Annonse
Juristene svarer

Kan jeg beholde tarifflønn ved virksomhets-overdragelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan bedriften jeg jobbe for legge inn et generelt samtykke til at arbeidsgiver kan behandle personopplysninger om den ansatte?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Juristene svarerKan en ansatt tvinges til å bytte arbeidssted?

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver gjøre konkurranseklausulen gjeldende etter at jeg har fått sparken?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi betale sykepenger i hele arbeidsgiver-perioden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge meg å jobbe utover normal arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Har den ansatte rett til å bruke tekster produsert for oss hos sin nye arbeidsgiver?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

AvskjedHar jeg ikke har krav på å stå i stillingen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan prøveperioden forlenges?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan blir det med feriepenger etter fylte 60 år?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Rotet bort attestHar jeg krav på ny attest fra min tidligere arbeidsgiver?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

NyansattJeg har vel krav på ferie i desember?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Vil ferien utgjøre hele eller halve dager når en ansatt er 50 prosent arbeidsfør?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må jeg jobbe i julen? Da er jeg i så fall ganske skuffet over den nye jobben.

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det lov å belønne ansatte for at de har lavt sykefravær?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver bestemme at jeg skal holde meg hjemme i oppsigelseperioden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi spørre kandidater i intervjuet om hvor mye de har brukt egenmelding?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Nye regler for fast ansettelseKan vi fortsette vår praksis, eller må vi ha alle på en fast stillingsprosent?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte 14 dagers oppsigelsestid også når han sier opp i prøvetiden?

DP-juristene svarer.

AttestMå vi derfor skrive at arbeidstaker har gjort en god jobb?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver bestemme at jeg må avspasere?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver si meg opp fordi jeg har mye sykefravær?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til å stille disse spørsmålene i en intervjusituasjon?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregner man ansettelsetid når man skal si opp en ansatt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man kreve sykepenger som følge av en arbeidskonflikt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har ansatte krav på overtidsbetaling hvis de jobber mer enn 40 timer i uken?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor lenge skal prøvetiden vare?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Burde samboeren min ha fortrinnsrett på dette vikariatet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvis en ansatt ikke bruker opp ferien sin, kan vedkommende kreve å få denne ferien neste år?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve en skriftlig bekreftelse på arbeidsforholdet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har ekstravakter rett på ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

NedbemanningEr vi pliktige til å tilby våre ansatte i Nord-Norge en stilling i Oslo?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve at arbeidsgiveren min dekker psykologutgiftene mine?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det ulovlig for folk under 18 år å jobbe nattarbeid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi pliktige til å tilby våre ansatte tillegg for kvelds- og helgearbeid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi avtale ny prøvetid for en ansatt som har byttet stilling?

DP-juristene svarer.

ArbeidsrettOppsigelse av en langtidssyk ansatt

Det går faktisk an, men reglene er svært strenge. Du skal mer eller mindre ha prøvd alt annet først.

Juristene svarer

Krav om feriepenger ved konkurs

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi be om dokumentasjon på svangerskapskontroller?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er retten til å reise stillingsvernssak frasagt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har man krav på overtidsbetaling selv om man får bonus?

DP-juristene svarer.

Ekstra pausetrekk ved overtid

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Trenger vi å føre oversikt over hvor mye de ansatte jobber når alle har fast arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg ikke krav på lønn for kveldsarbeid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

​Kan sjefen skrive at jeg har fått sparken i attesten?

DP-juristene svarer.

Gjelder varslingsfrist ved ­foreldrepermisjon absolutt?

DP-juristene svarer.

Kan jeg gjøre noe mer for å få attest av tidligere arbeidsgiver etter å ha etterspurt dette flere ganger?

DP-juristene svarer.

Kan vi si opp en gravid arbeidstaker i prøvetiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg endre tidspunkt for ferien på grunn av fint vær?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på forlenget ulønnet permisjon når jeg blir sykemeldt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidsbetaling eller må jeg avspasere?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan gravide arbeidstakere kreve fri med betaling for legebesøk?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi gi vedkommende oppsigelse alene begrunnet i dårlig kundeservice?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det lederens ansvar å sørge for et forsvarlig inneklima?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidstaker plikt til å gi info om at hun er gravid under jobbintervjuet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Alle i Norge har vel krav på 5 uker ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

LønnsfastsettelseBlir jeg diskriminert?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilket språk skal arbeidskontrakten være på?

DP-juristene.

Juristene svarer

Har man krav på full lønn i redusert stilling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Fått for mye i lønnKan arbeidsgiveren min kreve pengene tilbake?

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse