Annonse

Ledelse

EY Entrepreneur Of The Year-finalen Jonas Helmikstøl i Easee til topps

Helmikstøl skal representere Norge i en konkurranse med nasjonale vinnere fra 60 andre land i Monaco i juni.

Nordmenn mer positive til rike folk enn antatt

Dét viser en studie fra Norges Handelshøyskole.

Gir seg som toppsjef etter 22 år

Niels G. Stolt-Nielsen er en av få toppsjefer som har sittet så lenge, men det er noen som har lengre fartstid.

Arbeidsgivere får ikke sjekke om ansatte er testet

Med en negativ hurtigtest kan man nå gå på jobb selv om andre i husstanden har covid-19. Men arbeidsgivere kan normalt ikke kreve å få se hurtigtesten.

5 trender innenfor arbeidsliv og ledelse i 2022

Kommune-Norge trenger 46.000 flere årsverk de neste ti årene

Rekrutteringsutfordringene er, og vil bli, særlig store i helse- og omsorgstjenestene, fordi det vil bli en kraftig vekst i antall pleietrengende eldre, viser KS sine framskrivinger.

– Det norske arbeidsmarkedet skriker etter kvalifisert arbeidskraft

Aldri har det vært flere ledige stillinger i Norge. Selv innen bransjer for ufaglærte, sliter rekrutteringsbransjen med å finne nok kandidater.

– Ta beslutningsstøy på alvor

Oppfordringen kommer fra Daniel Kahneman, Oliver Sibony og Cass R. Sunstein. Organisasjonspsykolog Knut Ivar Karevold støtter dem.

Jobber med ledelse og innovasjon i nytt Unesco-nettverk

Professor Rune Todnem By mener vi ikke har riktig type ledelse til å bidra til å løse klimakrisen eller det grønne skiftet.

Tilfeldig «støy» forstyrrer beslutningene våre mer enn vi tror

– Å få vite at så mye av variasjonen i søknadsbehandlingen var tilfeldig, var ganske forskrekkende

Vedum mener Frp banet vei for høy strømpris da de satt i regjering

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at Frp banet vei for høyere strømpris da de satt i regjering. Han mener Sylvi Listhaug bør beklage.

Trendanalytikere tror kortere arbeidstid blir en konkurransefaktor

Firedagers arbeidsuke testes i et britisk prosjekt. Lignende forsøk gjøres i andre land.

Norske arbeidsgivere overvåker ansatte uten saklig begrunnelse

Nært én av ti respondenter oppgir at virksomhetene deres ikke kan dokumentere saklig grunnlag for overvåkings- og kontrolltiltak i virksomheten.

Lederspeilet

Christen Krogh blir ny rektor ved OsloMetFornuft og følelser

Christen Krogh, den nye rektoren ved OsloMet, er sivilingeniør med doktorgrad i filosofi. Han har skrevet en krimbok om kileskrift og følelser – og han er til og med morsom. Er det noe denne mannen ikke kan?

«All on board»? – Neppe

De fleste virksomheter regner en nyansatt som «ferdig opplært og varm i trøya» etter seks måneder. Det er som regel feil. Som oftest tar det rundt et år, før man kan si at en nyansatt er «100 prosent produktiv».

Dårlig helse og dårlig sjef øker risikoen for å bli mobbet

Arbeidstakere med dårlig helse har dobbelt så stor risiko for å bli mobbet som andre arbeidstakere. Men en støttende sjef kan beskytte mot mobbing.

Halvparten av unge arbeidstakere opplever dårligere samhold med kollegaer

En omfattende undersøkelse blant norske arbeidstakere, avdekker noen utfordringer knyttet til hjemmekontor som enhver bedrift bør ta stilling til.

Lederverktøy

Slik lykkes du med blandet læring

Kravet til effektivitet og liten tid til å delta på fysiske kurs gjør at nye læringsformer brer om seg. Og nå ønsker flere ledere og bedrifter å veksle mellom samlinger og mer teoretiske læringsformer, enten digitalt eller fysisk.

