Annonse

hjemmekontor

Vestlendinger på jobbjakt er mer opptatt av arbeidsmiljø enn resten av landet

God lønn og jobbsikkerhet verdsettes også høyere i vest enn i resten av landet før et karrierskifte, viser arbeidslivsundersøkelsen til Randstad.

Lederverktøy

Slik fjernleder du ansatte

Mange arbeidsplasser innfører nå faste ordninger for hjemmekontor. Uansett om du velger å la ansatte jobbe hjemme fra en eller tre dager i uken, er det noen fallgruver du burde unngå.

Synspunkt

Bør hjemmekontor bli valgfritt?

Før hjemmekontor blir frivillig, bør ledere og ansatte først ta stilling til seks utfordringer som kan oppstå, skriver Kjetil A. Vedøy.

Synspunkt

Bør hjemmekontor bli valgfritt?

Før hjemmekontor blir frivillig, bør ledere og ansatte først ta stilling til seks utfordringer som kan oppstå, skriver Kjetil A. Vedøy.

Facebook jobber for å få ansatte tilbake på kontoret

Facebook avviser at selskapet har endret syn på hjemmekontor, men bekrefter at de jobber for å få folk tilbake på kontoret i januar.

Dette må med i en ny arbeidsavtale om hjemmekontor

Mange arbeidsgivere er kanskje ikke er klar over at det må inngås avtale om bruk av hjemmekontor med hver enkelt ansatt hvis man ønsker mer hybride løsninger framover.

Krever at ny regjering fullfører modernisering av forskriften om hjemmekontor

Dagens lovverk krever skriftlig avtale om hjemmekontor. Regnskap Norge mener det er viktig at den påtroppende regjeringen gjennomfører revidering av forskriften.

Synspunkt

Fleksibilitet er den nye normalen

Pandemien har resultert i nye måter å jobbe på. I Fortum har vi tatt lærdom av den lange perioden med hjemmekontor, og bestemt oss for å implementere en hybrid arbeidsmodell hvor fleksibilitet er nøkkelen, skriver Eveliina Dahl.

Synspunkt

Fleksibilitet er den nye normalen

Pandemien har resultert i nye måter å jobbe på. I Fortum har vi tatt lærdom av den lange perioden med hjemmekontor, og bestemt oss for å implementere en hybrid arbeidsmodell hvor fleksibilitet er nøkkelen, skriver Eveliina Dahl.

Det nye arbeidslivet– Hjemmekontor er ikke et ansattgode

Det er hva som gagner virksomheten best som skal bestemme når du skal være på kontoret og når du kan jobbe hjemmefra.

Tyskere ønsker fortsatt hjemmekontor etter koronapandemien

Mer enn to tredeler av tyske arbeidstakere som har jobbet fra hjemmekontor under koronapandemien, ønsker å fortsette med det også etter pandemien.

Fem tips for en vellykket hjemmekontorordning

Tekna-presidenten oppfordrer arbeidstakere til å sikre seg sine rettigheter på hjemmekontoret.

Undersøkelse3 av 10 nordmenn følte seg mindre kreative på hjemmekontor

Ledere burde i større grad legge til rette for at ansatte på hjemmekontor skaper en kreativ atmosfære når det fremover skal legges opp til en mer hybrid arbeidshverdag.

Dette må du gjøre hvis du vurderer hybridkontor

Fremdeles er det mange som prøver seg frem for å finne den løsningen som passer best for virksomheten, de ansatte og eventuelle kunder.

Hjemmekontor-produkter preger elektronikksalget i år

Elektronikk-salget har økt kraftig hittil i år. Spesielt er det varer knyttet til hjemmekontor og oppussing som peker seg ut.

Amerikansk studieAnsatte vil heller overvåkes av roboter enn sjefen

Forskere har funnet ut at ansatte i større grad aksepterer overvåkning fra hjemmekontoret dersom dataene blir analysert av maskiner, og ikke mennesker.

Fra «eufori» til «korona-veggen»

Først økte produktiviteten og motivasjonen – før det falt til omtrent samme nivå som før, viser undersøkelser. Men hvor går veien videre?

Dette gjorde hjemmekontoristene når de egentlig skulle vært på jobb

Ekstrajobb, netthandel, sex, alkohol og en liten lur på sofaen. En ny studie viser hva arbeidstakere egentlig drev med i arbeidstiden under pandemien.

Synspunkt

SynspunktFremtidens kontor er en innovasjonsutfordring

Fremtidskontoret er hybrid. Ja vel, men hvordan legger vi egentlig om til en helt ny arbeidshverdag? Skriver Camilla AC Tepfers.

Synspunkt

SynspunktFremtidens kontor er en innovasjonsutfordring

Fremtidskontoret er hybrid. Ja vel, men hvordan legger vi egentlig om til en helt ny arbeidshverdag? Skriver Camilla AC Tepfers.

Arbeidstakere har økt tiden de bruker på digitale møter med to timer i år

Nå utgjør tiden vi bruker på videomøter hele syv timer i uka – nesten en hel arbeidsdag.

