Annonse

Arbeidsrett

Juristene svarer

Hva gjør man når en ansatt er borte fra jobb uten sykemelding?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer egentlig en kundeklausul ved et jobbskifte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

På hvilket grunnlag kan jeg foreta en midlertidig ansettelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg få utvidet stillingen min?

Juristene svarer.

Når er en medarbeider illojal?

Å si opp en illojal ansatt er hard kost, både juridisk og moralsk. For hva er illojalitet, og hva må en arbeidsgiver akseptere? Svarene er ikke gitt, fastslår en advokat, en filosof og en psykolog.

Juristene svarer

Når må man etablere eget verneombud på arbeidsplassen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg få overtidsbetaling som leder?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg få innsyn i arbeidstakers e-post uten å varsle vedkommende?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg bli sagt opp fordi jeg har vært sykemeldt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg bryte en arbeidskontrakt når prosjektet kanselleres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Når dekker arbeidsgiver synstest og databriller?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva skjer hvis jeg varsler om en mellomleder som er venn av sjefen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er reglene for oppsigelse i prøvetid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilken mulighet har vi som arbeidsgiver til å kontrollere om de ansatte er ruset på jobb?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegges å jobbe når jeg har fri?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke plikter har arbeidsgivere når det kommer til individuell tilrettelegging?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg noen rettigheter ved sykdom under avspasering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke ansatte i lønn dersom de får utbetalt for mye lønn?

Juristene svarer.

Synspunkt

SynspunktJobb når og hvor du vil. Hvem tar vare på deg?

Mine foreldre jobbet halv dag på lørdag. Da startet endelig helgen, som varte en og en halv dag. Ovale weekender var et fjernt begrep, skriver Nina Riibe.

Synspunkt

SynspunktJobb når og hvor du vil. Hvem tar vare på deg?

Mine foreldre jobbet halv dag på lørdag. Da startet endelig helgen, som varte en og en halv dag. Ovale weekender var et fjernt begrep, skriver Nina Riibe.

Juristene svarer

Hvilke muligheter har jeg til å endre ferien til de ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan man hente ut helseopplysninger i forbindelse med ansettelser?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg avtale prøvetid for en midlertidig ansettelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg nekte de ansatte å ha hjemmekontor på hytta?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Får jeg dekket mat- og transportkostnader på jobbreise?

Juristene svarer.

Juristene svarer

DiskrimineringslovenHar en konsulent rett på samme lønn og arbeidstid som de ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva burde jeg være oppmerksom på hvis jeg begynner som selvstendig næringsdrivende i et internasjonalt selskap?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidsbetaling uten direkte avtale om overtids­arbeid?

Juristene svarer.

Kraftig økning i antall arbeidsrettssaker i fjor

Tingrettene her i landet fikk inn 1.166 arbeidsrettssaker i fjor, en økning på 16 prosent fra året før.

Juristene svarer

Kan vi endre arbeidsoppgavene til en prosjektleder som kommer tilbake fra mammapermisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på ferie som nyansatt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Påvirker turnusen min hvor mange feriedager jeg får?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor mye ferie har jeg krav på når jeg jobber deltid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker alltid kreve full ferie hos ny arbeidsgiver?

Juristene svarer.

Har formfeilen i oppsigelsen betydning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver omplassere meg fordi jeg er gravid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det mulig å få fritak for nattarbeid på grunn av helseproblemer?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva kan man få vite om en arbeidssøkers helse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Stilles det noen krav til hvordan man utarbeider en turnusplan?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg fortrinnsrett på en stilling etter har jeg ble sagt opp på grunn av nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det mulig for meg å få hel eller delvis permisjon fra min nåværende jobb mens jeg utdanner meg videre?

Juristene svarer.

Juristene svarer

En arbeidssøker føler seg diskriminert i ansettelsesprosessen. Kan vedkommende kreve fullt innsyn?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg kreve politiattest fra jobbsøker?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vi skal bare nedbemanne én ­person – hva gjelder da?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg spørre om konflikter i tidligere arbeidsforhold?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er pensjonsunntaket ved virksomhetsoverdragelse?

Juristene svarer.

Hva ligger i kravet til dokumenta­sjon ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva skjer med de ansatte under et oppkjøp av en annen virksomhet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi trekke tilbake en klausul dersom det ikke er risiko for at den ansatte starter i konkurrerende virksomhet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vil jeg få en «karanteneperiode» dersom jeg aksepterer sluttpakken før jeg kan motta dagpenger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi som arbeidsgivere lønnspliktige dersom vi fortsetter å holde ansatte permitterte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver si meg opp selv om jeg har anledning til å være permittert i mange måneder til?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan lager vi en tariffavtale i en nyoppstartet bedrift?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Den ansatte har oppsøkt en konkurrent – er det oppsigelsesgrunnlag?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Må man alltid legge vekt på ­ansiennitet ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Ble spurt i jobbintervju om jeg planla å få barn i nærmeste framtid og hvor ofte jeg er syk. Er det lov?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan er egentlig perioden for oppsigelsesvern ved sykdom?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan kan jeg på lovlig vis skape en bedre flerkulturell balanse i bedriften?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegge ansatte å være tilgjengelige for å håndtere kunder i pausene deres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Det står ingenting om overtid i kontrakten – hva gjelder da?

Juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse