Annonse
Foto: OsloMet
Karrieresteg

Geir Heierstad ny NIBR-direktør

Heierstad er utdannet sosialantropolog og kommer fra stillingen som forskningssjef for internasjonale studier og migrasjon ved NIBR. Han tar over for instituttdirektør Hilde Lorentzen, og gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer.

– NIBR er summen av sine ansatte. I dag er det 51 av oss, og neste år blir vi flere. Å få lov til å jobbe for og med engasjerte forskere og en dyktig administrasjon, erfarne seniorer og ambisiøse nyansatte, blir skikkelig stas, forteller Heierstad.

Heierstad ser også utover eget institutt når han skal ta over direktørjobben etter nyttår, og vil jobbe for å styrke det gode samarbeidet instituttet allerede har med andre fagmiljøer og på eget universitet.

Vil fortsette bysatsingen ved OsloMet

– Både fakultetene og fagmiljøene ved de andre forskningsinstituttene på OsloMet er viktige for at NIBR skal kunne realisere våre mål om å bidra med ny og nyttig kunnskap til samfunnet. Samtidig ønsker vi å bidra til å videreutvikle universitetet utover vårt eget institutt gjennom godt samarbeid med andre miljø her ved OsloMet.

– Ikke minst gjelder dette innen bystudier knytta både til forskning og undervisning. Her har NIBR tatt på seg mye ansvar, og det har vi tenkt å fortsette med, legger Heierstad til.

Nylig arrangerte instituttet Storbykonferansen for aller første gang, og det er utviklet flere nye emner med bytematikk for OsloMets studenter.

– Bystudier, eller urban studies, er en strategisk satsing for universitetet i tråd med hovedmålene som er vedtatt i OsloMets Strategi2024. Målet er å styrke forståelsen for urbane problemstillinger hos universitets studenter og ansatte, og styrke storbyuniversitetets forståelse for de komplekse kunnskapsbehovene i egen region, forteller han.

Lorentzen til rektors stab

Det er nettopp regionens kunnskapsbehov som er foranledningen til at han går inn i direktørjobben. Heierstads forgjenger Hilde Lorentzen går ved nyttår over til rektors stab, hvor hun skal lede en satsing på OsloMet som skal bidra til økt og forpliktende samarbeid mellom Oslo kommune og universitetet.

Samarbeidet springer ut av langsiktig, strategisk arbeid ved NIBR, og har som mål å sikre relevant og oppdatert kunnskap og kompetansen som kommunesektoren og regionen trenger.

Annonse
Annonse