Annonse

Ny rapportNorge har svakere forutsetninger for digitalisering enn andre skandinaviske land

Norges forutsetninger for og evne til å la seg digitalisere rangeres som verdens tiende beste, men vi må likevel se oss slått av Sverige, Danmark og Finland.

Norge er nest best på likestilling

For tredje år på rad kommer Norge på andreplass i en global rangering av likestilling. Igjen er det islendingene som topper lista.

Norge fremdeles på topp i FNs utviklings-rangering

FN kårer nok en gang Norge til verdens beste land å bo i. Samtidig er nye typer ulikheter i samfunn verden over i ferd med å utvikle seg, ifølge FN-rapporten.

Kina er på god vei til å bli teknologisk selvforsynt innen 2025

USA har tidligere hatt et ubestridt teknologisk forsprang, men nå er Kina i ferd med å ta igjen supermakten.

Norske arbeidstakere skiller seg utVerden er opptatt av lønn – vi er ­opptatt av hygge

Nordmenn setter et «godt og hyggelig arbeidsmiljø» høyere enn «attraktiv lønn og goder» når det kommer til hvor vi ønsker å jobbe. Det er vi, sammen med våre svenske naboer, nesten alene om i verden.

Jussprofessor mener nordmenn har skjulte rettigheter

Nordmenn kan gå glipp av rettigheter i EU på grunn av lignende feil som er gjort i Nav-saken, mener professor Christoffer Conrad Eriksen.

Arbeidet med Syrias nye grunnlov er i gang under påsyn av norsk toppdiplomat

Representanter fra regimet, opposisjonen og sivilsamfunnet i Syria begynner denne uka arbeidet med å utforme en ny grunnlov og tenner et lite håp om fred.

Norge skal lede utvikling av helseberedskap ved terrorangrep i Europa

EU har bedt Norge lede et prosjekt som går ut på å styrke helseberedskapen i Europa ved eventuelle terrorangrep med kjemiske eller biologiske våpen.

500 år med leselyst

Slengbemerkninger til ­bokens historie i Norge.

NHO-rapportDen norske boblen kommer til å sprekke

Handelskrig, klimakrise, eldrebølge og en oljealder på hell tyder på at Norges beste år ligger bak oss.

Norge inn på topp ti listen over verdens mest forberedte land

Bærekraftige virksomheter, innovasjon og entreprenørskap er noe av det som gjør at Norge i år har klatrer fra 11. til 6. plass på Change Readiness Index 2019.

Synspunkt

Illiberale EU-byråer

EU bygger på Roma-traktaten fra 1957. Denne traktaten introduserte de fundamentale fire prinsippene om fri flyt over nasjonale grenser, for varer og kapital, som har skapt lite debatt, men også for tjenester og arbeidskraft som derimot har skapt mange problemer og en kritikkverdig utvikling i Europa.

100 år siden stemmerett for alle ble innført

17. juli markerer at det er nøyaktig hundre år siden det i praksis ble gitt stemmerett til alle i Norge.

Norge sier nei til båtmigranter – har avvist gjentatte forespørsler fra EU

EU har to ganger i år bedt Norge om hjelp til å få relokalisert migranter som er plukket opp i Middelhavet. Svaret har begge ganger vært nei.

Rekordhøy norsk støtte til FN-organisasjoner

Norge øker den samlede kjernestøtten til seks FN-organisasjoner til over tre milliarder kroner.

Norges konkurranseevne er svekket, ifølge internasjonal kåring

Nedgang i befolkningsveksten og høye strømpriser får skylden for at Norges konkurransekraft er svekket i en internasjonal rangering.

RapportNorge anbefales å kutte elbil-fordeler

Norge anbefales å kutte el-bilfordelene og i stedet øke avgiftene på bensin- og dieselbiler, ifølge en rapport som legges fram tirsdag.

FN: Funksjonshemmede i Norge har lavere status enn andre

FN kritiserer måten vi behandler funksjonshemmede her i landet. Det forskjellsbehandles og brukes tvang. Regjeringen lover nå ny handlingsplan allerede i år.

Amnesty-rapport– Nærmest straffrihet for voldtekt i Norge

Mange overgrepsutsatte får alvorlige psykiske problemer og opplever at saken deres aldri vinner fram i retten, viser en ny rapport fra Amnesty

Lederspeilet

– Nordmenn er effektive og rett på sak

Bedriftskulturen og teknologimiljøet lokket canadiske Pippa Boothman til Norge. Men det var hennes egen bakgrunn som fikk henne ut på veien og sørget for USA-suksess for bedriften Airthings.

Norge er verdens nest mest likestilte land

Norge kommer på andreplass på en ny global rangering av likestilling. Bare islendingene er mer likestilte enn oss.

Synspunkt

Carl BildtSlutten på et alliansefritt Skandinavia

Militære konvoier fra en rekke NATO-land har ankommet vestlige deler av Sverige. De okkuperer svenske gater og ber politiet sende ut trafikkvarsler. Alle er på vei mot Norge.

Norge har dårligst pensjonsordning i Norden

En gjennomsnittlig norsk arbeidstaker kan vente seg en pensjon på kun halvparten av lønnen, ifølge en fersk rapport fra Mercer.

Mer produksjon og økt ordretilgang i norsk industri

Norsk industri fortsetter den positive utviklingen, og norske industriledere er optimistiske med tanke på utviklingen de neste månedene.

– Ingen kjente forsøk i Norge på europeisk aksjeskattesvindel siden 2015

I 2015 stoppet skatteetaten ti forsøk på svindel på til sammen 350 millioner kroner. Flere europeiske land er rammet av svindel med refusjon av skatt på aksjer.

