Annonse
Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Sjefen i Mattilsynet går av

Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet, har i dag orientert landbruks- og matminister Olaug Bollestad om at han fratrer sin stilling.

Bakgrunnen er avsløringene i Stavanger Aftenblad og NRK om en rapport fra Mattilsynet i 2018. Den var full av feil om en minkfarm med 9.600 dyr i Sandnes i Rogaland.

Først meldte tilsynet om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av farmen. Rapporten ble skrevet av en seksjonssjef som ikke var med på inspeksjonen. Mattilsynet har på det sterkeste beklaget og viser til at feilen oppsto på grunn av «for dårlig kvalitetssikring, rutiner og for dårlig overlevering av informasjon».

Mattilsynet har beklaget på det sterkeste og sendt ny rapport til minkbonden.

– Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil, i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, sier Harald Gjein.

– Jeg er stolt av å ha fått lov til å lede mine 1250 medarbeidere som hver eneste dag går på jobb for å sikre et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt, sier Gjein.

– Dette er en tung avgjørelse å ta, men for meg er det viktigste at tilliten til Mattilsynet gjenreises, sier Gjein, som tiltrådte som administrerende direktør i Mattilsynet 1. juni 2011.

Landbruks- og matdepartementet vil utnevne en fungerende administrerende direktør.

Regiondirektør i region sør og vest, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, trer midlertidig tilbake fra sine lederroller mens pågående interne undersøkelser fortsetter.

I 2025 legges pelsdyrnæringen ned for godt i Norge. Stortinget diskuterer størrelsen på kompensjonsordningen for pelsdyrnæringen.

 

Annonse
Annonse