Annonse

kvinneandel

Klima, arbeidsliv og gjenåpning preget åpningen av Stortinget

Temaer som klimaendringene, omstilling i arbeidslivet og gjenåpningen av samfunnet var i fokus i talene under åpningen av det 166. Storting.

Norge blant landene med lavest kvinneandel i yrkesfag

Under 40 prosent av elevene i yrkesfaglig opplæring i Norge er kvinner. Det plasseres oss blant landene med mest kjønnsdeling i Europa, ifølge en rapport.

Advokatfirma doblet kvinneandelen på fem år

Wiersholm har gått fra 10 prosent til over 20 prosent kvinnelige partnere siden 2016.

Ap og SV vurderer å kreve kvinneandel også i styrene til aksjeselskap

Andelen kvinner i styrene i mat- og landbruksbransjen er svært lav. Nå vurderer både SV og Ap å innføre krav om kjønnsbalanse også i AS-styrer.

Kvinneandelen doblet

De er fremdeles få, men i år er det 6 kvinner inne på listen over sjefer i de 50 største selskapene på børsen. Det utgjør en dobling fra i fjor.

Automatisering i arbeidslivet rammer kvinner hardest

McKinsey-ekspert med klar advarsel: Legg vekk tanken om menn i industrien, den digitale omstillingen vil treffe kvinneryrker vel så hardt.

Byggebransjen vil røske opp i ukultur for å rekruttere flere kvinner

Gjennom kjørereglene krever bransjen nulltoleranse mot trakassering og økt bevissthet rundt språkbruk, bilder, kalendere og annet, som kan oppleves støtende for ett kjønn, enten det er på arbeidsplassen eller i sosiale sammenhenger.

Slik skal akademia få flere kvinner i toppen

Forskningsrådet lanserer nye retningslinjer for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver for å få å øke kvinneandelen i akademia.

Navn i uken
Kjestin Braathen (48) blir den høyest rangerte kvinnen blant selskapene på Oslo Børs når hun tiltrer som toppsjef i DNB 1. september. Foto: Stig B. Fiksdal

Kjerstin BraathenNy sjef for den største pengesekken

DNBs påtroppende toppsjef er blant annet god til å lukeparkere.

Agnete G. Haaland ved Den Nationale Scene i Bergen var en av tre toppledere ved statseide kulturinstitusjoner som fikk kutt i lønnen i fjor. Foto: NTB Scanpix

EierberetningenSju toppsjefer ned i lønn

Lønnskutt for toppsjefene i 7 av 67 selskaper der staten er eier.

Lederverktøy

Slik øker du kvinneandelen i mannsdominerte bransjer

Sliter bedriften din med å få kvinnelige søkere til utlyste stillinger? Da er det kanskje på tide å se på hvordan arbeidsplassen gjenspeiles på digitale flater.

Lederutfordringen

Ny toppsjef i Hydro– Trenger en kvinne i krisetid

Når Hilde Merete Aasheim tiltrer som konsernsjef i Norsk Hydro bryter hun ny mark som kvinnelig toppleder i næringslivet.

Lederverktøy

Slik knuser du ubevisste fordommer på arbeidsplassen

Vi har alle en hel del fordommer og handler ubevisst ut i fra dem hele tiden. Men jo mer man øker bevisstheten, jo mindre styrer de valgene våre.

Norsk entreprenør- og industrikonsern lover å doble kvinneandelen

Målet er ambisiøst. Det innebærer at AF Gruppen går fra å være dårligst i klassen, til å være ledende i bransjen.

Laveste lønnsvekst siden finanskrisen

Verdens arbeidstakere opplevde i fjor den laveste lønnsveksten siden finanskrisen i 2008, mens lønnsgapet mellom menn og kvinner forblir skyhøyt.

Verdens 100 beste ledere - 3 er kvinner

Best i EuropaKvinner utgjør 40 prosent av norske styrer

Selv om antall kvinner i styrer har økt de siste årene, er det Skandinavia som tar ledelsen i jakten på likestilling.

Vil øke kvinneandelen i entreprenør- og industrikonsern

AF Gruppen har som én av ti norske bedrifter inngått samarbeid med #HunSpanderer om et tre års forskningsprosjekt. Målet er å finne tiltak som bidrar til å øke bedriftens kvinneandel.

– Kjønnskvotering har en signaleffekt

LederFillesak om en kvinne

Når styret i NHST skal drøfte kvinne-uttalelsene til konsernsjef Gunnar Bjørkavåg på et ekstraordinært møte, har de havnet i perspektivløshetens grøft. Dette er en fillesak, skriver redaktør Magne Lerø.

LederFillesak om en kvinne

Når styret i NHST skal drøfte kvinne-uttalelsene til konsernsjef Gunnar Bjørkavåg på et ekstraordinært møte, har de havnet i perspektivløshetens grøft. Dette er en fillesak, skriver redaktør Magne Lerø.

