Annonse

Slipp medarbeiderne løs

Tør du overlate til dine ansatte å avgjøre hvordan de skal løse oppgaver, hva de skal gjøre først og hvordan de organiserer arbeidshverdagen?

Sjefen i Mattilsynet går av

Synspunkt

Arbeidsmiljø er det viktigste våpenet i kampen om talentene

Når etterspørselen etter gode hoder blir større, trengs det mer enn spennende utfordringer og gode lønnsvilkår til for å sikre seg kompetent arbeidskraft. Og et godt arbeidsmiljø skaper seg ikke selv.

Nøkkelen til effektive team

Gjør prosjektgruppen din mer effektiv, ved å bygge tillit med disse fire enkle frasene.

Én av fem innvandrere har liten tillit til andre mennesker

22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt.

Ansatte må sette status som «utilgjengelig» når de skal hente seg kaffe eller gå på do

Medlemmer i EL og IT forbundet opplever økt mistillit fra sine ledere som igjen skaper mistrivsel, stress og i verste fall sykdom.

Nordmenn har stor tillit til det sosiale sikkerhetsnettet

Folk i Norge har større tillit til velferdssystemet enn i mange andre vestlige land og syns oftere politikerne hører på dem, viser en OECD-undersøkelse.

3 kjennetegn ved ledere vi har tillit til

Amerikanske konsulenter har analysert store datasett for å undersøke hva tillit består av.

Stortingspresidenten frykter for tilliten til stortingspolitikerne

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) er bekymret for at skandaler som trusselsiktelse og reiseregningsjuks kan svekke tilliten til de folkevalgte.

Hvordan balansere autonomi og kontroll, og ende opp med innovasjon

Gir HR skylda for et ekskluderende arbeidsliv

– Jo mer HR higer etter å være en del av ledergruppa, desto mer vil ledelsens syn gjennomsyre dem, sier fagforeningsmann Stein Stugu.

To av de viktigste grunnene til at folk har tillit til ledere

Lederen trenger ikke å være «bestevenn» med de ansatte

Noen tips om hvordan man bygger tillit, men samtidig holder det profesjonelt.

Synspunkt

Alle snakker om tillit, men hvem vil bidra?

Uenighet er et adelsmerke ved demokratiet vårt. Uenighet bør ikke skremme eller overraske oss, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO.

Det er verre å ha et ambivalent forhold til sjefen enn et utelukkende negativt

Men det finnes løsninger.

Nordisk ledelse– Mer fleksibilitet gir bedre ledelse

– For mye taus kunnskap om den norske modellen

Vi kan ikke lenger stole på at den norske modellen overlates til å være praktisk kunnskap, mener Tankesmien Agenda.

Norske ledereEksperter på tillit, men langt fra unike

Tankesmia Agenda har kåret norsk ledelse til noe fantastisk og helt unikt, men sier at norsk ledelse er truet. Men ikke alle er like bekymret.

Synspunkt

Samtalebevissthet og tillitskultur

Tillit er en positiv følelse knyttet opp mot et annet menneske og selve bærebjelken til gode relasjoner, skriver Rune Semundseth.

Den umulige tilliten

Tillit er like viktig som før, men mye vanskeligere å oppnå, skal vi tro ekspertene.

– Tillitsbegrepet har mye makt, men det skal det også ha

– Bedriftene må fortjene tilliten

– Tillit oppstår ikke på samme måte som før

Tillit, omdømme, politikk og sånt

Klarer Trine Skei Grande å bygge relasjoner som skaper tillit? Hun må vinne både samarbeidspartnernes og Venstre-velgernes tillit for at hennes regjeringsprosjekt skal bli en suksess, skriver Anne Bergvad, daglig leder i Retorika.

– Ledelse handler om å skaffe seg kredibilitet

Vårt Land-stridenEiergruppe har ikke tillit til styrelederen

Aksjonærer i Vårt Land-eier Mentor Medier erklærer mistillit mot styreleder Tomas Brunegård i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling, skriver DN.

Disse bedriftene ble kåret til Norges beste arbeidsplass

Ekspertene har ikke lenger innflytelse i kontroversielle saker

Men Trump gjør at tilliten til de gamle elitene øker igjen, tror ekspert.

Bli en bedre forhandler

5 tips.

– Ikke gi ansatte mer ansvar hvis de har rutineoppgaver

Med mindre de forventer det.

Gjør dine ansatte selvgående og ansvarsfulle

Dette kan vi lære av en «holokratisk» tankegang, ifølge organisasjonsrådgiver.

Tilliten til stortingspolitikere varer i fire år

Tillit er lederens fundament og grunnmur

Det er ingenting som er så ødeleggende for lederskapet som manglende eller brutt tillit, skriver lederskapsutvikler John Kjetil Wang-Hansen.

Tillit til lederen setter fart på endringsprosessen

LederStyret som bløtfisk

Styret ved Sørlandet sykehus sløser med millioner når de betaler direktør Jan-Roger Olsen to års lønn samtidig som de hevder han slutter frivillig.

