Annonse
Ingvild Kristiansen har mer enn 20 års erfaring fra helse- og omsorgsektoren og har hatt en rekke lederstillinger i selskapet siden 2007. Foto: Stendi. 
Karrieresteg

Ingvild Kristiansen ny administrerende direktør i omsorgsbedriften Stendi

Ingvild Kristiansen er tilsatt som administrerende direktør i Stendi etter å ha fungert i stillingen siden april. Ingvild Kristiansen vil samtidig gå inn i svenske Ambeas konsernledelse.

Hun har mer enn 20 års erfaring fra helse- og omsorgsektoren og har hatt en rekke lederstillinger i selskapet siden 2007.

Blant annet har hun vært viseadministrerende direktør for Stendi/Aleris Omsorg Norge med ansvar for eldreomsorg, og før dette hatt ansvar for selskapets tjenester innen rus og psykiatri. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en master i organisasjon og ledelse.  

Polarisert velferdsdebatt

– Ingvild Kristiansen har vist solid lederskap i perioden hun har vært fungerende administrerende direktør i Stendi. Hun har fått fart på det viktige arbeidet med å videreutvikle virksomheten og posisjonere Stendi for videre og langsiktig vekst, sier konsernsjef Fredrik Gren i Ambea i en pressemelding.

– Det siste året har vært preget av en polarisert og ideologisk politisk debatt der kvaliteten på omsorgstjenestene, fokuset på brukernes behov og de grepene vi må ta sammen for å ha gode omsorgstjenester i fremtida har vært så godt som fraværende. Nå som valgkampen er over ser vi fram til å fortsette samarbeidet om gode omsorgstjenester med våre oppdragsgivere i hele landet, sier Ingvild Kristiansen, administrerende direktør i Stendi.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse