Arbeidsliv

Den statlige arbeidsgiveren lurer på om det er mulig å avslutte et vikariat før avtalt tid for å unngå å måtte ansette fast. 'Nei', er juristenes nokså kontante svar.

Krav på fast ansettelse i staten

Kinking problem for den statlige arbeidsgiveren. Etter statsansatteloven skal en som har gått i vikarer og midlertidige stillinger i tre år ansettes fast. Denne sjefen lurer på hvordan hen kan unngå akkurat det.

Publisert Sist oppdatert

­Spørsmål: Vi er et statlig arbeidsplass, og hos oss har en arbeidstaker vært midlertidig ansatt i flere omganger. Nå nærmer vi oss den normale treårsgrensen, som normalt innebærer rett til fast ansettelse for den ansatte, og vi lurer på hvilke muligheter vi har.

Litt informasjon om den spesifikke saken: Den det gjelder hadde først en utdanningsstilling i to år, var dermed vikar for en fast ansatt i et halvt år, og jobber i dag med arbeid av midlertidig karakter. Sistnevnte ansettelsesforhold skal i utgangspunktet vare i ett år. Kort tid før gjeldende midlertidige arbeidsavtale utløper, vil vedkommende ha vært ansatt hos oss i tre år.

Inngår utdanningsstillingen i beregningen av treårsgrensen, og kan vi avslutte gjeldende arbeidsforhold like før grensen er nådd for å unngå fast ansettelse?

Svar: Utgangspunktet er at den midlertidige ansatte har rett til fast ansettelse dersom vedkommende har vært sammenhengende ansatt i mer enn tre år for:

1) arbeid av midlertidig karakter,

2) vikariat eller

3) en periode på inntil seks måneder når det har oppstått et uforutsett behov, jf. statsansatteloven § 9.

Vi legger til grunn at vedkommende i deres tilfelle har vært sammenhengende ansatt i perioden med de tre ulike midlertidige ansettelsesforholdene, altså at det ikke har vært større opphold mellom ansettelsesforholdene.

Ettersom den ansatte hos dere vil passere treårsgrensen i en midlertidig stilling av midlertidig karakter, vil vedkommende ved passeringen ha rett på fast ansettelse

Det følger av statsansatteloven § 23 at all sammenhengende ansettelsestid medregnes i beregningen av en arbeidstakers ansettelsestid. Dette innebærer at også perioden vedkommende jobbet i en utdanningsstilling tas med i beregningen av ansettelsestid med hensyn til om vedkommende har rett til fast ansettelse.

Det samme er forutsatt i lovens forarbeider, der det fremgår at det er den stillingen den statsansatte har ved passering av treårsgrensen som er avgjørende ved avgjørelse av om vedkommende har rett til fast ansettelse. Ettersom den ansatte hos dere vil passere treårsgrensen i en midlertidig stilling av midlertidig karakter, vil vedkommende ved passeringen ha rett på fast ansettelse.

Svaret på spørsmålet om dere kan avslutte gjeldende midlertidige arbeidsforhold like før treårsgrensen er nådd for å unngå fast ansettelse, er nei.

Det fremgår tydelig av lovens forarbeider at arbeidsgiver ikke har adgang til å avbryte ansettelsesforholdet til en midlertidig ansatt med hensikt å hindre at vedkommende får stillingsvern som fast ansatt.

Powered by Labrador CMS