Arbeidsliv

Skal noen sies opp under prøvetid, må det skje før prøvetiden utløper.

Oppsigelse i prøvetid – hvilke frister gjelder?

En nyansatt er snart ferdig med prøvetiden på seks måneder. Arbeidsgiver er ikke fornøyd med hens prestasjoner, og vurderer oppsigelse. Men hvilke frister gjelder under prøvetid?

Publisert Sist oppdatert

Spørsmål: Jeg jobber som HR-ansvarlig i et mindre selskap. Vi har en ansatt som for tiden er i prøvetid. I arbeidsavtalen er det avtalt seks måneder prøvetid. Vedkommende ble ansatt i november 2023.

Vi har hatt opplæring og veiledning med vedkommende, men situasjonen per nå er at vedkommende hverken tilpasser seg arbeidet og heller ikke innretter seg etter opplæringen. Vi har hatt flere oppfølgingssamtaler med vedkommende med konkret tilbakemelding, men ingenting endrer seg.

Det er fremdeles noe tid igjen til prøvetiden utløper, men dersom det ikke bedrer seg, vurderer vi å si opp vedkommende. For at vi skal være innenfor fristen, når må oppsigelse gis?

Svar: Arbeidsgiver må gi arbeidstakeren oppsigelsen innen utløpet av den avtalte prøvetiden.

Oppsigelse i prøvetid er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-6. Prøvetid kan kun avtales for en periode på inntil seks måneder. Det er adgang til å forlenge prøvetiden som følge av arbeidstakers fravær, dersom arbeidstakeren er skriftlig orientert om dette innen utløpet av prøvetiden. Dette ser ikke ut til å være tilfellet for deres situasjon.

Oppsigelse i prøvetid må være gitt "innen utløpet av den avtalte prøvetiden". Det innebærer at dersom oppsigelsen er overlevert personlig eller etter rekommandert sending innen utløpet av prøvetiden, så er man innenfor fristen. Dersom vedkommende eksempelvis tiltrådte stillingen 1. november 2023, utløper prøvetiden 1. mai 2024.

Oppsigelse i prøvetid må være gitt "innen utløpet av den avtalte prøvetiden"

Dette betyr i praksis at oppsigelsen kan gis helt inntil siste arbeidsdag i prøvetiden, men dere må være oppmerksomme på at rekommandert post tar noen dager. Generelt vil vi derfor anbefale at dere sikrer god margin.

Powered by Labrador CMS