Annonse
Winston Churchill var statsminister i Storbritannia under andre verdenskrig, og var kjent for å være brutalt ærlig, men samtidig klare å gi folk håp. Her fotografert utenfor Downing Street nr. 10 i 1938.  Foto: AP Photo
Lær av historien

– Kriser skaper ekte ledere

Både statsledere og ledere i offentlig forvaltning, næringsliv og frivillige organisasjoner står i dag midt oppi helt uvanlige utfordringer.

Du er ikke født leder

Men det er ikke første gang i historien ledere må navigere gjennom ukjente og farlige farvann.

«Du er ikke født leder. Ekte ledere skapes i krisesituasjoner, når de klarer å lede folk gjennom vanskelige tider».

Lær av ikoniske ledere

Det skriver Nancy Koehn, professor ved Harvard Business School, i Harvard Business Review. Hun har studert ledere i kriser opp igjennom historien.

Hun trekker fram fire lærdommer fra hvordan ikoniske ledere gjennom historien har håndtert situasjoner preget av usikkerhet, fare og frykt.

4 historiske lærdommer
 

1. Anerkjenn frykt, men skap håp

Som leder må du både være ærlig om de utfordringene dere står overfor, og samtidig gi folk tro på at dere sammen skal overkomme vanskelighetene. Vis forståelse for bekymringene folk har, enten det er for helsen eller økonomiske situasjonen, men overbevis dem om at dere skal komme igjennom dette sammen.

2. Gi folk en rolle og et formål

Ekte ledere inspirerer folk til å handle til fellesskapets beste, de gir folk oppgaver og minner dem om hvorfor de er viktige. Under koronakrisen er det noen yrker og oppgaver det er lett å se at er viktige. Men ledere bør sørge for å løfte fram alle roller i virksomheten og vise hvorfor de er viktige nå. Dersom dere har noe ekstra å bidra med til samfunnet under krisen kan det også gi folk motivasjon og redusere frykt.

3. Sats på eksperimentering og læring

For å navigere gjennom kriser må ledere venne seg til usikkerhet og kaos. Du må improvisere og justere kursen etter hvert som ny informasjon dukker opp. Du må være forberedt på å gjøre feil og lære av dem underveis. På samme måte bør du signalisere til de ansatte at du forventer at de eksperimenterer, lærer av egne feil og finner ut av ting mens dere går.

4. Følg med på energinivå og følelser

Krisesituasjoner virker utmattende på alle. Gode ledere har fingeren på pulsen når det gjelder folks energinivå og følelser, inkludert sine egne. Er lederen selv utkjørt blir organisasjonen sårbar. Så ledere må ta vare på seg selv, og sørge for å gjøre det som trengs for å ta vare på egen energi. Og de bør signalisere at de forventer det samme av dem de leder.

Koehn skriver at vi alle vil bli husket for hvordan vi ledet oss selv og andre gjennom koronakrisen. Som leder bør du ha i bakhodet hvordan virksomheten din skal komme seg gjennom krisen, men også hvordan dere kan komme ut på den andre siden enda sterkere.

 

Annonse
Annonse