Annonse

Funksjonshemmede

Funksjonshemmede frykter at inkluderingsdugnaden blir glemt

Inkluderingsdugnaden har vært en fanesak for statsminister Erna Solberg. Nå frykter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon at den blir satt på vent på grunn av koronakrisen.

Synspunkt

«Funksjonshemmede må få plass i Ytringsfrihetskommisjonen»

Ytringsfrihetskommisjonen skal granske ytringsfrihetens status for funksjonshemmede, men har ingen funksjonshemmede medlemmer. Uloba ber likestillingsministeren utvide kommisjonen.

Synspunkt

Kan kvotering få flere med nedsatt funksjonsevne i jobb?

Tiltak for å få flere med nedsatt funksjonsevne i arbeid har ikke gitt resultater. Kanskje er det på tide å vurdere kvotering, også i Norge?

Folkehøgskole for folk flest?

Mange funksjonshemmede må kjempe hardt for å få opptak på en folkehøgskole. Tidligere elever forteller om et stort utbytte av folkehøgskolen, men veien dit har vært vanskelig.

IA-mål er ikke nåddLavere andel yrkesaktive i dag enn i 2001

Andelen nordmenn i jobb er lavere i dag enn da den første IA-avtalen ble undertegnet i 2001. To av tre IA-mål er ikke nådd, viser ny rapport.

Rapport om tilgjengelighet sår tvil om tall fra Handikapforbundet

Nesten åtte av ti skoler er utilgjengelige for funksjonshemmede, hevder Handikapforbundet. Bare et av ti skolebygg er utilgjengelige, ifølge ny undersøkelse.

Knusende kritikk av handlingsplan for funksjonshemmede

Med 85 tiltak vil regjeringen sørge for likestilling for funksjonshemmede. En plan fylt av gammelt nytt som mangler både penger og frister, lyder kritikken.

Stiftelse for funksjonshemmede anklages for å bremse likestilling

Stiftelsen VI jobber for å gi funksjonshemmede et bedre liv. Nå er stiftelsen nominert til prisen som «Årets likestillingsbrems» av Norges Handikapforbunds Ungdom.

DanmarkFunksjonshemmede er aktive i foreningslivet

Funksjonshemmede har lavere utdanningsnivå og lavere yrkesdeltakelse enn andre, men er oftere med i foreninger, viser dansk rapport.

Tove Linnea BrandvikBarrierer for inkludering sitter i hodet

Det holder ikke med dugnad for å sikre funksjonshemmedes rett til å delta i arbeids- og samfunnsliv, fastslår forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Handikapforbundet.

Ingen framgang for funksjonshemmede i arbeidslivet

104.000 funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, sier at de ønsker seg en jobb. Andelen funksjonshemmede i arbeid står på stedet hvil.

DanmarkSjefer velger bort funksjonshemmede

De fleste arbeidsgivere vil velge bort en kvalifisert og motivert jobbsøker hvis vedkommende bruker rullestol, viser dansk undersøkelse.

Rekordmange traineestillinger i staten

Staten har utlyst 43 stillinger til et nytt traineeprogram for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er flere enn i tidligere programmer.

Unge, eldre og funksjonshemmede skal bli hørt

Fra høsten skal alle kommuner ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Rullestolbrukere fikk ikke plass på toget

30 rullestolbrukere hadde planer om å ta tog fra Asker til Oslo for å delta på Stolthetsparaden lørdag. I stedet måtte de leie buss. Vy sier de prøvde å bidra.

Ap-medlemmer mener partiet svikter funksjonshemmede

Arbeiderpartiet svikter i kampen for funksjonshemmedes rettigheter, mener partimedlemmer med sterkt engasjement på feltet.

FN: Funksjonshemmede i Norge har lavere status enn andre

FN kritiserer måten vi behandler funksjonshemmede her i landet. Det forskjellsbehandles og brukes tvang. Regjeringen lover nå ny handlingsplan allerede i år.

Funksjonshemmede Norge får kritikk fra FN

Norge måtte tåle kritikk fra FN under en høring denne uka om hvordan Norge sikrer rettighetene til funksjonshemmede.

Rullestolbrukere kan få sette opp farten

Regjeringen foreslår å gi rullestolbrukere lov til å øke farten fra 10 til 15 kilometer i timen.

Skepsis til kvotering av funksjonshemmede

Seks av ti nordmenn mener kvalifiserte arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne alltid bør kalles inn til intervju. Men færre enn én av sju er tilhengere av radikal kvotering ved ansettelser.

Scandic HotelsSkal rekruttere flere med nedsatt funksjonsevne

Fra 1. januar forplikter Scandic Hotels Norge seg til å innkalle funksjonshemmede søkere til jobbintervju. Målet er å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

EUÉn av to funksjonshemmede er i jobb

Flere funksjonshemmede har kommet i jobb i EU de siste årene. I Norge, derimot, står funksjonshemmedes arbeidsdeltakelse på stedet hvil.

