Annonse

hjemmekontor

Vaksinemotstand kan i verste fall koste deg jobben

– Det å ikke tro på vitenskap, være generelt skeptisk til vaksine eller på annen måte sette seg selv foran fellesskapet, vil aldri være saklig grunn for ikke å stille på jobb, mener HR Norge-sjefen.

Disse lederne sliter mest under pandemien

Forsker ved SINTEF ser tydelige vinnere og tapere blant hjemmekontoristene.

Vanskeligere å lede fra hjemmekontoret

Over halvparten av ledere i undersøkelse synes det er vanskeligere å lede fra hjemmekontoret. Og digitale møter sliter dem ut.

Slik bygger du sterke relasjoner til kollegaene dine fra hjemmet

Ny forskning viser at flere norske arbeidstakere opplevde å bli bedre kjent med teamet sitt ved å komme inn i stuene deres over skjerm.

Regjeringen vil la flere studere fra hjemmekontor – også etter korona

Koronaen har gitt flere muligheten til å ta mer utdanning hjemmefra. Og sånn vil statsministeren og forskningsministeren at det skal fortsette etter pandemien.

Flere bedrifter vil fortsette med hjemmekontor

Nær halvparten av medlemsbedriftene i NHO vil fortsette bruken av hjemmekontor også etter koronakrisen.

Utstyr til hjemmekontoret er skattefritt

Arbeidstakere skal ikke skatte av at de får ekstra skjerm, tastatur eller kontorstol til hjemmekontoret, oppklarer Skatteetaten.

Hjemmekontor kan gi skattesmell for ansatte med lang reisevei

Mye hjemmekontor i år kan slå ut på skatten for dem som vanligvis har et stort fradrag for arbeidsreiser.

Dette står på ønskelista til arbeidstakere etter pandemien

Her får du som leder oversikt over hva som er viktig for dine medarbeidere på en post-covid-19 arbeidsplass.

4 av 10 ledere mener arbeidsmiljøet har blitt negativt påvirket av korona

En undersøkelse fra organisasjonen Av-og-til viser at det sosiale på arbeidsplassen har fått en kraftig knekk mange steder.

Nye tallFire av ti på hjemmekontor nå

Andelen som jobber hjemme er betydelig lavere enn i vår, og sank i forrige uke. Espen Rostrup Nakstad oppfordrer ledere til fortsatt å legge opp til hjemmekontor.

Toppsjefer i Nemko har ikke tro på hjemmekontor som varig løsning

Det er ingen tvil om at produktiviteten går ned ved hjemmekontor, mener toppsjefene i det norske selskapet Nemko.

Synspunkt

SynspunktHybrid jobbing – en vinn-vinn-situasjon?

Hvordan kan vi bruke erfaringene fra hjemmekontorjobbingen under pandemien til å finne nye løsninger på hvor vi skal jobbe? spør Risto Penttinen i Fortum.

Tredoblet salget av hodetelefonerPandemien sikret rekordvekst

Pandemien har tvunget virksomheter over i digitale møterom. Og der kommer de til å forbli. Salget av høretelefoner og videoutstyr har eksplodert under korona.

Lederverktøy

– Det er viktig å le sammen

Nettquiz, ha med-dag eller felles frokost. Her får du ideer til aktiviteter som skaper trivsel blant de ansatte, selv om alle jobber hjemme.

1 av 4 ledere tror ansatte drikker mer på hjemmekontor

– Koronapandemien og det spesielle livet mange av oss lever nå, med hjemmekontor og lite sosial kontakt, er en risikofaktor for at noen vil utvikle alkoholproblemer.

AccentureVeileder de ansatte i selv­ledelse

– Det er nyttig å lære seg å skille mellom hva som haster og hva som er viktig, sier HR-sjef Anne Dordi Alvsåker i Accenture.

Halvparten av arbeidstakere føler at ledelsen følger dem opp på hjemmekontor

En ny undersøkelse fra Akademikerne viser at kun åtte prosent av deres medlemmer sier de har en leder som har kartlagt de fysiske arbeidsmiljøbetingelsene på hjemmekontoret.

NHO og VirkeOppfordrer ledere til å la ansatte nyte dagslyset i løpet av arbeidsdagen

Skal folk komme seg helskinnet gjennom vinteren, mener arbeidslivsorganisasjonene at det er viktig å sørge for at man får noen avbrekk fra skjerm og hjem.

LuftkvalitetØkt bruk av hjemmekontor bidrar negativt

Vedfyring er mye verre for luftkvaliteten enn både biltrafikk og oljefyring, mener Norsk institutt for luftforskning.