Eldre har svakere sosiale nettverk, mens yngre har mindre tillit

– Medarbeiderne vokser med mer tillit og autonomi

Tor–Øyvind Eriksen (38) leder medarbeidere som er ­lokaliserte ute hos kunder. Da handler det om å skape arenaer som bidrar til at de både blir sett og hørt.

Folk stoler mer på Uber enn taxinæringen

Stadig flere kjøper delingstjenester, likevel er forbrukerne skeptiske til om selskapene overholder lover og regler.

Kvitt deg med strenge HR-regler

– Skaper verken tillit eller produktivitet, sier ledelseskonsulent.

Dette ødelegger for lederteamet

3 ting som kan hindre lederteamet i å nå sitt potensial.

Unge vil heller ha karrierer og høye lønninger enn å nyte livet fullt ut

Flertallet av ungdommene i en fersk undersøkelse svarte at de er villige til å flytte til utlandet for å fremme sine egne karrierer.

Har du tillit?Fire avklarende spørsmål

Har du tillit som leder? Stoler du på dem som leder deg? Manglende avklaring kan bidra til usikkerhet.

Slik motiverer du ansatte uten å påføre dem stress

Forskning viser at sjefer ofte er mindre stresset enn sine ansatte.

Stoler på tradisjonelle medier

Norske studenter har mer tillit til tradisjonelle medier enn til sosiale medier som Twitter, Facebook og blogger.

– Stoler ikke på ledere

Tiltroen til ledere, både i næringsliv og politikk, er i fritt fall, skriver Peggy Simcic Brønn, professor for Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI Handelshøyskole.

– Det lønner seg å være myk

Skal du påvirke andre kan man tjene mye på å bruke myke teknikker som inspirasjon og samarbeid i stedet for press og hierarki, skriver BI-professor.

SynspunktTillitsbasert ledelse ved hjelp av retorikken

Du som leder må skape en felles verden hvor målene er klare for alle og få alle til å trekke i samme retning. Da trenger du medarbeidere som har full tillit til deg som leder. Derfor er det vesentlig at du vet hvilke grep du kan ta for å skape - og holde på - tillit. Både på overordnet- og mikronivå. I retorisk teori er ethos et virkemiddel til å skape tillit, skriver Anne Bergvad i Retorika.

Norske Skogs konsernsjef fratrer umiddelbart

Sven Ombudstvedt som nylig solgte hele sin aksjepost i Norske Skog, går av som konsernsjef i det hardt prøvede selskapet. Lars P. S. Sperre tar over roret.

6 tipsBli en leder man kan stole på

Hvis du sliter med å få gjennomslag for forslagene dine kan det være at medarbeiderne dine sliter med tilliten til deg. Men det finnes noen grep.

Tillitsledelse – hva er det, egentlig?

Tillitsledelse er et relativt nytt begrep. Et Google-søk på tillitsledelse for årene 2015-2017 gir mange treff, mens et tilsvarende søk for perioden 2005-2010 gir to. Hva dreier tillitsledelse seg om? Er tillitsledelse det samme som trust management på engelsk?

Spekter– Vi trenger ikke midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten går mot arbeidsgiver-strømmen. Hun mener faste ansatte er den beste garantisten for innovasjon, omstilling og langsiktighet.

Norge er kåret til verdens lykkeligste land

USA har derimot stupt på den årlige kåringen grunnet krympende sosial støtte og økt korrupsjon.

DigitaliseringTilliten til systemene rakner

Det har skjedd et avgjørende skifte i hvordan vi viser tillit. Vi stoler ikke lenger på varemerker, frontfigurer eller organisasjoner. Vi stoler på nettverket vårt. Dette skiftet får store konsekvenser for hvordan vi handler og for hvordan bedrifter kommuniserer.

Vil dra Rikslønnsnemndas kompetanse for retten

I dag behandler Rikslønnsnemnda saken etter høstens rekordlange legestreik. Ekspertene levner legene forsvinnende små sjanser for gjennomslag. Men legene sier de uansett ikke vil gi opp. Ved tap vil de dra nemndas kompetanse for retten.

Slik bygger du tillit

Karakter og kompetanse er to av byggesteinene.

Verdien av å møtes ansikt til ansikt

Teknologi har gjort det lettere å samarbeide på avstand, men kan ikke fullt ut erstatte det å møtes.

Eksperter ikke i tvilBrekke er styrket

Konsernsjef Sigve Brekke er styrket, styreleder Gunn Wærsted er svekket, mens Telenor er den store taperen. Det er konklusjonen til flere eksperter.

StatsbudsjettetTilliten stuper

Budsjettkrisen har fått følger for folks tillit til statsministeren. I en fersk meningsmåling sier hele 44,6 prosent av de spurte at tilliten til statsminister Erna Solberg er svekket.

Knuser myten om mistenksomme ledere

Sladder på jobben skal være positivt

En ny studie viser at sladder på arbeidsplassen kan føre med seg både økt samarbeid og styrket tillit mellom kollegaer. Et tveegget sverd, mener psykologiprofessor.

Annonse
Annonse
Annonse