Flere funksjonshemmede har fått jobben tilrettelagt

I år har over 60 prosent av de ansatte med funksjonshemming en tilpasset arbeidssituasjon. Det er økning på 8 prosentpoeng fra i fjor.

Doble minoriteter i møte med arbeidslivet

Synspunkt

DebattEr arbeid til alle løgn nummer én?

Alle er enige om at vi trenger flest mulig i arbeidslivet. Likevel holdes unge mennesker med funksjonsnedsettelser utenfor. Jobb til funksjonshemmede er løgn nummer én i arbeidslivet.

SSBFlere funksjonshemmede kan komme i jobb

Målet om å få flere funksjonshemmede i arbeid er ikke nådd, men det er muligheter for å øke sysselsettingen for denne gruppen, mener Statistisk sentralbyrå.

FN skal grille Norge om funksjonshemmede

Norge skal neste år for første gang utspørres av FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Flere funksjonshemmede har fått jobben tilrettelagt

I år har over 60 prosent av de ansatte med funksjonshemming en tilpasset arbeidssituasjon. Det er økning på 8 prosentpoeng fra i fjor.

VelferdbloggenAssistanse gir likestilling også på jobb

Kvoterer funksjonshemmede inn i arbeidslivet

Kvotering kan være nødvendig for å øke sysselsettingen blant funksjonshemmede, mener den nederlandske forskeren Brigitte van Lierop.

ArendalsukaMange debatter om arbeid og inkludering

Er du opptatt av velferd, arbeid og inkludering, har du gode muligheter til å få tilfredsstilt din interesse under Arendalsuka 13.-18. august.

Norge gir utdanningsstøtte til barn med nedsatt funksjonsevne

Norge gir 50 millioner i utdanningsstøtte for barn i utlandet med nedsatt funksjonsevne. Støtten gis til et fond som skal styres av Verdensbanken.

VelferdbloggenFrihetsberøvet av helselovverk og forvaltning

Høyre-politikere vil sjekke ut svenske tilstander

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde tar utfordringen fra Velferd: Sammen med andre Høyre-politikere vil hun reise til Sverige for å finne ut hvorfor flere funksjonshemmede er i jobb der enn i Norge.

VelferdbloggenGi oss en plass ved bordet

Statsråden om Likestillingsombudets kritikk av BPA-ordningen– Kan være rom for forbedringer

– Jeg har merket meg anbefalingene fra Likestillings- og diskriminerings ombudet og ser at de treffer det som er en pågående debatt om hva BPA-ordningen er og hva den bør være.

Likestillingsombudet med krass kritikk av kommune-NorgeBer regjeringen vurdere å la staten overta BPA-ordningen

Måten kommunene praktiserer BPA-ordningen for funksjonshemmede funker ikke, mener Likestillingsombudet.

Unge funksjonshemmedeFår arbeidsevnen vurdert uten å vite om det

Når Nav vurderer arbeidsevnen til unge i arbeidsavklaringstiltak, er brukeren sjelden klar over det selv, ifølge ny studie.

Likestillingsombudet– Kommunene makter ikke å anvende BPA-ordningen i tråd med lovgivningen

Hanne Inger Bjurstrøm sier rapporten «Mitt liv – mitt ansvar» er «bekymringsfull lesing».

Bare halvparten av unge funksjonshemmede har jobb

Foreslår firepartssamarbeidKrever fundamentale endringer i IA-avtalen

Forholdene for handikappede i arbeidsmarkedet har knapt endret seg på ti år.

NHF: Funksjonshemmede må ut med titusener

Folk med funksjonsnedsettelser må årlig betale titusener av kroner for å få den behandlingen de trenger, ifølge en rapport fra Norges Handikapforbund.

Funksjonshemmede blir sittende fast i fattigdomsfella

Det blir stadig færre fattige i verden. Men omfattende studier i ni afrikanske land viser at det er få veier ut av fattigdom for funksjonshemmede.

Velger å isolere segFunksjonshemmede opplever trakassering

Mer enn halvparten av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir at de har hørt trakasserende ytringer om seg selv eller funksjonshemmingen.

FFO er bekymret over økt arbeidsledighet blant unge funksjonshemmede

Ferske tall fra SSB viser at bare 44 prosent av funksjonshemmede er i arbeid. Verst er det likevel for de unge mellom 15 og 24 år, der sysselsettingen har falt hele ni prosentpoeng.

Unge funksjonshemmede faller utenfor

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) lover å sette inn flere tiltak for å øke arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede.

Arbeidsministeren vil ha flere funksjonshemmede i arbeid

rullestol_silhu.jpg

Funksjonshemmede mures inne i hjemkommunen

Skal funksjonshemmede nektes å krysse kommunegrensen? spør Ann-Kristin Krokan i Uloba.

anne_grete_str_.jpg

Trosser stortingsgruppen

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) overkjører egen stortingsgruppe og fremmer ikke forslag om rett til personlig assistent for funksjonshemmede i den nye helse- og sosialloven.

Annonse
Annonse
Annonse