Ledelse

Pandemien vil dessverre være den enkeltfaktor som påvirke de små og mellomstore bedriftene også i 2022. Det kommer vi ikke utenom, sier Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

− Alt blir skjøvet på

Mindre virksomheter står nærmest og tripper i påvente av den neste pressekonferansen om tiltak. Man tør ikke hente tilbake permitterte ansatte eller gjøre nødvendige investeringer.

Publisert Sist oppdatert

− Alt blir skjøvet på, og det er klart at det har stor påvirkning bedriftene. Pandemien vil dessverre være den enkeltfaktor som påvirke de små og mellomstore bedriftene også i 2022, ikke minst hvordan den påvirker forutsigbarheten til bedriftene. Det kommer vi ikke utenom, sier Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

− Omstillingsevne har vært en utrolig viktig faktor gjennom hele pandemien og det vil nok være et helt sentralt tema for mange bedriftsledere, også i året som ligger foran oss, fortsetter Rytman.

Han viser til at mange små og mellomstore bedrifter har måttet tenke nytt og kreativt for å skape nye inntektsstrømmer og sikre likviditeten, når samfunnet rundt har vært så lenge i en unntakstilstand at «det nesten fremstår som den nye normalen».

Går tomme for «cash»

Manglende likviditet er den store utfordringen for et pandemipreget hverdagsnæringsliv, mener Jørund Rytman.

− Store deler av SMB-sektoren har brukt opp alle oppsparte midler gjennom pandemien og står nå på bar bakke. Hvis det bare er de store aktørene med de største finansielle musklene som har mulighet til å investere, så er det er en stor trussel for vekst og nyskaping i norsk næringsliv.

Store deler av SMB-sektoren har brukt opp alle oppsparte midler gjennom pandemien og står nå på bar bakke

Utsikter for 2022

Hvilke trender i arbeidslivet vil prege ulike bransjer og sektorer i Norge i 2022?

Hvor viktig blir koronan også det kommende året? Og hvilke enkelthendelser vil bety mest for norsk arbeids- og næringsliv i det som i Kina er kalt Tigerens år?

I en artikkelserie denne uken vil representanter for ulike bransjer og virksomheter dele sine bekymringer og håp for 2022 her Dagens Perspektiv.

Nye muligheter

Men Rytman vet også at kriser kan skape nye muligheter.

− Isolert sett har Norge som nasjon, med de økonomiske ressursene vi har, kombinert med et vanligvis stabilt styresett, trolig de beste mulighetene for å hjelpe norsk næringsliv igjennom denne krisen. Det gir fantastiske muligheter og et konkurransefortrinn internasjonalt. Hvis vi gjør det riktig.

Så, hvis du kunne bestemme, hva er det viktigste politiske grepet regjering/storting bør ta i sin arbeidslivs/næringslivspolitikk i 2022?

−Større forutsigbarhet, mindre byråkrati, lavere skatte- og avgiftstrykk, samt innføre faste og regelmessige dialogmøter med SMB Norge.

− Hva blir din viktigste oppgave som SMB-leder i året som kommer?

− Med fare for å virke litt ensformig, så vil min største utfordring i år bli å sørge for at hverdagsnæringslivets interesser blir ivaretatt gjennom nok et pandemi-år. Men for at vi skal få så stort gjennomslag som mulig så vil vi gjerne vokse oss større. Så medlemsvekst er også en helt sentral utfordring for både meg og SMB Norge i 2022, sier Jørund Rytman.

Powered by Labrador CMS