Annonse
Nav er fornøyde med de store omstillingene de har gjort etter at koronakrisen inntraff: – Vi kunne ikke gjort noen store ting annerledes. Jeg vet ikke hva det skulle vært, uttaler Yngve Åsholt, kunnskaps- og beredskapsdirektør i Nav til e24.no.  Foto: Pressebilde/ nyebilder.no

Omplasserte over 500 ansatte

LEST OM LEDELSE. Nav har omplassert over 500 ansatte og hentet inn over 100 nye saksbehandlere for å ta unna den enorme mengden permitteringer etter koronakrisen, skriver e24.no.

Nav er fornøyde med eget omstillingsarbeid, selv om behandlingstidene fortsatt er lange. De jobber for å komme a jour. 

Flere ting som skjedde samtidig da koronakrisen inntraff, forteller Yngve Åsholt, kunnskaps- og beredskapsdirektør i Nav til e24.no.

Først måtte de få til en rekke regelendringer for å kunne effektivisere, bedre støtteordningene og innføre nye ordninger. I løpet av kort tid kom det tolv vedtak i Stortinget. 

Samtidig ble de fleste ansatte sendt på hjemmekontor, og flere avdelinger – herunder avdeling for dagpengesøknader – ble oppbemannet.

Ifølge Åsholt styrket de bemanningen på tre måter: de omplasserte folk internt, de hentet inn pensjonister som har jobbet med dagpenger tidligere og de ansatte midlertidig 110 personer.

– Det er nøye avveining mellom å ta inn nye uerfarne saksbehandlere og opprettholde produktiviteten. Det tror vi har gått veldig bra, sier Åsholt til e24.no.

– Vi kunne ikke gjort noen store ting annerledes. Jeg vet ikke hva det skulle vært.

 

Annonse
Annonse