Slik skaper du en god overgang til den nye jobbhverdagen

Mange må tilpasse seg en ny virkelighet på jobb etter pandemien. Her får du tips om hva ledere burde være obs på.

Teknologigiganter vil tilby hjemmekontorister mindre lønn

Store teknologiselskaper som Microsoft, Google, Facebook og Twitter tilbyr dårligere lønn til ansatte som velger å jobbe fra billigere områder.

Lager hybride arbeidsplasserIngen «tvungen retur» til kontoret hos Cisco

For teknologiselskapet Cisco blir det ingen «retur» til kontoret. Hvert enkelt individ og team vil selv avgjøre hvordan arbeidshverdagen blir fremover.

Synspunkt

Hvem har ansvaret hjemme?

Pandemien satte i gang et ufrivillig hjemmekontoreksperiment for store deler av den norske arbeidsstokken. LO mener arbeidsmiljøloven også må gjelde når ansatte arbeider hjemmefra, skriver Julie Lødrup.

Synspunkt

Hvem har ansvaret hjemme?

Pandemien satte i gang et ufrivillig hjemmekontoreksperiment for store deler av den norske arbeidsstokken. LO mener arbeidsmiljøloven også må gjelde når ansatte arbeider hjemmefra, skriver Julie Lødrup.

Nye regler om hjemmekontor på høring– En svekkelse av dagens regelverk

Arbeidstakerorganisasjonene raser mot regjeringens forslag til hvem som skal ha ansvaret når folk jobber hjemme. – Må eventuelt ta tak i dette når vi får ny regjering på plass, sier Rigmor Aasrud (Ap).

AkanAdvarer mot hjemmekontor som hovedregel

Akan kompetansesenter er bekymret for at mange ønsker å utvide bruken av hjemmekontor. De som har et høyt alkoholforbruk fra før, risikerer å ville drikke enda mer.

Lisa Cooper– Fått nye styrker og funnet roen i kaoset

Under pandemien har Catalysts-grunnleggeren tilegnet seg en ny personlig egenskap, nemlig kriseledelse.

Nederlenderne sendes tilbake på hjemmekontor

Nederlands statsminister Mark Rutte oppfordrer folk til å jobbe hjemmefra igjen. Smitten har økt etter at nesten alle koronarestriksjoner ble opphevet i juni.

Berit Svendsen– Vanskeligere for nyansatte å bli en del av bedriftskulturen

Lederen for Vipps internasjonale satsing, Berit Svendsen tror hjemmekontor har kommet for å bli. Til høsten skal selskapet teste ut hvordan 2,5 dager i snitt på kontoret vil fungere for de ansatte.

Hackerne utnytter usikre medarbeidere

Nå handler phishing-epostene i størst grad om tilbakevending til vanlig kontor etter en lang periode hjemme. – Hackerne er utspekulerte, sier sikkerhetsekspert Kai Roer.

Endringer i regler for hjemmekontorDette kan vi vente oss

For å sikre et godt arbeidsmiljø for arbeidstakerne, ser man nå et behov for å se nærere på reglene rundt bruk av hjemmekontor.

Hackere har benyttet seg av overgangen til hybridkontor

En ny rapport avdekker i hvilken grad fjernarbeid har påvirket næringslivets sikkerhet, operasjonelle omkostninger og innvirkning på brukerne.

Hver femte arbeidstaker har fått mindre tillit til ledelsen

Vi er mindre positive til arbeidsplassen nå enn da koronaen startet, viser en fersk arbeidslivsundersøkelse.

Synspunkt

Sikkerhetsledelse – hjemmefra!

Når hjemmekontor blir vanlig for de fleste, stiller det helt nye og annerledes krav til datasikkerhet, påpeker fagdirektøren ved NSM, Roar Thon.

Synspunkt

Sikkerhetsledelse – hjemmefra!

Når hjemmekontor blir vanlig for de fleste, stiller det helt nye og annerledes krav til datasikkerhet, påpeker fagdirektøren ved NSM, Roar Thon.

Global studieOver halvparten av de yngste arbeidstakerne vurderer å si opp jobben

En internasjonal Microsoft-studie viser at generasjon Y har blitt digitalt utbrent i løpet av pandemien.

Hjemmekontor har gjort siloene enda trangere

– Hvis vi ikke møtes mer etter pandemien, kan siloene bli enda trangere og veggene enda tykkere, sier leder i HR Norge, Even Bolstad.

Selskap doblet omsetningen uten sjef– Fri for tradisjonell ledelse og hierarki

Frihet under ansvar har vist seg å være en formidabel suksess for konsulentselskapet CoWork. Selskapet doblet omsetningen og antall ansatte under pandemien.

Fem måter du kan hjelpe ensomme ansatte på hjemmekontor

Mange av dem som ble stasjonert på hjemmekontor kan ha følt seg litt ekstra ensomme i arbeidstiden det siste året. Her er fem tilnærminger du som leder kan vurdere.

Juristene svarer

Kan jeg nekte de ansatte å ha hjemmekontor på hytta?