– Ikke glem de introverte på hjemmekontoret

Det er ikke slik mange tror at koronatid og hjemmekontor er himmelen for alle introverte, sier den verdenskjente forfatteren av boka «Stille», Susan Cain.

Høyt utdannede vil fortsette med hjemmekontor

64 prosent av høyt utdannede ønsker å jobbe hjemmefra også etter koronapandemien, ifølge en undersøkelse.

Synspunkt

Overraskende funn med hjemmekontor

Hjemmekontortilværelsen førte til at klikker og siloer ble utvannet og nye relasjoner ble dannet på tvers av organisasjonen, skriver administrerende direktør Michael Jacobs i Atea Norge.

Dette øker produktiviteten til ansatte på hjemmekontor

En ny undersøkelse viser at bedrifter og organisasjoner har evne til raskt å tilpasse seg en verden med mer fjernarbeid.

NHO-økonomHjemmekontor er kommet for å bli

Halvparten av alle jobber kan gjøres hjemmefra, og hjemmekontor og digitale møter vil bli vanlig i framtiden, mener NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Synspunkt

SynspunktKultur kan kurere hjemmekontorsyke

Mange ansatte sliter nå med koronafrustrasjon og hjemme­kontorsyke. Det kan best kureres gjennom kultur­opplevelser. Det gir samtidig ny fart til kulturlivet, skriver høyskolelektor Kjetil A. Vedøy.

Leder

Leder Politiske fingre fra fatet om hjemmekontor

Kjell Ingolf Ropstad og andre politikere bør holde fingrene fra fatet når det gjelder hjemmekontor etter koronaen. Dette hører inn under arbeidsgivers styringsrett.

Lederverktøy

Slik får du bedre kontakt med kollegene fra hjemmekontoret

6 av 10 som jobber mye hjemmefra om dagen har redusert kontakten med sine kolleger. Nesten 80 prosent av ledere sier kontakten med medarbeiderne er redusert.

Synspunkt

SynspunktHjemmekontor kan skape utfordringer

Antall henvendelser til Akan om problematisk bruk av rusmidler har økt med 20 prosent siden Norge stengte ned 12. mars, skriver direktør i Akan, Elisabeth Ege.

Ruter-sjef om hjemmekontor– Håper deler av den nye normalen har kommet for å bli

Administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen håper erfaringene med hjemmekontor under pandemien kan bidra til en reiserevolusjon i storbyene.

Barneombudet er bekymret for sårbare barn ved mer hjemmekontor

Barneombud Inga Bejer Engh mener de som jobber med sårbare barn, ikke kan ha hjemmekontor, og hun etterlyser beredskapsplaner for disse sektorene.

Norske toppsjefer vil ikke drive fjernledelse etter pandemien

Nær fire av fem toppsjefer ikke tror at det blir mer bruk av hjemmekontor når pandemien er over, enn det var før koronaviruset spredte seg, viser en undersøkelse.

UndersøkelseHjemmekontor og fjernledelse har endret HR-rollen

HR-ledere har fått en nøkkelrolle i arbeidet med å omstille arbeidsstyrken og bygge en organisasjon som er rigget for økt endringstakt.

HjemmekontorJobber 42 minutter mer hver uke

Hjemmekontor sparer oss reisetid. Mye av det sparte bruker vi på mer jobb. – Det er grenser for hvor lenge man kan kalle det en dugnad, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.

Fjernledelse Slik oppdager du mobbing

Medarbeidere som følte seg utenfor før kan oppleve seg ekstra ekskludert når alle sitter spredt på hvert sitt hjemmekontor.

– Norske ledere består koronatesten

Norske ledere har lyktes med å være gode ledere under pandemien, viser en stor undersøkelse blant norske arbeidstakere.

Slik har de ansatte det egentlig på hjemmekontoret

Frykt for å bli sagt opp og problemer med å logge av. Det kan plage dine ansatte, uten at de tør å si ifra til deg, advarer forfatter Rebecca Seal.

– Hjemmekontor er overvurdert

Arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland tror ikke covid-19 vil føre til «enorme omveltninger» for hvor vi jobber fra etter pandemien er over.

Nye måter å jobbe påKontorfellesskap i kulturlandskap

Odelsjenta Andrea Kvinnesland Hvattum vil sette en stopper for at kloke hoder tar toget ut av regionen hver eneste dag. Nå er hun i gang med å forvandle den røde låven på gården om til nærkontor for hadelendinger med jobb i omkringliggende byer.

Mæland advarer mot dårlig datasikkerhet på hjemmekontor

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) advarer om at utstrakt bruk av hjemmekontor gjør oss mer sårbare for dataangrep.

Mange sender en melding når de heller burde ringt

Om vi velger videomøte eller tar en telefon er ikke så farlig. Men vi kommuniserer best når vi kan høre den andres stemme, viser ny forskning.