Lederspeilet

Masud GharahkhaniTidenes yngste stortingspresident

Det er mulig hans innvandringsbakgrunn har skylda for at det nærmest ikke nevnes at 39 år gamle Masud Gharahkhani er den yngste stortingspresidenten i Norgeshistorien.

StudieSelvrefleksjon kan påvirke måten du leder på

Tenker du igjennom hvem du vil være som leder?

Støre slår cyberalarm – Vi må være mer våkne

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Norge har et stort forbedringspotensial når det gjelder datasikkerhet.

Lederverktøy

Personlig produktivitetFå ting gjort

– Slutt å bruke hodet som system for å huske alt du skal gjøre, sier Morten Røvik.

- Et utgangspunkt for samtale og refleksjon

Kirkeverge Aud-Karin Hovi i Nord-Aurdal har brukt enneagrammet som leder.

Disse møtene er tidstyver

Seniorforsker Nils Brede Moe har fem råd for en mer effektiv organisasjon med færre og bedre møter.

Én av tre har vært utsatt for destruktivt lederskap

Mer enn hver tredje arbeidstaker har opplevd destruktivt lederskap, viser svensk studie. Både arrogante og passive ledere er et problem.

Disse feilene burde ledere og kollegaer unngå overfor nyansatte

Nyansatte er ofte redde for å mislykkes med oppgavene sine og for å ikke bli inkludert på en ny arbeidsplass.

To av tre vil ha Ida Wolden Bache som ny sentralbanksjef

To av tre nordmenn vil ha visesentralbanksjef Ida Wolden Bache som ny sentralbanksjef framfor Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.

Uenighet i fagmiljøeneUenige om hvor mye personlighet har å si for ledelse

Dagens Perspektiv har tatt kontakt med en rekke fagfolk innenfor ledelse, men svært få kjenner til enneagram.

Bli bedre kjent med deg selv som leder

Det finnes i vår tid en mengde mer og mindre fancy personlighetstester og -metoder. Men ideen om å jobbe med seg selv som person, satt inn i et system, er langt fra ny.

Juristene svarer

Kan vi sikre oss en mulig utvei dersom nyansatt daglig leder ikke fungerer?

Juristene svarer.

Autokratiske ledere fikk det vanskeligere i 2021

Demonstranter i gatene og valgseire for opposisjonelle gjorde livet surt for autokratiske ledere i 2021, mener Human Rights Watch.

Mailforbud for sjefer sprer seg

Et tredje land i Europa, Belgia, har besluttet at statsansatte sjefer ikke får kontakte sine ansatte etter arbeidstid.

Verdens ledere frykter klimafiasko mest av alt

På en liste med de ti tingene verdens ledere er mest bekymret for, inntar klima-risikoer de tre første plassene. Fem av de 10 risikoene er relatert til klima.

Gjerts Metode– Å være leder handler om å tørre å være kontroversiell

Trenerjobben til Gjert handler om å få resten av Team Ingebrigtsen til å prestere. «Jeg har ikke tro på det å gå foran med et godt eksempel», skriver han i boken.

LovavdelingenStoltenberg ikke inhabil

Jens Stoltenberg er ikke er inhabil til stillingen som sjef for Norges Bank, ifølge lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Lederspeilet

Tove Andersen i TomraSkal (gjen)vinne verden

Bestefar var tømmerhogger, far begynte på gølvet og endte som innkjøpssjef. Datteren er leder for et verdenomspennende konsern med 4500 ansatte i Europa, Amerika, Australia og Asia.

4 tips om karriereplanlegging når alt er usikkert

Stortingsflertallet skeptisk til Jens Stoltenberg

Et flertall av partiene på Stortinget har motforestillinger mot Jens Stoltenberg som ny sjef for Norges Bank. Sist ut er Rødt.

Pandemien legger en tung demper på nyttårsoptimismen

Ledere og nøkkelpersoner fra hele bredden av norsk arbeidsliv er enige om én ting: Pandemien vil prege oss langt inn i 2022.

Lederverktøy

Nytt år, nye vaner?

