Annonse
Foto: Alexander Abero

Slik gjør du virksomheten bærekraftig

Ok, så du innser at det kan være greit å bevege seg i en mer bærekraftig retning. Om målet i seg selv ikke inspirerer, så kan man i hvert fall få mer fornøyde eiere, lavere finansieringskostnader og tiltrekke seg bedre ansatte. Men hvordan går du frem?

BI-professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen har forsket på bedrifters samfunnsansvar (CSR) og bærekraft i mange år og har kommet frem til en metode.

– Mange tenker at de ikke gjør noen ting. Mitt råd er: kartlegg hva dere gjør, og bruk bærekraftsmålene som referanseramme, sier hun.

Kartlegg

Et godt CSR-program må forankres på toppen. Dette er man helt avhengig av, selv om det ikke er ledelsen som skal sette planen ut i aksjon.

Caroline Dale Ditlev-Simonsen er professor ved Handelshøyskolen BI. Foto: BI.

Sett deretter sammen en gruppe på tvers i selskapet bestående av fem til ti personer. Hva er selskapets viktigste avtrykk. Her er det nyttig å bruke FNs bærekraftsmål. Spør hva som er relevant. Er man innen oppdrett så er det mål nummer 14 om livet under vann det mest relevante, men mål nummer 13 om klimaendringer kan også være aktuelt.

Ditlev-Simonsens modell for CSR-arbeid.

Lag så en konkret plan for hvordan man når disse målene.

Test

Legg frem planen for sentrale interessenter. Ifølge Ditlev-Simonsen er dette selskapets kunder, leverandører, relevante NGO-er eller miljøverngrupper.

– La dem komme med sine innspill, og gå deretter gjennom planen på nytt, sier hun.

Lanser planen

I denne fasen presenteres planen frem for resten av selskapet. Her gjelder det å være kreativ og finne så mange kanaler som mulig. Men å legge den ut på intranettet, er et greit sted å starte.

Implementer planen

Når planen settes i verk, blir det viktig å følge godt med på utviklingen. Når man målene man har satt seg? Hvis ikke, spør deg selv hvorfor.

Rapporter

Til slutt skal arbeidet rapporteres, og da er det best å ta lærdom fra regnskapsavdelingen. Ditlev-Simonsens råd er å være så åpen som mulig i denne fasen. Ta med i rapporten hva som fungerte og hva som ikke fungerte.

Ikke ferdig ennå

Og som alltid er man ikke ferdig når man kommer til slutten av et hjul.

– Nei, dette en en prossess. Sirkelen må fortsette, så det er det bare å begynne på igjen, sier Ditlev-Simonsen og minner om at dersom et selskap har en god CSR-plan, er det ikke bare bra for bunnlinjen, men også for samfunnet.

Finn ditt purpose

Til arbeidet med forankring i toppledelsen og styret, kan det være nyttig å merke seg rådet fra professor Robert Eccles som for tiden forsker på ESG-risiko og bærekraft ved Oxford University

Til Harvard Business Review uttalte han nylig at «ledere forstår ESG. Men styrene gjør det ikke».

Samtidig tror Eccles det er styremedlemmene som sitter med nøkkelen. En utfordring er at styrer – i hvert fall utenfor Nord-Europa – i stor grad består av menn over middagshøyden. Eccles har lansert det han tror kan være en løsning. Han vil at alle styrer utgir såkalte «statement of purpose» – litt som en visjon hvor man kort og fyndig forsøker å si hva som er virksomhetens egentlige mening her i verden. Dessverre har ideen vært lett å latterliggjøre. For hva er egentlig et lite salgskontors mening i samfunnet? Hva er dets purpose?

Eccles tror likevel det er verdt bryet. Og han synes det er helt fair om man velger å si det rett ut: Vår purpose er å skape kortsiktig profitt for kortsiktige investorer. Så kan folk – og investorer – få velge fritt. Han håper alle selskaper vil lage slike innen 2025.

Eccles har også noen flere råd til ledere som vil bli mer bærekraftige. Sørg for å få investorene engasjert, involver mellomlederne i arbeidet og invester i systemer for ESG-måling internt, alt som kan forbedre måling og rapportering på området, vil være et gode.

Annonse
Annonse