Arbeidsliv

– Pensjonister og funksjonshemmede kan gå på sitt tredje strake tap

Møter regjeringen til forhandlinger om trygdeoppgjøret i dag.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 15. og tirsdag 16. mai pågår trygdeoppgjøret mellom staten, ved Arbeids- og sosialdepartementet og pensjonistorganisasjoner, organisasjoner for funksjonshemmede og arbeidstakerorganisasjoner.

– Oppgjøret kan for tredje år på rad ende med tap av kjøpekraft for alderspensjonister, skriver forbundsleder Jan Davidsen i en pressemelding fra landets største organisasjon for pensjonister, Pensjonisforbundet.

Pensjonistforbundet, SAKO-organisasjonene og SAFO leverer felles krav i oppgjøret. Kravene ble overlevert mandag formiddag.

– Vi er prinsipielt motstandere av at løpende pensjon reguleres lavere enn lønnsveksten. Det er vårt primære krav at pensjon skal reguleres om lag på linje med lønnsvekst, skriver Davidsen.

Han viser til de to seneste oppgjørene, der pensjonister har måtte ta til takke med tapt kjøpekraft som følge av oppgjør under prisveksten.

Organisasjonene krever i år at at reguleringsmekanismen endres «i tråd med dette og at forhandlingsrett i de årlige trygdeoppgjørene blir gjeninnført.»

Organisasjonene krever også at anslaget som ble lagt til grunn for lønnsveksten i 2016 i fjorårets trygdedrøftinger (2,4 prosent) blir stående i årets drøftinger. Kravet innebærer altså at det ikke foretas etterregulering for lønnsveksten i 2016.

– Intensjonene i pensjonsreformen var at løpende pensjon skulle reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Dette skulle sikres på en slik måte at antatt lønnsvekst skulle fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent. Problemet med et slikt fratrekk kommer for dagen de år reallønnsveksten er lav, skriver Davidsen.

– Organisasjonene forventer at Regjeringen i det minste følger opp Stortingets vedtak om regulering av løpende pensjon med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Regjeringen skriver i en pressemelding at de, ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil kommentere trygdeoppgjøret klokken 13. mandag. Dagens Perspektiv kommer tilbake med mer.

Pensjonist-forbundet

  • Norges største forening for alderspensjonister og uføretrygde.

  • Partipolitisk nøytral organisasjon med 230 000 medlemmer.


Powered by Labrador CMS