjønnene. Størst forskjell fant vi for monotont arbeid og høye jobbkrav, forteller Karina Undem, som er stipendiat på STAMI og førsteforfatter av studien i en artikkel.

Monotont arbeid

For kvinner var monotont arbeid assosiert med høyere avgangsalder, mens for menn var monotont arbeid assosiert med lavere avgangsalder.

Når det gjaldt faktoren høye jobbkrav, var bildet omvendt: Høye jobbkrav var assosiert med lavere avgangsalder for kvinner og høyere avgangsalder for menn.

Ifølge Undem skyldes ikke dette nødvendigvis at det samme monotone arbeidet har ulik effekt for menn og kvinner. Forskjellen kan for eksempel skyldes at menn og kvinner har ulike yrker og dermed også ulik type og grad av monotont arbeid.

− At arbeidsmiljøfaktorene er knyttet til ulik risiko for avgang for kvinner og menn, indikerer at vi også bør ta kjønn med i betraktningen når vi ser på tiltak for å forebygge tidlig avgang fra arbeidslivet, understreker Undem og legger til:

− Kunnskap om hvordan arbeidseksponering er forbundet med tidlig avgang fra arbeid blant eldre arbeidstakere er avgjørende for å forlenge arbeidslivet til eldre arbeidstakere. Det er imidlertid et behov for ytterligere studier som undersøker hvordan vi kan lykkes best mulig med det.

Powered by Labrador CMS