Juristene svarer.

Synspunkt

SynspunktVi har nå en unik mulighet til å tenke nytt

Etter nesten halvannet år på Zoom, Teams og Meet får vi snart lov til å se hverandre igjen fysisk. Så hva nå? Skrur vi klokken tilbake til februar 2020 og fortsetter som før?

Synspunkt

SynspunktVi har nå en unik mulighet til å tenke nytt

Etter nesten halvannet år på Zoom, Teams og Meet får vi snart lov til å se hverandre igjen fysisk. Så hva nå? Skrur vi klokken tilbake til februar 2020 og fortsetter som før?

HR-ledere forventer mer hjemmekontor i staten

82 prosent av HR-lederne i staten ønsker å gi medarbeiderne større muligheter for å jobbe hjemmefra etter pandemien.

Dette må du ikke gjøre som leder for unge medarbeidere på hjemmekontor

Driver du med konstant kontroll og overvåkning av dine ansatte? Da vil du mest sannsynlig miste noen unge, kloke hoder på veien.

Åpne kontorlandskap forsterker ønsket om hjemmekontor

Kontorlandskap bidrar tilsynelatende betydelig til å ønske seg mye hjemmekontor. En av fire uten fast sitteplass ønsker seg hjemmekontor tre dager i uka eller mer.

Facebook og Amazon lar ansatte fortsette med hjemmekontor

Facebook tilbyr sine fulltidsansatte å jobbe hjemmefra, noe også Facebook-sjef Mark Zuckerberg skal gjøre. Amazon gir sine ansatte tilsvarende tilbud.

Fjernrekruttering– Digital onboarding kan være mer fordelaktig enn fysisk oppmøte

Enkelte kan føle seg mer komfortable via et digitalt intervju. Arbeidsgiveren vil kanskje fokusere mer på kandidatens kvalifikasjoner, og ikke så mye på selve «kjemien» som kan oppstå under et fysisk intervju.

Arbeidstakere vil ikke pendle mer enn én time til jobb

På landsbasis mener nær én av ti at jobbreisen burde ta mindre enn 15 minutter, og 47 prosent sier at mellom 15 og 30 minutter er akseptabelt.

UndersøkelseSju av ti vil fortsette med hjemmekontor etter pandemien

Sju av ti nordmenn ønsker å fortsette med hjemmekontor minst én dag i uka, selv etter at pandemien er over, viser en ny undersøkelse.

Utfordringer verdt å tenke over hvis bedriften skal over til hybridkontor

Oppfølging av arbeidstakere, både nyansatte og andre, kan bli mer krevende dersom bedriften går over til mer utstrakt bruk av hjemmekontor når pandemien er over.

Amerikansk studieSlutter i jobben hvis de ikke får fortsette på hjemmekontoret

I en fersk undersøkelse svarer 58 prosent av hjemmekontoristene at de «absolutt» vil begynne å se seg om etter en annen jobb dersom de ikke får fortsette med hjemmekontor etter pandemien.

Dette burde du være obs på hvis du har gitt gratis kontorutstyr til hjemmekontoristene

Mange arbeidsgivere har trolig vurdert feil når de har gitt bort utstyr til ansattes hjemmekontor uten å trekke skatt av det.

Synspunkt

SynspunktRett og plikt til hjemmekontor?

Vi ser lyset i enden av tunnelen, tiden etter korona begynner en gang utpå høsten. I Econa forbereder vi medlemmene på hvilke endringer vi kan forvente oss i fremtiden. En ting er sikkert; Den blir annerledes enn før pandemien. Også i kontorpolitikken.

Synspunkt

SynspunktRett og plikt til hjemmekontor?

Vi ser lyset i enden av tunnelen, tiden etter korona begynner en gang utpå høsten. I Econa forbereder vi medlemmene på hvilke endringer vi kan forvente oss i fremtiden. En ting er sikkert; Den blir annerledes enn før pandemien. Også i kontorpolitikken.

Synspunkt

SynspunktKontorliv 2.0

Unntakstilstanden vi har stått i det siste drøye året går mot slutten. Nå står vi på trappene til den største arbeidslivsendringen siden mars i fjor. Hvordan blir den nye arbeidshverdagen?

Synspunkt

SynspunktKontorliv 2.0

Unntakstilstanden vi har stått i det siste drøye året går mot slutten. Nå står vi på trappene til den største arbeidslivsendringen siden mars i fjor. Hvordan blir den nye arbeidshverdagen?

Tilbake på kontoretTorsdag har blitt den nye mandagen

Torsdag har blitt en spesielt populær dag for ansatte i Salesforce, og ser ut til å erstatte mandag som den dagen flest ansatte ønsker å jobbe på kontoret.

Synspunkt

SynspunktTilbake på jobben - fryd eller frykt?

Dersom vi skal få alle tilbake til det fysiske arbeidsmiljøet, må vi ta høyde for at de kan ha svært ulike grunner til å ønske å bli hjemme. Ikke alle er positive, skriver Kristine Kjellsen.

Annonse
Annonse
Annonse