Annonse
Juristene svarer

Må vi angi eksakt hvor lenge vikariatet skal vare?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Får jeg lønn 17. mai selv om jeg ikke jobber?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Gradert sykmelding kombinert med egenmelding?

DP-juristene svarer.

Vil pålegge arbeidstaker å ta ferie i ­oppsigelsestiden

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi si opp en ansatt som har utfordringer i privatøkonomien?

DP-juristene svarer.

Må egenmelding gis for hver fraværsdag?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg si opp stillingen min mens jeg er permittert?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Fast jobbMå jeg skrive opp færre timer når jeg har hatt en mindre effektiv dag?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Tannlegebesøk i arbeidstiden

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Rakk ikke flyet hjemHar arbeidsgiver rett til å trekke meg i lønn?

DP-juristene svarer.

Kan arbeidsgiver redusere min stilling for å ansette en ny?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til å gi meg så lav timelønn?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hva slags alderspensjon har jeg krav på?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Ny jobb?Dette må arbeidskontrakten inneholde

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar en personlighetstest?

DP-juristene svarer.

Har arbeidsgiver rett til å tvinge meg til å ta ut ferie i oppsigelseperioden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Familieplanlegging – et tema på jobbintervju?

DP-juristene svarer.

Kan vi trekke den ansatte i lønn for å ha bulka firmabilen?

DP-juristene svarer.

Innkalt til drøftelsesmøte under sykmelding - må du delta?

DP-juristene svarer.

Er det lov med kun 14 dagers oppsigelsestid?

DP-juristene svarer.

Kan arbeidsgiver si meg opp når jeg er sykmeldt?

DP-juristene svarer.

Hvor godt må avskjedigelse drøftes?

DP-juristene svarer.

Har arbeidsgiver egentlig lov til å trekke meg så mye i lønn?

DP-juristene svarer.

Har jeg krav på en mer utfyllende attest?

DP-juristene svarer.

Har ansatte rett på ammefri med lønn?

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Kan jeg gi fast ansettelse til vikaren?

Når må jeg gi arbeidsgiver beskjed om at jeg er gravid?

DP-juristene svarer.

Fagforbundet– Økt bruk av frivillige kan være en trussel mot faste arbeidsplasser

I dag er det nærmere 400-500 frivillige sykehusverter ved 20 av landets sykehus.

Flere sykmelder seg på grunn av arbeidskonflikter og et økende antall saker ender opp i domstolene

– Hvis en av partene mener at det er ubehagelig å være på jobb i en periode, er ikke sykefraværsordningen ment for dette, sier arbeidsrettsadvokat.

Rett til lønnsforhandlinger ved foreldrepermisjon?

DP-juristene svarer.

Rett til fleksibel arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Kan jeg kreve en skriftlig begrunnelse på oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Har jeg noen rettigheter siden jeg ikke fikk oppsigelsen på riktig måte?

DP-juristene svarer.

Må vi gi en formell oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Kan vi si opp arbeidstaker som ikke har sykepengerettigheter?

DP-juristene svarer.

Kan tillitsvalgte inngå en avtale om 12-timers vakter?

DP-juristene svarer.

Må stillingsprosent utvides tilsvarende faktisk arbeidstid?

DP-juristene svarer.

DogA leier inn konsulenter og jurister over en lav sko

Konflikten har kostet dem dyrt.

Hvor mange timer kan vi maksimalt avtale at de ansatte skal jobbe daglig og ukentlig?

DP-juristene svarer.

Hva innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden?

DP-juristene svarer.

Oppsigelse ved omorganisering

DP-juristene svarer.

Slik unngår du å bli usikker under oppsigelsessamtalen

Unntak fra hviletidsgrenseneBryter arbeidsgiveren din arbeidsmiljøloven?

DP-juristene svarer.

Er det lov å jobbe hver helg?

DP-juristene svarer.

Har jeg krav på hviletid mellom vaktene?

DP-juristene svarer.

Helt nye stillinger er nøkkelen til å bli kvitt ansatte med feil kompetanse

Kan jeg risikere å ikke få dagpenger om jeg selv sier opp?

DP-juristene svarer.

Kan NAV nekte å utbetale dagpenger i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Hvordan skal en oppsigelse overleveres?

DP-juristene svarer.

Arbeidsretten har konkludert, men Spekter nekter fortsatt å gå med på legenes tariff-krav

Freden mellom legene og Spekter ble kortvarig.

Fikk sparken via SMS

Hvilke rettigheter har jeg? DP-juristene svarer.

Kan jeg kreve å få tilbake de arbeidsoppgavene jeg likte best når stillingen er redusert?

DP-juristene svarer.

Ønsker 50 prosent stillingMå vi tilby deltidsstilling?

DP-juristene svarer.

Skal nedbemanning drøftes med verneombudet?

DP-juristene svarer.

Hva kan referentene mine bli spurt om?

DP-juristene svarer.

Må ansatte få ny ferie ved arbeid i ferien?

Eller holder det med lønn? DP-juristene svarer.

Kan Arbeidstilsynet pålegge oss å sende inn dokumentasjon på ansattes arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Sagt opp etter 20 år i samme bedrift. Hva er mine rettigheter?

DP-juristene svarer.

Arbeidsgiver nekter å skrive arbeidskontrakt. Hva gjør jeg?

DP-juristene svarer.

Hvorfor fikk jeg oppsigelse?

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse