Annonse

Arbeidsrett

Juristene svarer

Har jeg krav på ekstra betaling for reiser til kunder og møter utenfor kontoret?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Jeg er 72 år – må jeg slutte i jobben?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er formålet med drøftelsesmøte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan starter man en samtale med en ansatt som viser dårlige holdninger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Skal en medarbeidersamtale dreie seg om det jeg som leder er misfornøyd med?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er stillingen «passende» hvis opplæring er nødvendig?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver endre de ­ansattes arbeidsoppgaver på grunn av redusert bemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver forlenge permitteringen min uten videre?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor går egentlig grensen for seksuell trakassering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan utarbeider man en oppfølgingsplan for en sykmeldt ansatt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på sluttpakke når bedriften skal nedbemanne?

Juristene svarer.

Hjemmekontor- Dagens regler er utdaterte og forvirrende

Arbeidsrettsadvokat frykter utnytting og etterlyser full gjennomgang av regelverket for hjemmekontor.

Juristene svarer

Kan man kreve å IKKE ta ut ferie?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke rettigheter har ansatte til å få utsatt ferien om de blir syke?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan ansatte kreve å fortsatt ha hjemmekontor etter sommeren?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregnes ­perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt?

Juristene svarer.

Misnøye over Deichmans mange deltidsstillinger

Nær fire av ti ansatte ved Deichman jobber deltid, skriver Klassekampen.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidstillegg ved avspasering?

Juristene svarer.

SAS-modellen for nedbemanning– Fremstår som en dårlig deal for de ansatte

SAS vil at ansatte som må nedbemannes skal si fra seg oppsigelsestid mot å få en slags forrang dersom det blir «bedre tider». – Mildt sagt uvanlig, sier arbeidsrettsadvokat.

Juristene svarer

Har vi lov til å prioritere ansatte med høyt sykefravær ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er jeg utsatt for endringsoppsigelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder ved delvis permittering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Jeg skal tilbake på jobb – hva kan jeg forvente?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver begrense dekningen av synstest og databriller til ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vil jeg fortsatt opparbeide meg ansiennitet i AFP-ordningen mens jeg er permittert?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg mulighet til å gå av med AFP selv om jeg bytter stilling?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilken oppsigelsestid gjelder for den ansatte i prøvetid der årsaken til oppsigelse er nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan ansatte få forskudd på dagpenger fra Nav?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver velge fritt når permitterte ansatte hentes tilbake?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer de nye reglene for beregningen av lønnskompensasjonen fra Nav?

Juristene svarer.

Arbeidsrettsadvokat– Ikke bli sittende på gjerdet

Hvis ikke styret gjør jobben sin, kan de dømmes til å betale erstatning. Arbeidsrettsadvokat advarer mot å sitte på gjerdet, selv om situasjonen skifter fra dag til dag.

Juristene svarer

Hvordan skal saksbehandlingsprosessen ved nedbemanning gjennomføres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan påvirker sluttavtaler ansattes rett på dagpenger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har ansatte rett på feriepenger mens de mottar dagpenger?

Juristene svarer.

Ferieavvikling i koronatiderMå jeg ta ut planlagte feriedager hvis jeg er permittert?

Koronasituasjonen fører til mange nye problemstillinger for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Her gir Arbeidstilsynet svar på seks spørsmål om ferieavvikling.

Juristene svarer

Har vi lov til å permittere sykmeldte?

Juristene svarer.

Stadig flere trenger advokat-råd– Virksomhetene har ofte ikke tid til å vente

Arbeidsrettsadvokater får mange spørsmål om dagen. Særlig spørsmål rundt permitteringer, «tvungen ferieavvikling» og arbeidsgivers styringsrett har skutt i været.

Juristene svarer

Hvilke regler gjelder for permittering av ansatte under koronaepidemien?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi som arbeidsgiver permittere ansatte som en følge av koronaviruset?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan ansatte nektes å reise?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Må arbeidsgiver betale sykepenger når ansatte har fravær på grunn av koronaviruset?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte plikt til å stille i dialogmøter når han er syk?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke formkrav stilles til en oppsigelse fra arbeidsgiver?

Juristene svarer.

Synspunkt

Varsling til besvær (?)En guide til praktisk ­håndtering av varslings­saker

Både media og lovgiver har de siste årene hatt økt fokus på viktigheten av et godt ytringsklima på arbeidsplassen. Vår erfaring er at varslingssaker er utfordrende for mange arbeidsgivere.

Juristene svarer

Har en oppsagt arbeidstaker fortrinnsrett til ny stilling?

Juristene svarer.

Juristene svarer

En lærer påstår at hun ble utsatt for seksuell trakassering da en kollega spurte henne ut på date. Hva gjør vi?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi gå til permittering som et alternativ til nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi sparke en ansatt som nekter å komme på jobb fordi hun mottok en advarsel?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker motta sykepenger både fra Nav og arbeidsgiver?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan får vi en ansatt til å jobbe mindre overtid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan skal en delvis sykemelding fungere i praksis?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi forpliktet til å innvilge to års permisjon for en ansatt som ønsker å studere?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke en ansatt i lønn fordi han kommer for sent på jobb?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver gi oppsigelse uten å på forhånd ha avholdt drøftelsesmøter?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke i lønn når vi har utbetalt for mye?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har en nyansatt som har jobbet i fem uker rett på sykepenger?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan eg seie opp stillinga mi medan eg er sjukemeldt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge meg ta ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må ansatte velge mellom fullstendig egenmelding eller «ingenting»?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Gjelder reisetid om morgenen og ettermiddagen som arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse