Arbeidsliv

Illustrasjonsfoto.

Hvilke rettigheter har jeg som arbeidstaker når barnet mitt har betydelige medisinske behov?

Juristene svarer.

Publisert Sist oppdatert

Spørsmål: Jeg er tobarnsmor, og nylig ble det avdekket et medisinske behov hos det ene barnet. Behovet er betydelig, og fører antageligvis til at han må ha jevnlige behandlinger i tiden som kommer.

Dette har selvfølgelig ført til mange bekymringer. En av bekymringene er arbeidsforholdet mitt, da jeg frykter at jeg blir borte en del dager. Hvilke rettigheter har jeg i denne sammenhengen?

Svar: Som arbeidstaker har du rett til permisjon for å passe på syke barn etter arbeidsmiljøloven § 12-9. Retten til permisjon gjelder kun ved nærmere bestemte tilfeller, og krever at et av de alternative grunnvilkårene er oppfylt.

For det første får man rett til permisjon for nødvendig tilsyn med sykt barn. Dette er det mest åpenbare og anvendelige grunnlaget i mange tilfeller. Dette vil være tilfellet for deg dersom du må være hjemme for å passe det syke barnet mellom behandlinger.

Videre vil du også ha rett på permisjon dersom du skal følge barnet ditt til legeundersøkelser og annen oppfølging i forbindelse med sykdom. Dette forutsetter imidlertid at legebesøket skyldes faktisk sykdomsoppfølging - rutinekontroller omfattes ikke. I ditt tilfelle vil nok derfor dette grunnlaget også kunne brukes, slik vi oppfatter informasjonen din.

For det tredje vil du også ha rett på permisjon, dersom den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon på grunn av et annet barns sykdom. Alternativet synes derfor ikke å være relevant i ditt tilfeller, men vi nevner det for ordens skyld.

Dersom et av disse grunnvilkårene er oppfylt, vil du i utgangspunktet ha rett på permisjon fra jobb. Omsorgsretten er derimot ikke uavgrenset, og det følger noen videre begrensninger av aml. § 12-9 annet ledd.

Permisjonsretten er i utgangspunktet avgrenset mot eldre barn, og normalt kan du kun få permisjon inntil kalenderåret hvor barnet fyller 12 år. I tillegg til dette har du kun permisjonsrett et begrenset antall dager per år. For deg som har to barn, er den normale begrensningen 10 dager per kalenderår.

I enkelte tilfeller, når barnets sykdom er kronisk, langvarig eller gir barnet nedsatt funksjonsevne, åpner arbeidsmiljøloven for en utvidet permisjonsrett, jf. arbeidsmiljøloven § 12-9 annet ledd. I ditt tilfelle fremstår omfanget og alvorlighetsgraden av sykdommen tilsynelatende fortsatt å være uavklart, men dersom en utvidet permisjonsrett kan bli aktuelt er det greit å være oppmerksom på alternativet.

I så fall vil din permisjonsrett kunne utvides slik at den gjelder inntil kalenderåret barnet fyller 18 år, og den retten vil samtidig utvides til 20 dager per kalenderår.

Dersom du er alene om omsorgen av barna vil du dessuten ha rett til dobbelt så mange permisjonsdager som du normalt vil hatt, jf. arbeidsmiljøloven § 12-9 sjette ledd. Dersom den andre forelderen er avskåret fra å føre tilsyn med barnet av helsemessige årsaker gjelder det samme.

Det er også mulig å overføre halvparten av dagene per kalenderår mellom barnas omsorgspersoner.

Dersom sykdommen utvikler seg til noe mer akutt eller kontinuerlig, kan dine rettigheter utvides ytterligere. Det følger av arbeidsmiljøloven § 12-9 tredje ledd at også har du rett på permisjon dersom barnet blir lagt inn på helseinstitusjon og du oppholder deg der, dersom barnet er utskrevet fra institusjon og trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, eller dersom barnets sykdom utvikler seg livstruende.

I slike ekstraordinære tilfeller vil heller ikke permisjonsretten avgrenses til et bestemt antall dager.

Spør juristene

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Har du spørsmål om arbeidsrett? Send de til oss ved å klikke her.

Les alle spørsmål og svar her!


Powered by Labrador CMS