Arbeidsliv

Blant kvinnene var deltakelsen i ikke-formell opplæring lik i alle aldersgruppene på 52-53 prosent, mens deltakelsen blant de mannlige sysselsatte gikk ned med alder.

Nesten halvparten av ansatte deltok på kurs i fjor

Deltakelse i ikke-formell opplæring, som kurs og seminarer, har økt med 5 prosentpoeng fra 2021 til 2022.

Publisert Sist oppdatert

Resultatene fra spørreundersøkelsen Lærevilkårsmonitoren (LVM) 2022 viser at 40 prosent av befolkningen fra 15 år til 66 år har deltatt i kurs, seminarer eller lignende læringsaktiviteter de siste 12 månedene.

Slik opplæring kaller man for ikke-formell opplæring. Det er en økning på 5 prosentpoeng, opp fra 35 prosent i 2021, skriver Statistisk sentralbyrå.

En betydelig større andel av sysselsatte enn ikke-sysselsatte deltok i ikke-formell opplæring: henholdsvis 49 prosent og 12 prosent.

Mer utbredt deltakelse i ikke-formell opplæring i befolkningen fra 2021 til 2022 er drevet av økt deltakelse blant de sysselsatte, opp fra 42 til 49 prosent. Derimot har andel av ikke-sysselsatte i slik opplæring gått litt ned i perioden, fra 13 til 12 prosent.

– Økningen i ikke-formell opplæring blant sysselsatte fra 2021 til 2022 kan henge sammen med at arbeidslivet i mindre grad var påvirket av Covid-restriksjoner, og tyder på at mange arbeidsgivere og ansatte ser verdien av livslang læring, sier seniorrådgiver Anna-Lena Keute fra SSB.

Færre eldre menn tar kurs

Mye av kurs, seminarer og konferanser er jobbrelatert. Det er blant de sysselsatte SSB ser både en økning i og størst utbredelse av deltakelse i ikke-formell opplæring. I resten av artikkelen fokuserer vi derfor kun på denne delen av befolkningen.

Ser man på deltakelse blant sysselsatte etter kjønn kombinert med alder avdekkes et interessant mønster: Blant kvinnene var deltakelsen i ikke-formell opplæring lik i alle aldersgruppene på 52-53 prosent, mens deltakelsen blant de mannlige sysselsatte gikk ned med alder.

53 prosent av de sysselsatte mennene i 20-årene hadde deltatt i ikke-formell opplæring, sammenlignet med henholdsvis 50, 46 og 45 prosent blant mennene i 30-årene, 40-årene og 50-årene. Lignende mønster observerer man også i 2021.

Deltakelse i ikke-formell opplæring har økt i hele landet. Fylket med den den kraftigste økningen, samt den største andelen sysselsatte som har deltatt, var Møre og Romsdal.

Her var deltagelsen på 55 prosent, opp fra 44 prosent i 2021. Fylkene med lavest andel sysselsatte (uten studenter) som deltok i ikke-formell opplæring var Agder, 45 prosent, og Viken, 46 prosent, i 2022.

Powered by Labrador CMS