Annonse

Velferd

Kommentar

Hvorfor oppdaget ikke mediene Nav-skandalen?

Trygdeskandalen er en stor skandale. Ingen tvil om det. Men kommentatorene i pressen bør kanskje ikke være for høye og mørke når de ytrer seg om saken.

Mange budsjettlekkasjer om helse og velferd

Regjeringen lekker villig om det som vil komme av bevilgninger til gode formål i forslaget til statsbudsjett. Her er en oversikt over budsjettlekkasjer på helse- og velferdsfeltet.

Karrieresteg

Ingvild Kristiansen ny administrerende direktør i omsorgsbedriften Stendi

Ingvild Kristiansen har mer enn 20 års erfaring fra helse- og omsorgsektoren og har hatt en rekke lederstillinger i selskapet som tidligere het Aleris Omsorg.

Synspunkt

Velferdsmiks er den norske modellen

Norges vellykkede velferdssamfunn er basert på fellesskap og samarbeid. Store samfunnsoppgaver blir løst ved at små og store bedrifter samarbeider med kommunene og staten.

KinaSvin på skogen i Grisens år

Minoritetskontroll, økonomi foran klima og enorme forventninger til økt velferd, er tre nøkkel-faktorer for det moderne Kina.

Velferd blir kampsak nummer én for Ap

Velferdspolitikken blir Arbeiderpartiets viktigste sak fram mot årets kommunevalg og valget i 2021, fastslår Ap-leder Jonas Gahr Støre.

250 millioner til forskning for et bærekraftig velferdssamfunn

Forskningsrådet lyser denne våren ut en kvart milliard til forskerprosjekter innen velferd, arbeidsliv, migrasjon, arbeidsmiljø, arbeidshelse og pensjon.

Sveitserne stemte ja til lovlig velferdsspionasje

Sveitsiske velgere støttet regjeringen og stemte søndag ja til en lov som tillater forsikringsselskaper å spionere på mistenkte forsikringssvindlere.

Per Olaf LundteigenEØS gjør det umulig å få alle i arbeid

– Det er klin umulig å ha full sysselsetting i Norge når du har fri arbeidsinnvandring, mener Per Olaf Lundteigen bestemt.

Heidi Nordby LundeMå våge å ta de ­upopulære debattene

Heidi Nordby Lunde vil gjerne endre sykelønnsordningen. Det er upopulært langt inn i Høyre.

Hadia TajikSmart å investere i ansatte

Hadia Tajik tror på arbeidets betydning for et meningsfylt liv.

Velferdkonferansen 2018Hele folket i arbeid?

85 år har gått siden slagordet «Hele folket i arbeid» ble lansert. Hvilken relevans har slagordet i dag, og hva skal til for å få flere folk ut i jobb?

Ap: Kamp mot kommersiell velferd

Renhold, vaktmestertjenester og matlaging i kommunene bør ikke overlates til kommersielle selskaper, mener Arbeiderpartiet.

VelferdkommentarenStandardisering og velferdspolitikk

De fleste forbinder standarder med tekniske ting. Med standardisering kan også være et bidrag til å sikre god kvalitet på velferdstjenester.

KommuneneMer hjemmetjenester og egenmestring

Ny undersøkelse viser en kommende omlegging i helse- og velferdssektoren hvor flere vil bli boende lenger hjemme.

Kraftige reaksjoner på Solbergs jobbadvarsel

Regninga for skattekutt sendes til arbeidsfolk. Slik reagerer både Ap og LO på statsminister Erna Solbergs (H) trussel om å øke arbeidsuka til 43 timer.

Solberg advarer43 timers uke hvis ikke flere kommer i jobb

Får vi ikke flere i jobb, må de som jobber øke arbeidsuka til 43 timer hvis vi skal slippe å kutte i velferden, advarer statsminister Erna Solberg (H).

SolbergDiskriminering hører hjemme på historiens skraphaug

Likestilling har vært et avgjørende element i Norges utvikling fra fattigdom til velstand, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

Synspunkt

Velferd betalt ved private lån

Norge er et av verdens mest forgjeldede land. Men hos oss er gjelden for det meste privat. Konsekvensene kan imidlertid ramme oss alle. Det må gå galt på sikt, skriv Noralv Veggeland.

