Annonse

Arbeidsrett

Juristene svarer

Har jeg som vikar rett på bonus i selskapet jeg blir utleid til?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på overtidsbetaling i oppsigelsetiden min?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Påvirker svangerskapspermisjon min rett til foreldrepermisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan skal jeg varsle om kritikkverdige forhold?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi hindre at ansatte tar med seg kunder når de slutter?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi nødt til å gi en redegjørelse for konkurranseklausuler til våre ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett til pensjon som midlertidig ansatt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Dekkes utlegg av statens lønnsgarantiordning hvis arbeids­giver går konkurs?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge forskuttering av jobbreiser?

Juristene svarer.

Demonstrasjon mot Wizz Air på norske flyplasser

Ansatte i norske flyselskaper markerte torsdag sin motstand mot lavprisselskapet Wizz Air som starter daglige flygninger innenlands i Norge.

Juristene svarer

Må ansatte informeres når en ny stilling i bedriften utlyses?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har arbeidsgiver lov til si meg opp på grunn av sykdomsfraværet?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver pålegge de ansatte å ta ferie?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har den ansatte rett på fast jobb når arbeidsgiver glemte å skrive at arbeidet var midlertidig i kontrakten?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer interesse­avveiningen ved oppsigelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver leie inn arbeidskraft på andre betingelser enn andre ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidstaker kreve lønn tilsvarende angitt stillingsprosent?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Når blir arbeidsgiver ­ansvarlig for seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på fleksibel arbeidstid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi innta konkurranseklausuler for alle typer stillinger?

Juristene svarer.

– En typisk feil er å være litt for rask

Legger du opp en god prosess, reduserer du sjansen for langvarige og kostbare rettskonflikter etter en nedbemanning, sier advokat Mari Verling.

Juristene svarer

Kan bedriften si meg opp mens jeg har foreldrepermisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke rettigheter har jeg til å få permisjon fra arbeidsgiver til å studere?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er det ikke noe krav til at jeg skal kunne få tilstrekkelig hvile mellom arbeidsdagene?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på ekstra betaling for reiser til kunder og møter utenfor kontoret?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Jeg er 72 år – må jeg slutte i jobben?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva er formålet med drøftelsesmøte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan starter man en samtale med en ansatt som viser dårlige holdninger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Skal en medarbeidersamtale dreie seg om det jeg som leder er misfornøyd med?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er stillingen «passende» hvis opplæring er nødvendig?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver endre de ­ansattes arbeidsoppgaver på grunn av redusert bemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver forlenge permitteringen min uten videre?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvor går egentlig grensen for seksuell trakassering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan utarbeider man en oppfølgingsplan for en sykmeldt ansatt?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg rett på sluttpakke når bedriften skal nedbemanne?

Juristene svarer.

Hjemmekontor- Dagens regler er utdaterte og forvirrende

Arbeidsrettsadvokat frykter utnytting og etterlyser full gjennomgang av regelverket for hjemmekontor.

Juristene svarer

Kan man kreve å IKKE ta ut ferie?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilke rettigheter har ansatte til å få utsatt ferien om de blir syke?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan ansatte kreve å fortsatt ha hjemmekontor etter sommeren?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan beregnes ­perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt?

Juristene svarer.

Misnøye over Deichmans mange deltidsstillinger

Nær fire av ti ansatte ved Deichman jobber deltid, skriver Klassekampen.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidstillegg ved avspasering?

Juristene svarer.

SAS-modellen for nedbemanning– Fremstår som en dårlig deal for de ansatte

SAS vil at ansatte som må nedbemannes skal si fra seg oppsigelsestid mot å få en slags forrang dersom det blir «bedre tider». – Mildt sagt uvanlig, sier arbeidsrettsadvokat.

Juristene svarer

Har vi lov til å prioritere ansatte med høyt sykefravær ved nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er jeg utsatt for endringsoppsigelse?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder ved delvis permittering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Jeg skal tilbake på jobb – hva kan jeg forvente?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver begrense dekningen av synstest og databriller til ansatte?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Vil jeg fortsatt opparbeide meg ansiennitet i AFP-ordningen mens jeg er permittert?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg mulighet til å gå av med AFP selv om jeg bytter stilling?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvilken oppsigelsestid gjelder for den ansatte i prøvetid der årsaken til oppsigelse er nedbemanning?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan ansatte få forskudd på dagpenger fra Nav?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver velge fritt når permitterte ansatte hentes tilbake?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hva innebærer de nye reglene for beregningen av lønnskompensasjonen fra Nav?

Juristene svarer.

Arbeidsrettsadvokat– Ikke bli sittende på gjerdet

Hvis ikke styret gjør jobben sin, kan de dømmes til å betale erstatning. Arbeidsrettsadvokat advarer mot å sitte på gjerdet, selv om situasjonen skifter fra dag til dag.

Juristene svarer

Hvordan skal saksbehandlingsprosessen ved nedbemanning gjennomføres?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan påvirker sluttavtaler ansattes rett på dagpenger?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har ansatte rett på feriepenger mens de mottar dagpenger?

Juristene svarer.

Ferieavvikling i koronatiderMå jeg ta ut planlagte feriedager hvis jeg er permittert?

Koronasituasjonen fører til mange nye problemstillinger for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Her gir Arbeidstilsynet svar på seks spørsmål om ferieavvikling.

Juristene svarer

Har vi lov til å permittere sykmeldte?

Juristene svarer.

Annonse
Annonse
Annonse