Avtalebonanza i Beijing – 24 nye samarbeid

Norske storselskap som DNV GL, DNB og Kongsberg Gruppen skrev alle under på nye avtaler med kinesiske partnere under en seremoni i Beijing tirsdag.

Gjelda til utlandet redusert med ein tiandepart

I 2017 var USA det landet norske ikkje-finansielle føretak hadde mest gjeld i; der hadde gjelda ein verdi på 258 milliardar kroner.

Facebook skattet under én million kroner i Norge

Facebook anslås å tjene to milliarder kroner i Norge, men selskapet skatter fortsatt minimalt til den norske stat.

SolbergDiskriminering hører hjemme på historiens skraphaug

Likestilling har vært et avgjørende element i Norges utvikling fra fattigdom til velstand, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

EUs forsvarsplaner stresser Norge

Forsvarssamarbeid blir stadig viktigere i EU. Norge bekymrer seg over manglende innflytelse.

Kineserne elsker norsk laksÅttedoblet lakseeksport til Kina

I januar 2018 importerte kineserne mer enn 1700 tonn norsk laks, åtte ganger så mye som i samme måned i fjor.

Brasiliansk lovendring får ikke følger for norsk regnskogstøtte

Nordmenn og svensker gjør mer frivillig arbeid enn danskene

Men vi er mindre lojale mot enkeltorganisasjoner, viser forskningsrapport.

Norske myndigheter skeptiske til britisk EØS–medlemskap

Vi handler mest med EU, USA og Kina60 prosent av norsk handel skjer med EU

EU-landene, Kina og USA er fortsatt Norges viktigste handelspartnere.

Statkraft i forhandlinger om datasenter

Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Økonomer spår styrket norsk og svensk krone

En milliard til polsk–norsk forskning gjennom EØS–midlene

HelårsturismeVil ha flere turister hele året

Norske familier tjente 572 millioner kroner på å leie ut gjennom Airbnb

Sanners digitalisering av offentlig sektor– Klare mangler

Norge har tilbakegang når det gjelder digital infrastruktur for flere tjenester, viser europeisk undersøkelse

Norge og Etiopia med utvidet samarbeid

Skal bidra til bærekraftig økonomisk vekst i landet samt lønnsomhet for norske selskaper.

Rungende «ja» til mer nordisk samarbeid

Ni av ti spurte mener et sterkt nordisk samarbeid er viktig. Aller viktigst er forsvar og sikkerhet.

Norge og KinaLyser ut 80 millioner kroner til samarbeidsprosjekter

Temaene for utlysningen blir «polar, klima og miljø» og «bærekraftig matproduksjon og matsikkerhet».

EU ber Norge ta imot flere kvoteflyktninger

EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos har sendt et brev til Sylvi Listhaug der han oppfordrer henne til å være «så ambisiøs som mulig».

Flertallet vil ta imot sårbare flyktninger

Norge bør prioritere å ta imot de mest sårbare flyktningene. Det svarer 55 prosent av de spurte i en undersøkelse Amnesty International i Norge står bak.

Norske prosjekter trekkes frem i EUs innovasjonsprogram

I EUs midtveisevaluering av forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020, blir flere prosjekter som er initiert og ledet av norske institusjoner, fremhevet som gode eksempler.

Asia ser til Norge for oppdrettsteknologi

Internasjonale delegasjoner er i Trondheim denne uken, som gjester av Innovasjon Norge og Aqua Nor. Her har de klare mål om å investere i norsk oppdrettsteknologi.

Store ringvirkninger i sjømatnæringenSkaper tusenvis av jobber

Teknologi- og serviceleverandørene til den norske sjømatnæringen hadde i 2015 en verdiskaping i form av bidrag til BNP på 24,5 milliarder kroner og sysselsatte 21.400 årsverk i Norge.

Norge hevder seg på internetthurtighet

I en måling av verdens hurtigste internettland, havner Norge som nummer syv.

Professor– Norge har lavere formuesskatt enn de fleste vestlige land

Den samlede skatten på eiendeler utgjorde 2,9 prosent av Norges samlede skatteinntekter i 2015. Tilsvarende andel var 5,6 prosent i gjennomsnitt i OECD-området.

RapportNorges oljeplaner på kollisjonskurs med Parisavtalen

Norges planlagte olje- og gassproduksjon for årene fremover er ikke forenlig med retningen man må ta for å nå klimamålene, ifølge en ny rapport.

8 prosent av befolkningen har ikke råd til en ukes ferie i året

Arbeidsledige og enslige forsørgere seier at de ikke har råd til et slikt gode, mens kun et lite fåtall av alderspensjonister over 67 år sier at de ikke har råd til å reise bort en uke i året.

Norge inngår miljøavtale med California

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte en miljøavtale med den amerikanske delstaten California onsdag.

Nytt rekordår for kinesiske turister i Norge

Mellom januar og mai er det registrert en økning på 71 prosent i antall kinesiske turister som kommer til Norge, sammenlignet med samme periode i fjor.

Regjeringen– God løsning for frakt av atomkraftverk

Den norske regjeringen er tilfreds med Russlands planlagte opplegg for frakt av et flytende atomkraftverk langs norskekysten sommeren 2018.

Norge på topp i pensjonsindeks

Ikke i noe annet land er det så godt å være pensjonist som i Norge, viser en pensjonsindeks fra Natixis Global Asset Management.

Dette ønsker turister å vite før Norgesferien

Naturlige underverker, fjorder og isbreer, og nordlys er det flest søker på i forbindelse med en tur til Norge.

May må finne omvei til avtale med Norge

Britene vil gi nordmenn samme rettigheter som EU-borgere etter brexit. Spørsmålet er bare om de i det hele tatt har lov til å inngå en slik avtale med Norge.

Annonse
Annonse
Annonse