Snart er det sommer, men hva med ferie hvis du skifter jobb midt i året?
Snart er det sommer, men hva med ferie hvis du skifter jobb midt i året?

Hvordan skal ferieavvikling håndteres dersom du skifter jobb midt i året?

 En jobbsøker spurte på intervju, og arbeidsgiver er ikke helt sikker på reglene. Juristene oppklarer.

Publisert

Spørsmål: Vi er i en ansettelsesprosess der tiltredelse er i august. En søker som per dags dato er i en annen stilling som han har vært i det siste året, har spurt hvordan bytte av jobb påvirker hans rett til ferie. Spørsmålet er kanskje litt rart å stille i en søknadsprosess, men vi tenker uansett at det er verdifullt om vi lærer oss dette. Hvis vedkommende får jobben og tiltrer hos i august, har han da rett til full ferie hos oss? Og kan vi eventuelt pålegge han å ta ferie?

Svar: Det følger av ferieloven at arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret, i utgangspunktet har både rett og plikt til å totalt sett avvikle 25 feriedager. Når vedkommende har byttet jobb, gjelder dette kun i den utstrekning arbeidstakerens ferie ikke allerede er avviklet hos tidligere arbeidsgiver. Arbeidstaker skal altså opplyse hvor mye ferie han eventuelt har avviklet hos sin tidligere arbeidsgiver. Denne regelen begrunnes i at en arbeidstaker ikke skal ha rett til dobbel ferie ved skifte av arbeidsgiver. 

I tillegg til begrensningen i både retten og plikten til å avvikle full ferie som nevnt over, kan arbeidstakere kun pålegges ferieavvikling i den utstrekning vedkommende har opptjent feriepenger som dekker lønnsbortfallet under ferieavviklingen. 

For å lese denne saken må du være abonnent

Dagens Perspektiv - nye saker på nett hver dag og 8 papirmagasiner i året. Alle abonnenter gir tilgang til alle artikler og e-utgaven. For å få papirutgaven, velg nett og papir. Vi har disse tilbudene:

Dagens Perspektiv
Nett og papir
3 mnd

99,- 715,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett og papir
12 mnd

2700,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
1 mnd

1,- 199,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
12 mnd

2290,-

KJØP

Powered by Labrador CMS