Hjemmekontoret utgjør en stor sikkerhetsrisiko for arbeidsgiverne

Rapporten «Head in the Clouds» peker på at vi nye retningslinjer for hvordan vi jobber sikkert og trygt hjemmefra.

Hjemmekontor stiller nye krav til ledere

Når man ikke lenger kan regne med å se sjefen sin hver dag, stiller det helt andre krav til både deg som ansatt og til ledere.

Synspunkt

Førebygging eller reparasjon?

Vi høyrer det stadig: Førebygging er betre enn reparasjon. Ikkje minst når det gjeld arbeidsmiljø og helse. Men det kan ofte vere langt frå preik til praksis.

Synspunkt

Førebygging eller reparasjon?

Vi høyrer det stadig: Førebygging er betre enn reparasjon. Ikkje minst når det gjeld arbeidsmiljø og helse. Men det kan ofte vere langt frå preik til praksis.

Svensk forbund innførte 30 minutter med trening for ansatte hver dag under pandemien

For å oppmuntre til bevegelse på hjemmekontoret har RFSL siden 1. juni innført muligheten for 30 minutter med trening per dag for alle ansatte som jobber mer enn 50 prosent.

Ruter og Vegvesenet ber folk i Oslo og Viken ta hjemmekontor

Ruter og Vegvesenet frykter at presset på øvrig kollektivtransport og veiene blir større som følge av busstreiken. Nå ber de folk om å holde seg hjemme.

Ny undersøkelseArbeidsgivere kan si opp overflødige kontorlokaler

Selskaper som ønsker å vokse, bør redusere unødvendige kostnader som lokaler, og investere i markedsføring og salg, viser en ny svensk undersøkelse.

HjemmekontorUklare grenser mellom jobb og privatliv

Arbeidstilsynet vurderer nå om regelverket rundt hjemmearbeid må endres for at det skal være mer i tråd med dagens situasjon og morgendagens arbeidsliv.

Hjemmekontor-reglerPartene møttes for å diskutere fornyelse

Både arbeidsgiverne og arbeidstakerne stiller seg bak ønsket om en oppdatering av regelverket for arbeid hjemme.

Positive ­tillitsvalgte

De konserntillitsvalgte i Telenor er positive til mer fleksible arbeidsdager, men ser noen utfordringer.

Ny hverdag for 19.000 Telenor-ansatte

Konsernsjef Sigve Brekke har sagt at ansatte får velge hvor de vil jobbe fra, også etter pandemien. Slik skal Telenor gjennomføre det, forteller HR-direktør Cecilie Heuch.

Kantinenæringen hardt rammet av hjemmekontor

Oppfordringen om å bruke hjemmekontor rammer ansatte på kantiner særlig hardt. Enkelte kantinebedrifter har tapt 95 prosent av omsetningen.

Synspunkt

Hjemmekontoret overser et fundamentalt behov

Sommerens debattføljetong har i stor grad handlet om hjemmekontorets fortreffelighet. Men «likes» kan aldri erstatte fysisk kontakt med andre mennesker.

Synspunkt

Et feltsykehus er ikke et fullverdig sykehus, og et hjemmekontor er ikke et fullverdig kontor

Den nye normalen må være bedre enn den gamle. Smittevern er selvfølgelig viktig, samtidig som vi skal drive lønnsomt. Hvis ikke er det ikke noe å drive.

– Ansatte på hjemmekontor samarbeider mer på tvers

I Atea Norge skal de bruke hjemmekontor-­erfaringene til å forme det de omtaler som fremtidens arbeidsplass og ledelse. – Vi ønsker å ta en aktiv rolle i dette, sier HR-direktør Kristine Njærheim.

Hjemmekontor-reglerIsaksen innkaller partene i arbeidslivet

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil oppdatere regelverket rundt hjemmekontor, og har innkalt partene i arbeidslivet til et oppstartmøte.

Hjemmekontor post korona

Vi trenger mer kunnskap om hva hjemmekontor gjør med oss i lengden – og se på det 20 år gamle regelverket for hjemmekontor på nytt, skriver Kari Sollien.

– Mange finans­direktører har oppdaget at de kan spare penger

Prislappen på fysiske møter, herunder reiser, vil bli en viktig pådriver for endringer i arbeidsliv og ledelse, tror Jan Ketil Arnulf, professor ved Handelshøyskolen BI.

– Pandemien vil forandre måten vi tenker ledelse på

– Hjemmekontor og økt fleksibilitet er kommet for å bli. HR-lederne er ultratydelige: «Vi vil ikke tilbake der vi var», sier Even Bolstad i HR Norge.

Annonse
Annonse
Annonse