Arbeidsliv

Personar som står utanfor arbeidsstyrken kan til dømes vere studentar, pensjonistar og uføre – men også personar som har gjeve opp å søke arbeid og som dermed ikkje blir klassifiserte som arbeidslause.

Stabil sysselsetting, men fleire utanfor arbeidsmarknaden

I desember utgjorde dei arbeidslause 3,7 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå september.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidskraftundersøkinga viser at det i desember var 105 000 arbeidslause, justert for sesongvariasjonar. Det er 7000 færre enn i september. Nedgangen er isolert sett innanfor feilmarginen i AKU.

Trenden viser at det har vore ein jamn nedgang i arbeidsløysa frå seinvinteren 2017 og fram til slutten av 2018.

I desember var talet på sysselsette personar om lag som i september. Frå september til desember viser altså sesongjustert tal at talet på arbeidsledige gjekk ned samtidig som talet på sysselsette var om lag uendra. Dette inneber at dei som står utanfor arbeidsstyrken, målt i prosent av befolkninga, gjekk opp.

For å lese denne saken må du være abonnent

Dagens Perspektiv - nye saker på nett hver dag og 8 papirmagasiner i året. Alle abonnement gir tilgang til alle artikler digitalt og e-utgaven. For å få papirutgaven, velg nett og papir. Vi har disse tilbudene:

Dagens Perspektiv
Nett og papir
3 mnd

99,- 715,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett og papir
12 mnd

2700,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
1 mnd

1,- 199,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
12 mnd

2290,-

KJØP

Powered by Labrador CMS