Annonse
Foto: Golubovy

7 forventninger til god ledelse

Lest om ledelse. Væksthus fra ledelse, en samarbeidsorganisasjon som jobber for bedre ledelse i kommuner og regioner i Danmark, har dybdeintervjuet medarbeidergrupper ved ni kommunale og regionale arbeidsplasser. Pluss lederne deres.

Resultataene er omtalt hos lederweb.dk, og nedenfor finner du en oppsummering av syv forventninger medarbeiderne i denne undersøkelsen har til lederne sine.

Kanskje noe å tenke på når du selv skal lede dine medarbeidere?

 • Lederen setter tydelige rammer
  Medarbeiderne ønsker at lederen er tydelig på hva kjerneoppgaven er og på oppgaveløsing i hverdagen. Lederen skal kunne gjøre rede for de økonomiske rammene. De må også kunne forklare endringer og nye tiltak på en måte som gir mening i de ansattes hverdag.
   
 • Lederen lytter til sine medarbeidere
  Lederne skal kunne fortelle hva medarbeiderne har innflytelse på, og hva de ikke kan påvirke. De skal lytte til medarbeidernes synspunkter, bekymringer og ideer, ta ansattes argumenter alvorlig og være åpne for å selv bli utfordret på synspunkter.  
   
 • Lederen gir medarbeiderne tillit og støtter dem
  Medarbeiderne i denne undersøkelsen ønsker seg ledere som delegerer og forventer at alle gjør sitt beste. De skal følge engasjert med på medarbeidernes arbeid, uten å gripe inn i utide eller detaljstyre. Lederne skal gi støtte, og hjelpe medarbeidere til å lære.
   
 • Lederen hjelper medarbeidere med å få løst problemer
  En god leder lar ikke medarbeideren stå alene med et uløst problem, de sørger for handling. Ledere hjelper medarbeidere med å prioritere oppgaver og finne riktige løsninger. Hvis det er nødvendig, går lederen selv aktivt inn for å avlaste eller støtte. Lederen bringer også saker effektivt videre i systemet, slik at de kan bli avklart på riktig sted.
   
 • Lederne ser, utnytter og utvikler medarbeidernes sterke sider
  Lederen ser hvilke oppgaver den enkelte medarbeider er flink til å løse og liker å jobbe med. Lederen fordeler oppgaver og ansvar på rettferdig vis, og har et blikk for hvordan medarbeidere kan utvikle seg. Lederen oppfordrer og utfordrer medarbeidere til å prøve nye ting.
   
 • Lederen viser omsorg for medarbeidere som har det vanskelig
  En god leder tar hensyn til at alle kan ha en periode hvor de har behov for at de trenger å bli tatt ekstra hensyn til i hverdagen. Lederen har empati når medarbeidere forteller om personlige problemer. Lederen tar også stress på alvor, og gjør noe for å redusere det.
   
 • Lederen bidrar til en god omgangstone
  Lederen går etter ballen, argumenterer saklig og lar ikke uenighet bli til nag. Lederen gir ærlig og konstruktiv feedback hvis det er noe vedkommende ikke er tilfreds med. Lederen skaper en kultur for skikkelighet i kommunikasjonen, og bruker selv en respektfull og direkte kommunikasjonsform.

Væksthus fra ledelse understreker at dette ikke den eneste oppskriften på god ledelse.

Det er også andre interessenter som har høye forventninger til lederen, som i sin  tur skal balansere alle kravene.

Annonse
Annonse