Ansatte ved Universitetet i Oslo kan bli tatt ut i streik fra fredag.

Meklingen fortsetter i staten og Oslo kommune – flere tusen kan streike fra fredag

Universiteter, høgskoler og regjeringsapparat rammes hvis det ikke blir enighet om oppgjøret i staten denne uken. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune.

Publisert

Meklingsfristen både for hovedoppgjøret i staten og i Oslo kommune er ved midnatt natt til fredag. Tirsdag fortsetter meklingen hos Riksmekleren.

Flere ulike forbund er involvert i meklingene, og dersom det blir brudd med noen av dem, blir det streik fra fredag klokka 6.

LO Stat vil i første omgang ta ut 1097 ansatte i Oslo dersom det blir streik, blant annet ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo Met.

1067 av dem som tas ut, er medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL), som er det største LO-forbundet i staten.

Kan ramme eksamen

YS, Akademikerne, Unio og LO Stat brøt forhandlingene med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet 30. april, og partene har siden 2. mai meklet hos Riksmekleren.

– En eventuell streik begynner midt i eksamensperioden, og både undervisning, eksamen og sensur vil bli påvirket, slår NTL fast.

Også en rekke ansatte i 14 av 16 departementer kan tas ut i streik dersom meklingen ikke fører fram. I så fall tar Akademikerne ut 1240 medlemmer, som også vil ramme flere departementer.

– Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid med å legge fram nye politiske forslag, forsinkes, sier leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne Stat.

Også ansatte i Oslo politidistrikt, Kripos og Mattilsynet står klare til å streike.

YS Stat tar ut 320 medlemmer i første omgang. Ansatte i departementene, i Politidirektoratet og Skattedirektoratet er blant dem som er tatt ut. Unio stat har i første omgang varslet et begrenset uttak på 21 ansatte.

Én eller to avtaler?

Et viktig stridstema i forhandlingene er hvilke tariffavtaler man skal ha i framtiden.

I dag er det to avtaler i staten – én for ansatte organisert i YS og LO og én annen for Akademikerne og Unio.

LO, YS og statens forhandlere ønsker å samle alt i én avtale, slik det var tidligere. Akademikerne og Unio ønsker to avtaler.

Streikefare i Oslo

I dag er det to avtaler i staten – én for ansatte organisert i YS og LO og én annen for Akademikerne og Unio

Forhandlingene i Oslo føres mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS. Her står reallønnsøkning øverst på prioriteringslista.

LO Kommune Oslo representerer cirka 19.000 arbeidstakere i Oslo kommune. 17.000 av dem er organisert i Fagforbundet, som i første runde opplyser at de vil ta ut over 1800 medlemmer i kommunen.

Disse jobber blant annet i utdanningsetaten, på Deichman-biblioteket, Munchmuseet, Fornebubanen, renovasjonsetaten, Oslo havn og vann- og avløpsetaten.

Akademikerne varsler at de avventer utviklingen i meklingen før de eventuelt tar ut sine medlemmer i streik i Oslo kommune. Et uttak kan meldes når som helst i løpet av meklingen, og de som tas ut kan streike fire dager senere.

YS Kommune Oslo har på sin side varslet at de i første omgang vil ta ut 56 medlemmer i streik, mens Unio har varslet streik for 19 nøkkelpersoner i ulike etater.

Kommuneoppgjøret for resten av landet ble landet 1. mai. KS og arbeidstakerne i LO, Unio og YS ble enige om et sentralt tillegg på 5,2 prosent, på linje med frontfaget.

Powered by Labrador CMS