Et nytt år betyr ofte å lage seg nyttårsforsett og mange ønsker å benytte anledningen til å endre vanene sine både på jobb og privat. Da er det viktig å være klar over at å endre vanene kan være krevende og ta tid, men det hjelper hvis man vet hva man ønsker å oppnå med endringen.

Støre: Kommer ikke til å godta at helsevesenet må ta støyten

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har varslet noen koronalettelser, men er ikke klar for å tillate særlig mye mer belastning på det norske helsevesenet.

Ny studieTa ordet og snakk lenge dersom du ønsker å bli leder

Kvaliteten på det du sier, er derimot ikke så viktig.

Q-Free-sjef Håkon Volldal tar over som Nel-sjef

Jon André Løkke går av som toppsjef i hydrogenselskapet Nel, men blir værende som styremedlem i selskapet.

Bank & finans– Finanssektoren er den viktigste mekanismen for å gjennomføre det grønne skiftet

Microsoft Norge– Store krav til digital sikkerhet

– Bruk av hjemmekontor stiller det ekstra store krav til virksomhetenes digitale sikkerhet, sier Kristine Dahl Steidel i Microsoft Norge.

Legeforeningen– Pandemien har synliggjort at helsetjenesten både er underfinansiert og underdimensjonert

Siv Jensen ber Stoltenberg trekke sitt kandidatur til stillingen som sentralbanksjef

Siv Jensen, som var finansminister i seks og et halvt år, oppfordrer Jens Stoltenberg til å trekke sitt kandidatur til stillingen som sentralbanksjef.

Hvordan slutte i jobben på en god måte når du er leder?

Unio-lederen– Min største bekymring er medlemmer som sliter og ikke blir verdsatt

Ragnhild Lied er redd for at store deler av offentlig sektor vil slite med å rekruttere og beholde kunnskapsarbeidere fremover.

AkademikerneFrykter et delt arbeidsliv

Større forskjeller mellom ulike yrkesgruppers arbeidsvilkår og en stadig større mangel på spesialisert kompetanse vil føre med seg et mer delt arbeidsliv, mener Akademikerne-leder.

Serveringsbransjen– Massiv kompetanseflukt

– Uforutsigbarheten knyttet til gjenåpning vanskeliggjør planlegging, booking og rekruttering, sier Dan Michael Danino, daglig leder Parkteatret Bar og Scene.

Småbedrifter i pandemimodus− Alt blir skjøvet på

Mindre virksomheter står nærmest og tripper i påvente av den neste pressekonferansen om tiltak. Man tør ikke hente tilbake permitterte ansatte eller gjøre nødvendige investeringer.

Pandemien får langvarige konsekvenser for helsetjenesteneAllerede bekymret for kapasiteten til sommeren

− Allerede nå diskuterer helseledere hvordan det skal la seg gjøre å gi forsvarlige helsetjenester i sommer, samtidig som de ansatte skal få avvikle sommerferie.

Stein Lier-Hansen i Norsk IndustriEtterlyser mer fornybarkraft

En anstrengt kraftsituasjon og fortgang i det grønne skiftet er blant de utfordringene Norsk Industri mener er viktigst å ta tak i ved inngangen til et nytt år.

Flere drapstrusler mot FHI-topper anmeldt

Direktør Camilla Stoltenberg og flere andre ansatte i Folkehelseinstituttet (FHI) er blitt truet på livet i pandemien. En rekke trusler er blitt anmeldt.

Pandemien truer nå framtiden for norsk kulturliv

Pandemien har nå så stor påvirkning på norsk kultursektor at den faktisk truer framtiden for norsk kulturliv, mener kulturleder.

StudieMusikk på ørene reduserte evnen til kreativ problemløsing

StorbritanniaLedere i offentlig sektor må planlegge for 25 prosent fravær

Britiske statsråder har fått i oppgave å utvikle «robuste beredskapsplaner» for fravær på arbeidsplassen.

Direktør i Private Barnehagers Landsforbund går på dagen

– Nå er tiden kommet for å gå videre og søke nye utfordringer, sier Anne Lindboe.

Annonse
Annonse
Annonse