Nav spår velferdsregning på 92 milliarder– For optimistisk, tror NHO

NHO mener spådommene om at prislappen på framtidas velferd vil øke med mellom 22 og 92 milliarder kroner er alt for optimistiske.

Eldrebølgen blir dyr for framtidens velferdsstat

Dagens trygdeordninger vil koste 20-90 milliarder kroner mer i 2060. Nesten all veksten skyldes økte utgifter til alderspensjon, viser en ny rapport fra Nav. – Utgiftsbyrden blir størst dersom vi får lav befolkningsvekst, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

LederVag plattform for blågrønn velferdspolitikk

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

OECD råder Norge til å beholde velferdsstaten

I flere år har OECD rådet Norge til å slanke offentlig sektor og kutte skatter. Nå advarer de mot å bygge ned velferdsstaten, fremgår det i en ny rapport.

Tinder for velferdstjenester

– Vi må lure innbyggerne og næringslivet til å betjene seg selv. Det er vi villige til å gjøre, sier IKT-Norge leder Heidi Arnesen Austlid.

Mer forskning på velferd, arbeidsliv og migrasjon

VAM, Forskningsrådets satsing på velferds-, arbeidslivs- og migrasjonsforskning skal videreføres.

Velferdsteknologi reduserte sykefravær

Høyt arbeidspress og emosjonelle belastninger bidrar til at yrkesgruppene innen helse- og sosialsektoren har desidert høyest sykefravær. Nå viser flere testprosjekter i norske kommuner at velferdsteknologi kan gjøre arbeidsdagen mindre belastende og bidra til å redusere sykefraværet.

Arbeiderpartiet lover 12 milliarder til sykehusene

– Du skal få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Nesten fire av ti villige til å betale mer skatt for å sikre velferden

I en ny måling sier 38 prosent at skattene bør økes for å opprettholde et godt velferdstilbud. Nesten like mange vil senke skatten for å skape nye jobber.

To av tre mener velferdsytelser bør bli mer målrettet

I en ny undersøkelse er 67 prosent enig i at ytelser i det norske velferdssamfunnet bør bli mer målrettet.

Liten interesse for tannhelsefinansiering på Stortinget

Norge er det nordiske landet med minst finansiering av tannhelse til voksne. Likevel er norske politikere tilbakeholdne med å ta tak i denne helseutfordringen.

Virke– Privatisering av velferdstjenester kan femdobles

Private tjenesteleverandører bør i langt større grad slippe til på det norske arbeidsmarkedet, ifølge en rapport utarbeidet for hovedorganisasjonen Virke. De vil sette ut tjenester for over 500 milliarder mer enn i dag.

– Laks og olje redder ikke velferden

Oljen, laksen eller oljefondet kan ikke alene redde norsk økonomi, skriver Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Tannhelsetjenesten flyttes ikke fra regionene likevel

Regjeringen ville flytte ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene, men får ikke flertall for dette på Stortinget. I stedet blir det en prøveordning.

LederPerspektiv med økt skatt

Regjeringen vil bruke Perspektivmeldingen som argument for å gjenta trosbekjennelsen sin om å effektivisere offentlig sektor og gi økt skattelette. Det er tro som ikke duger. Det kommer til å handle om økte skatter for å sikre velferd og den norske samfunnsmodellen, skriver redaktør Magne Lerø.

Norge er kåret til verdens lykkeligste land

USA har derimot stupt på den årlige kåringen grunnet krympende sosial støtte og økt korrupsjon.

World Economic ForumVil reformere kapitalismen

Når verdens ledere samles i Davos i Sveits om et par uker, er målet å redde globaliseringen, forhindre geopolitiske konflikter og bremse nasjonalismebølgen. For å få til det, må markedskapitalismen reformeres, erkjenner World Economic Forum.

Ny analyseSosiale forskjeller fostrer psykiske problemer

Sosiale forskjeller øker sjansen for utvikling av flere velferdsproblemer. Uføre og arbeidsledige er spesielt utsatt for en opphopning av problemer, ifølge ny analyse.

Norge får full pott på bærekraftig velferd

Matematikeren og kunstneren Jakub Marian har laget et kart som sammenlikner hvor høyt europeiske land scorer på bærekraftig velferd.

