Annonse
Juristene svarer

Kan vi gi vedkommende oppsigelse alene begrunnet i dårlig kundeservice?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det lederens ansvar å sørge for et forsvarlig inneklima?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidstaker plikt til å gi info om at hun er gravid under jobbintervjuet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Alle i Norge har vel krav på 5 uker ferie?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

LønnsfastsettelseBlir jeg diskriminert?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilket språk skal arbeidskontrakten være på?

DP-juristene.

Juristene svarer

Har man krav på full lønn i redusert stilling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Fått for mye i lønnKan arbeidsgiveren min kreve pengene tilbake?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke krav stilles til innkalling til drøftelsesmøte?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Konspirasjon mot meg på jobb. Hva bør jeg gjøre?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Offentlig sektorKjenner den perfekte kandidat. Må jeg utlyse stillingen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

​Må jeg akseptere overføring til ny virksomhet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi nekte advokaten adgang til møtet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

​Krav på redusert arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi tilby ansatte som skal sies opp, jobb ved en av de andre butikkene der vi oppbemanner?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan en ansatt som får sparken i prøvetiden kreve forhandlinger?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har man krav på å få oppsigelsen sin sammenhengende?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på lenger oppsigelsestid siden jeg er gravid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Er det ulovlig å si opp en gravid ansatt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg fortrinnsrett til denne stillingen?

DP-juristene.

Juristene svarer

Lønnsforskjell mellom kvinner og mennKan arbeidsgiver lønne to arbeidstakere i samme stilling ulikt?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver frata meg hjemmekontor?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi endre ansattes kontrakt til en særlig uavhengig stilling?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

«Annet passende arbeid»Kan arbeidsgiver nekte meg det?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

FortrinnsrettHar jeg rett på disse stillingene når jeg har vært vikar?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg pålegge ansatte å ta ut ferie før avspasering?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hva kan avslutte streiken i NRK?

DP-juristene svarer irritert lisensbetaler.

Juristene svarer

Hvor mye ferie har jeg krav på?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Arbeidstaker må vel gi beskjed om at hun ikke kommer på jobb?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi øke stillingsprosenten til den ansatte?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Plikter vi å utbetale sykepenger?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på å få se hvordan lønnen min ble beregnet?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må egenmelding gis skriftlig?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Arbeidsgiver nekterFår jeg lønn 17. mai?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er reglene for oppsigelse i prøvetid?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er virksomhets­overdragelse?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi motsette oss at en ansatt jobber 1. mai?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på lønn for 1. mai?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi kreve at den ansatte avvikler ferien sin i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Utleid av bemanningsbyrå– Kan firmaet jeg ble utleid til sparke meg?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Må vi angi eksakt hvor lenge vikariatet skal vare?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Får jeg lønn 17. mai selv om jeg ikke jobber?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Gradert sykmelding kombinert med egenmelding?

DP-juristene svarer.

Vil pålegge arbeidstaker å ta ferie i ­oppsigelsestiden

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi si opp en ansatt som har utfordringer i privatøkonomien?

DP-juristene svarer.

Må egenmelding gis for hver fraværsdag?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan jeg si opp stillingen min mens jeg er permittert?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Fast jobbMå jeg skrive opp færre timer når jeg har hatt en mindre effektiv dag?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Tannlegebesøk i arbeidstiden

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Rakk ikke flyet hjemHar arbeidsgiver rett til å trekke meg i lønn?

DP-juristene svarer.

Kan arbeidsgiver redusere min stilling for å ansette en ny?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til å gi meg så lav timelønn?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Hva slags alderspensjon har jeg krav på?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Ny jobb?Dette må arbeidskontrakten inneholde

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar en personlighetstest?

DP-juristene svarer.

Har arbeidsgiver rett til å tvinge meg til å ta ut ferie i oppsigelseperioden?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Familieplanlegging – et tema på jobbintervju?

DP-juristene svarer.

Kan vi trekke den ansatte i lønn for å ha bulka firmabilen?

DP-juristene svarer.

Innkalt til drøftelsesmøte under sykmelding - må du delta?

DP-juristene svarer.

Er det lov med kun 14 dagers oppsigelsestid?

DP-juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse