Annonse

Arbeidsrett

Juristene svarer

Er det mulig for meg å få permisjon mens jeg utdanner meg videre?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan deler av sluttpakken utbetales skattefritt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg leie inn kontrollører for å sjekke at de ansatte spør om legitimasjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi sikre oss en mulig utvei dersom nyansatt daglig leder ikke fungerer?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan håndtere en medarbeider som møter beruset på jobb?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Arbeidsmiljøet er mildt sagt dårlig – hva kan jeg gjøre?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve at de ansatte vaksinerer seg?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva gjør jeg når de ansatte jobber for mye?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg si opp en «udugelig medarbeider» i prøvetiden?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva plikter man å fortelle om tidligere arbeidsgiver når man søker ny jobb?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på stillingsbeskrivelse når jeg blir ansatt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg sette egne aldersgrenser for hvor lenge ansatte kan stå i jobb?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg bli sagt opp hvis jeg ikke blir bedre etter sykemelding?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Ekstra ferieuke – når kan jeg den ut?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Bør jeg si «ja» til sluttpakke ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve bindingstid for ansatte som gis etterutdanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Skriftlig advarsel fra arbeidsgiver – hva gjør jeg nå?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg si opp en udugelig og illojal ansatt på dagen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Risikerer jeg å miste jobben etter en advarsel?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg som deltidsansatt kreve overtidsbetaling?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er arbeidsavtalene til de ansatte i min virksomhet ugyldige?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor går grensene for illojalitet ved start av egen virksomhet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er viktig å huske på ved overgang fra en tariffavtale til en annen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke konsekvenser kan det få hvis jeg har blitt forbigått fordi jeg er gravid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Må alle statlige stillinger utlyses offentlig?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver fjerne overtidsbetaling og erstatte det med en bonusordning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg si opp en ansatt på e-post?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hybridarbeid – hva må arbeidsgiver tenke på?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett til å endre arbeidsoppgavene til de ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Særaldersgrense – må jeg slutte selv om jeg ikke vil?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva gjør man når en ansatt er borte fra jobb uten sykemelding?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer egentlig en kundeklausul ved et jobbskifte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

På hvilket grunnlag kan jeg foreta en midlertidig ansettelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg få utvidet stillingen min?

Juristene svarer.

Når er en medarbeider illojal?

Å si opp en illojal ansatt er hard kost, både juridisk og moralsk. For hva er illojalitet, og hva må en arbeidsgiver akseptere? Svarene er ikke gitt, fastslår en advokat, en filosof og en psykolog.

Juristene svarer

Når må man etablere eget verneombud på arbeidsplassen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg få overtidsbetaling som leder?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg få innsyn i arbeidstakers e-post uten å varsle vedkommende?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg bli sagt opp fordi jeg har vært sykemeldt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg bryte en arbeidskontrakt når prosjektet kanselleres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Når dekker arbeidsgiver synstest og databriller?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva skjer hvis jeg varsler om en mellomleder som er venn av sjefen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er reglene for oppsigelse i prøvetid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilken mulighet har vi som arbeidsgiver til å kontrollere om de ansatte er ruset på jobb?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegges å jobbe når jeg har fri?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke plikter har arbeidsgivere når det kommer til individuell tilrettelegging?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg noen rettigheter ved sykdom under avspasering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke ansatte i lønn dersom de får utbetalt for mye lønn?

Juristene svarer.

Synspunkt

SynspunktJobb når og hvor du vil. Hvem tar vare på deg?

Mine foreldre jobbet halv dag på lørdag. Da startet endelig helgen, som varte en og en halv dag. Ovale weekender var et fjernt begrep, skriver Nina Riibe.

Synspunkt

SynspunktJobb når og hvor du vil. Hvem tar vare på deg?

Mine foreldre jobbet halv dag på lørdag. Da startet endelig helgen, som varte en og en halv dag. Ovale weekender var et fjernt begrep, skriver Nina Riibe.

Juristene svarer

Hvilke muligheter har jeg til å endre ferien til de ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man hente ut helseopplysninger i forbindelse med ansettelser?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg avtale prøvetid for en midlertidig ansettelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg nekte de ansatte å ha hjemmekontor på hytta?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Får jeg dekket mat- og transportkostnader på jobbreise?

Juristene svarer.

Juristene svarer

DiskrimineringslovenHar en konsulent rett på samme lønn og arbeidstid som de ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva burde jeg være oppmerksom på hvis jeg begynner som selvstendig næringsdrivende i et internasjonalt selskap?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidsbetaling uten direkte avtale om overtids­arbeid?

Juristene svarer.

Kraftig økning i antall arbeidsrettssaker i fjor

Tingrettene her i landet fikk inn 1.166 arbeidsrettssaker i fjor, en økning på 16 prosent fra året før.

Juristene svarer

Kan vi endre arbeidsoppgavene til en prosjektleder som kommer tilbake fra mammapermisjon?

Juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse