Arbeidsliv

LO-leder Hans Christian Gabrielsen møtte statsminister Erna Solberg (H) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på møtet i regjeringens kontaktutvalg tirsdag. Der ga han beskjed om at han mener det er feil å kutte i arbeidsmarkedstiltakene så lenge 113.000 mennesker står uten jobb.

LO ut mot regjeringens kutt i tiltak for å få folk i jobb

Oppgangen i norsk økonom er skjør, og det må gjøres mer for å få folk i jobb, mener LO, som advarer mot kutt i Navs arbeidsmarkedstiltak.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mener regjeringen undervurderer usikkerheten i norsk økonomi og arbeidsliv. Vi må ha et større fokus på det å skape jobber og få flere i arbeid. Det tas noen grep, men det er langt fra nok, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Han møtte statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp), som hadde invitert partene i arbeidslivet til et møte dagen etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram. Regjeringen vil blant annet kutte arbeidsmarkedstiltakene med 340 millioner kroner.

– Vi skal glede oss over at ledigheten går noe ned og at flere er i arbeid, men vi har 113.000 ledige, og prognosen for neste år er fortsatt over 100.00 ledige. Det er veldig alvorlig, sier Gabrielsen til NTB.

Han påpeker at den skjulte ledigheten som ikke framgår av ledighetstallene, kommer i tillegg.

– Da blir det helt feil å kutte tiltak som skal få flere i jobb, sier han.

– Mer målrettet

Men finansminister Siv Jensen (Frp) er uenig.

– Vi reduserer de ordinære arbeidsmarkedstiltakene i en situasjonen hvor ledigheten går ned og frigjør pengene til mer målrettede tiltak for å få mennesker inn i jobb, mener hun.

Regjeringen styrker den såkalte inkluderingsdugnaden, som skal bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kommer inn i arbeidslivet, med 125 millioner kroner i neste års budsjett. Den vil også gjøre ordninger for lønnstilskudd og opplæring enklere og mer effektive.

– Vi har fortsatt høyt volum på skjermede tiltak, altså tiltak for dem som trenger litt lengre tid før de kommer ut i jobb, sier statsminister Erna Solberg (H). Hun viser også til rapporter om at arbeidsmarkedstiltakene ikke bidrar nok til å få folk ut i jobb.

Hun påpeker dessuten at det nå er mangel på arbeidskraft mange steder og mener Nav må jobbe mer med formidling av jobber og styrke kontakten med markedet.

– Varig tapte inntekter

LO-lederen er også kritisk til at regjeringen fortsetter å kutte i skattene.

– Dette er varig tapte inntekter. Dette går utover vår evne til å finansiere velferden framover, samtidig som innretningen på skattekuttene har ført til at forskjellene øker, sier Gabrielsen.

Han syns heller ikke han ser så mye til veksten i antall arbeidsplasser som regjeringen har lovet at skattekuttene vil føre til.

– Jobbene kommer nå

NHO er på sin side fornøyd med regjeringens skatteopplegg.

– Skattepolitikken er riktig. Den legger til rette for at næringslivet får utvikle seg og skape arbeidsplasser, sier fungerende administrerende direktør Ole Erik Almlid.

Han mener at skattekuttene gir flere jobber.

– Det skapes flere arbeidsplasser i Norge og det kommer til å bli skapt flere arbeidsplasser neste år også. Skattelettelser trenger tid på å virke, sier Almlid.

På møtet med stats- og finansministeren uttrykte han for øvrig skuffelse over at NHOs forslag til et CO2-fond ikke har fått bedre omtale i budsjettet.

Forslaget går ut på å sette CO2-avgiften bedriftene betaler, i et fond som så bruker pengene til tiltak for utslippskutt i nyttetransporten.

Powered by Labrador CMS