Kvinneandelen i oljebransjen synker på vei mot toppen

Kvinneandelen fra mellomnivå til seniornivå faller fra 25 til 17 prosent i oljebransjen. Ikke flinke nok, mener halvparten av mennene i ny undersøkelse.

Kvinnelige ledere føler de må være bedre enn menn

– Ikke overraskende, sier direktør i danske Lederne.

En av fire Google-ledere er kvinner

Teknologiselskapet offentliggjør nå informasjon om kjønnsfordelingen og mangfold blant sine ansatte.

Livredd for at advokatbransjen skal bli akterutseilt

Anne Sofie Bjørkholt er en av to kvinnelige partnere av totalt 34 partnere i advokatfirmaet BAHR. Hun mener bransjen har en lang vei å gå for å oppnå likestilling på toppnivå.

Kvinner kjemper sammen for kjønnsbalanse i toppledelsen

FiftyFifty-programmet samler over 100 kvinner fra noen av Norges 12 største selskaper for å bygge kontaktpunkter på tvers av bransjer og nivåer i virksomhetene.

Fire av ti kandidater til valget er kvinner

42 prosent av listekandidatene ved høstens stortingsvalg er kvinner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bjurstrøm vil ha bedre kjønnsrapportering

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm vil ha bedre rapporter om likestilling i næringslivet. Hun vil skjerpe rapporteringsplikten, mens regjeringen vil fjerne den.

Fortsatt færre kvinnelige ledere når dagens unge blir pensjonister

Barn og veivalg fortsatt den viktigste forklaringen på hvorfor kvinner ikke blir ledere.

Dette må unge arbeidstakere huske

Å stå i samme jobb resten av livet er en ting som hører fortiden til.

Kvinnelige gründereFrykter sosialt stigma og folkesnakk dersom de skulle mislykkes

Diskriminering og strukturelle hindringer er ikke hva som står i veien for flere kvinnelige gründere, derimot trekkes deres egne holdninger og tanker om seg selv frem som betydelige utfordringer.

Venstre-lederenVil fjerne arbeidsgiveravgift for gründerbedrifter

Trine Skei Grande ønsker å ta bort arbeidsgiveravgiften for de fem første ansatte de tre første årene i en mindre oppstartsbedrift.

Laveste antall avlagte doktorgrader på fem år

Kvinner har vært i flertall blant doktorandene de siste to årene. I fjor var det derimot flest menn.

Flere kvinner tar utdanning på nett

Høsten 2016 hadde nettskolene i underkant av 12.000 deltagere. Kvinneandelen har økt noe de siste par årene, og i 2016 var 69 prosent av deltagerne i nettskoleutdanning kvinner.

KvinneandelNesten ni av ti norske aksjeselskaper ledes av menn

Kvinner er underrepresenterte i det private, både som arbeidstakere og i ledende stillinger. Bare to av ti i aksjeselskaper er kvinner, både i styrene og i lederstillingene. I de største selskapene er andelen enda mindre.

KvinneandelJentekveld for lederspirer

I 2014 avviklet NHH kvinnetiltaket sitt. Året etter sank kvinneandelen. Nå blir det jentekveld for å få kvinnene tilbake på handelshøyskolen.

LikestillingDanskene har økt kvinneandelen i styrer, men ikke med kvotering

Kjønnskvotering i tyske styrer gir svak effekt

Siden januar 2016 har tyske styrer vært underlagt kjønnskvotering. Nå har de første resultatene kommet inn. Kvinneandelen øker noe. Med trykk på «noe».

Ingen kvinner til Husbanken-intervju

Ingen av de kvinnelige søkerne til jobben som ny direktør i Husbanken ble kalt inn til intervju, selv om de oppfylte de opprinnelige kravene til stillingen.

Flere kvinnelige rådmenn

I 2016 var 38 prosent av de nyansatte rådmennene kvinner.

LikestillingMenn kaprer nesten alle redaktørstillingene

I Norges 50 største aviser er hele 44 av sjefredaktørene menn. I de ti største dagsavisene er ni av ti menn. Bare Sunnmørsposten har kvinnelig leder.

Flere kvinnelige plattformsjefer i Statoil

– Det har gjort noe med hele miljøet, sier Kristian Olsen, leder for Statoils plattformsjefprogram.

Kvinnepott skal utjevne lønnsforskjeller i DNB

En pott på 17 millioner kroner skal utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i DNB.

Kvinnelige næringslivstopper i Sverige mot styrekvotering

Ingen kvinner blant 44 nye toppsjefer de siste syv årene

De siste syv årene har de 50 største ­selskapene på Oslo Børs ansatt tilsammen 44 nye toppsjefer. Ingen av dem er kvinner.

Volkswagen har ingen kvinner i styret

Tyske selskaper må ha 30 prosent kvinner i styrene fra januar 2016, men kun 105 selskaper må følge kravet. I går gikk fristen ut for tyske selskapers mulighet til å melde egne målsetninger for ledergruppens kjønnssammensetning.

Annonse
Annonse
Annonse