EU-domstolen støtter Storbritannias grep mot «velferdsturisme»

Stopper ikke britenes begrensninger av barnetrygd-utbetalinger til innvandrere.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie trekker fram høy innvandring og økende ledighet som forklaring på at stadig flere må ha sosialhjelp.

Rekordmange på sosialhjelp

Det offentlige brukte over seks milliarder kroner på sosialhjelp i fjor, en økning på 8 prosent fra året før. I Sandnes økte utgiftene til sosialhjelp med 19 prosent og i Oslo med 15 prosent.

Nav frykter at fattigdom skal gå i arv i innvandrerfamilier

Nav publiserer onsdag en fersk analyse av langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Analysen tar for seg dem som mottar sosialhjelp i mer enn ett år.

Vil Norge bruke «Brexit» for å distansere seg fra EU?

Leder for arbeids- og sosialkomiteen ønsker britisk velferdsmodell for utenlandske arbeidere i Norge.

Finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet (t.v.) og statsminister Erna Solberg (H) under sentralbanksjefens årstale i Norges Bank tidligere i februar.

Blåblå velgere sier ja til mer skatt for å få mer velferd

Et flertall av Høyre og Fremskrittspartiets velgere sier ja til å betale mer skatt, dersom det betyr at de også får mer velferd, viser en ny meningsmåling.

Det offentlige tar kontroll over tidligere kommersielle velferdstilbud i hele landet.

Det offentlige tar over kommersielle velferdstilbud

I Bergen planlegger bystyret å ta tilbake driften av byens to siste kommersielt drevne sykehjem.

Per Sandberg frykter velferdskutt på grunn av innvandring

Arbeidsledigheten er fem ganger så høy blant innvandrere fra Afrika som for befolkningen samlet. – Horribelt, mener nestleder Per Sandberg i Frp, som frykter for fremtiden for norske velferdsgoder.

6 av 10 nordmenn vil si opp ved velferdsnekt

Nordmenn vil velge å slutte i jobben dersom de ikke får fri for å ta vare på et nært familiemedlem. Ingen land i Europa er i nærheten av å være like tydelige i sitt budskap.

sp90913f_as_sma.jpg

– Innvandring via EØS kan gi velferdsproblem

FAFO-rapport advarer mot store utgifter for velferdsstaten, dersom ikke østeuropeiske arbeidere blir bedre integrert.

innvandrerkvinn.jpg

Folk flest mener velferdsmodellen svekkes av innvandring

Over halvparten av de spurte mener at velferdsmodellen i Norge blir svekket som følge av økt inn- og utvandring, ifølge en meningsmåling som InFact har laget for VG.

sykehus_lege_al.jpg

– Et blindspor

Å satse på privat offentlig velferd er et blindspor, sier næringsminister Trond Giske (Ap) etter den siste ukes avsløringer om arbeidsforholdene ved fire sykehjem Adecco har drevet.

erna_solberg.jpg

– Jens taler med to tunger om den nordiske modellen

Høyre-leder Erna Solberg beskylder statsminister Jens Stoltenberg (Ap) for å opptre uryddig når han omtaler den nordiske velferdsmodellen.

eldre_kvinne__g.jpg

Nordmenn ser pessimistisk på velferden

Mange nordmenn ser svart på fremtiden for velferdsstaten, viser en undersøkelse NHO har fått gjennomført. Men det er ingen grunn til pessimisme, mener Statistisk Sentralbyrå.

eldre_kvinne__g.jpg

Økende avstand mellom forventninger og velferdsnivå

Gapet øker mellom innbyggernes forventninger til velferdstjenester og det reelle velferdsnivået som kommuneøkonomien gir rom for, mener flertallet av rådmenn og ordførere.

erna_solberg__k.jpg

– Høyre er bedre velferdsparti enn Ap

Partileder Erna Solberg mener at Høyre har en bedre samfunnsoppskrift for velferd og små forskjeller enn Arbeiderpartiet. Hun går høyt opp på Aps banehalvdel og slår tilbake mot det hun kaller Jens Stoltenbergs svartmaling.

Annonse
Annonse
Annonse