Annonse
Foto: Pixelfit, Istockphoto

Hjemmekontor gjør oss ikke mindre produktive

Lest om ledelse. Så lenge man jobber smart og har gode verktøy for samarbeid, så blir vi ikke mindre produktive av å ha hjemmekontor. Dette viser forskning på teamarbeid, skriver Gemini.no, som formidler forskningsnytt fra NTNU og Sintef.

Sintef-forsker Nils Brede Moe har over tid studert team i en rekke ulike typer bedrifter, herunder flere store selskaper.

Ifølge forskeren er det ikke slik at virtuelle team medfører lavere produktivitet, men det kan være litt mer krevende å få virtuelle team til å fungere på en god måte.

Moe og forskerkollegene har i sin teamforskning også funnet virtuelle team som fungerte bedre enn samlokaliserte team.

Forskerne finner blant annet, slik mange erfarer, at hjemmekontor betyr færre avbrytelser, slik at man får gjort mer. Det kan også være lettere å se hvilke oppgaver som må prioriteres.

En ulempe er at det er lettere å kutte ut møter som faktisk er nyttige og at det lettere oppstår misforståelser fordi så mye kommunikasjon skjer skriftlig.

Moe gir hos Gemini en rekke råd om virtuelle team. Ett av dem er at det er viktig å snakke sammen og å bruke videomøter, og ikke bare kommunisere skriftlig.

Et annet råd er å ikke glemme de nyansatte. De kan trenge mer oppfølging enn de andre.

Og det er viktig å ikke bare snakke jobb, mener Moe. Snakk også litt om hva du gjør utenom jobb, og hvordan det er å sitte alene en hel dag.

 

Annonse
Annonse