Arbeidsliv

Kong Harald leser trontalen under den høytidelige åpningen av Stortinget. Kronprins Haakon t.v.

Klima, arbeidsliv og gjenåpning preget åpningen av Stortinget

Temaer som klimaendringene, omstilling i arbeidslivet og gjenåpningen av samfunnet var i fokus i talene under åpningen av det 166. Storting.

Publisert Sist oppdatert

Mandag åpnet kong Harald offisielt Stortinget med å lese opp trontalen foran en fullsatt stortingssal. Talen er den siste under Erna Solbergs nåværende statsministerperiode. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året.

Talen handlet blant annet om klimaendringer og hvordan arbeidslivet skal omstilles for å tilpasse seg fremtidens velferdsstat.

– Farlige klimaendringer er vår tids største utfordring. Norge skal redusere egne utslipp av klimagasser i tråd med våre internasjonale forpliktelser. I tillegg skal vi støtte fattige land i deres arbeid, sa kongen da han leste opp talen.

– Utfordring å inkludere flere

Talen var preget av pandemien og de økonomiske ettervirkningene av den, spesielt etter at de fleste koronatiltakene i Norge er fjernet.

– Den økonomiske aktiviteten i Norge tar seg raskt opp. Det er nå flere sysselsatte i befolkningen enn før pandemien kom. Stadig færre går ledige. Det blir stadig flere ledige stillinger, sa kongen.

Flere må i arbeid for å finansiere velferden når bidraget fra oljeaktiviteten reduseres, poengterte han.

– Allerede nå ser vi en mangel på kvalifisert arbeidskraft flere steder. Det er både en utfordring og en mulighet. En utfordring fordi mangel på arbeidskraft gir mindre verdiskaping og velferd i samfunnet, en mulighet fordi det er mange flere som kan og vil arbeide i vårt samfunn, sa han.

Skrøt av skyhøy kvinneandel

Stortingets ferske president, Eva Kristin Hansen (Ap), holdt også en tale under åpningen, hvor hun skrøt av at det nå er rekordmange kvinner i nasjonalforsamlingen.

– Kvinneandelen er i år høyere enn noen gang, nå enda litt nærmere 50 prosent. Det er på tide, i det året vi markerer at det er 100 år siden Karen Platou som første kvinne ble valgt til fast stortingsplass, sa Hansen.

Også hun snakket om ettervirkningene av pandemien og hvordan Stortinget skal ta fatt på arbeidet med veien videre.

– Gjenåpning – på noen områder gjenreising – kommer til å prege også vårt arbeid i ukene og månedene som kommer. Det samme vil behovet for å høste lærdommer gjøre, sa stortingspresidenten.

Hun sier fremtiden er usikker, men mener politikerne må jobbe med å finne løsninger og forsvare demokratiets grunnprinsipper.

– Ingen visste at vi skulle gå en pandemi i møte da vi tok fatt på forrige stortingsperiode. På samme måte vet vi ikke hva den kommende perioden vil medføre, sa Hansen.

Powered by Labrador CMS