Annonse
I dag er Kristin Vinje visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i Oslo der hun selv har sin realfagsutdannelse fra. Foto: Heiko Junge / Scanpix.
Karrieresteg

Hun skal lede Høyskolen Kristianias kommende School of Health Sciences

Vinje kommer fra stillingen som visedekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo, og har tidligere vært stortingsrepresentant for Høyre, skriver Høyskolen i en pressemelding.

– Kristin Vinje har solid erfaring både som forsker og leder. Hennes bakgrunn fra akademia, næringsliv, offentlig sektor og politikk vil være viktig i arbeidet med å bygge Norges første private universitet, sier rektor Arne H. Krumsvik.

Bygge opp forskerutdanning

I dag er Vinje visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i Oslo der hun selv har sin realfagsutdannelse fra.

Hun tok sin doktorgrad i 1994ved Kjemisk institutt, etter et forskningsopphold ved Georgia Institute of Technology.

Hun har vært forsker ved SINTEF i flere år etterfulgt av en periode i Nærings- og handelsdepartementet, der var hun avdelingsdirektør med ansvar for forskning og innovasjon. Hun var også aktiv i etableringen av en egen forskerskole som direktør ved Simula.

– Jeg ser frem til å bruke mine erfaringer fra ulike steder til å bygge opp en god forskerutdanning innen ulike helsefag ved Høyskolen Kristiania. Det er spennende å være med på å bygge opp kompetanse hos en aktør med klare ambisjoner om å etablere seg som det første private universitetet i Norge, sier Vinje.

Tre nye studieprogram

Helsevitenskap er et satsingsområde for Høyskolen Kristiania. Til høsten startes det opp tre nye studieprogram ved School of Health Sciences, der bachelor i biomedisin har hatt svært gode søkertall.

Dette studieløpet kan føre til legestudier, der kandidatene som kvalifiserer seg til videre studier etterpå kan uteksamineres med vitnemål fra prestisjeuniversitetet St. George’s University of London.

Vinje starter i den nyopprettede stillingen 1. august, da Høyskolen Kristiania omorganiseres i fire avdelinger: School of Health Sciences, School of Arts, Design, and Media, School of Economics, Innovation, and Technology, og School of Communication, Leadership, and Marketing.

– Vi skal doble studenttallet fra 10.000 til 20.000, derfor organiserer vi oss for vekst, sier rektor Arne H. Krumsvik.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse