Arbeidsliv

108.000 personer med nedsatt funksjonsevne var i jobb i fjor.

Knapt fire av ti funksjonshemmede var i jobb i fjor

108.000 personer med nedsatt funksjonsevne deltok i arbeidslivet i fjor, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede var på i underkant av 38 prosent i fjor, viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

I alt 288.000 personer i alderen 15-66 år hadde nedsatt funksjonsevne. Av disse var 108.000 i arbeid, ifølge SSBs tall.

Les også: – Fordommer stenger funksjonshemmede ute fra arbeidslivet

Ny metode gir færre funksjonshemmede

Hvert år gjennomfører SSB en undersøkelse av tallet på funksjonshemmede i befolkningen og andelen sysselsatte i denne gruppen. Tallene som nå er offentliggjort, er imidlertid ikke sammenlignbare med tidligere tall. Det skyldes at SSB i 2021 endret framgangsmåten for å finne ut hvem som har en funksjonsnedsettelse.

En konsekvens av endringen er at andelen funksjonshemmede i befolkningen er halvert i SSBs statistikk.

I spørreskjemaet SSB bruker, ble det i fjor mulig å få fram forskjellen mellom langvarig helseproblem og funksjonsnedsettelse, i motsetning til i det gamle skjemaet. Og ikke alle langvarige helseproblemer gir nedsatt funksjonsevne, påpeker SSB.

I 2021 hadde 687.000 personer i alderen 15-66 år et helseproblem som hadde vart i mer enn et halvt år, Blant disse oppga 4 av 10, eller 288.000 personer, at de hadde nedsatt funksjonsevne.

I 2021 utgjorde personer med nedsatt funksjonsevne 8 prosent av befolkningen. I perioden 2006-2020 lå andelen på rundt 17 prosent. Forskjellen i nivået før og etter 2021 skyldes endringene i spørreskjemaet.

Les også: Oslo-byråd: – Vi vil speile mangfoldet i befolkningen

Flest med nedsatt bevegelighet

Av dem som hadde nedsatt funksjonsevne i 2021, oppga 16 prosent å ha psykiske problemer, mens 58 prosent hadde problemer med nedsatt bevegelighet.

Det er noe mer vanlig med psykiske problemer blant dem som er utenfor arbeidsstyrken enn blant de sysselsatte. For dem med nedsatt bevegelighet, er det like vanlig å være i jobb som ikke, ifølge SSB.

I 2021 mottok 51 prosent av personer med funksjonsnedsettelser uførepensjon. 18 prosent mottok arbeidsavklaringspenger (AAP), mens 22 prosent ikke mottok noen stønad.

Powered by Labrador CMS