Ledelse

Leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, mener at man særlig i offentlig sektor har presset sitronen hardt de siste årene.

Frykter et delt arbeidsliv

Større forskjeller mellom ulike yrkesgruppers arbeidsvilkår og en stadig større mangel på spesialisert kompetanse vil føre med seg et mer delt arbeidsliv, mener Akademikerne-leder.

Publisert Sist oppdatert

Lise Lyngsnes Randeberg er konstituert leder i Akademikerne.

Nøkkelordet for 2022 er «balanse», sier hun.

− Vi trenger balanse mellom arbeidsliv og fritid. Det er bra med fleksibilitet, men samtidig må vi sikre at skillet mellom arbeid og fritid ikke forsvinner. Dette må balanseres.

Randeberg frykter at arbeidslivet etter pandemien vil kunne føre til større forskjeller mellom ulike arbeidsgrupper.

− Det er for eksempel stor forskjell mellom dem som kan jobbe hjemmefra og de som møte opp fysisk på en arbeidsplass. Vi må unngå at vi utvikler et delt arbeidsliv, sier Randeberg.

Mangel på arbeidskraft er også en «trend» som Lise Lyngsnes Randeberg – dessverre – tror vil forsterke seg i 2022.

− Dette gjelder jo flere enn de med høyere utdanning. Vi mangler stadig mer av den spisse, spesialiserte kompetansen i Norge. Derfor blir det svært viktig å få¨på plass gode systemer for etter- og videreutdanning for alle typer yrkesgrupper. Det holder ikke med lang og høy utdanning i dag. Får du ikke påfyll av kompetanse, så blir du fort irrelevant.

− Men «alle» snakker jo om dette nå? Også politikerne?

− Ja, men tilbudene er veldig fragmenterte. Og vi har sett veldig mange «piloter» og prøveprosjekt. Det som trengs er bedre finansiering og forutsigbarhet.

Vi har allerede stort frafall på enkelte studier. Frafall og studentøkonomi henger sterkt sammen, det er jeg sikker på

Offentlige tjenester vil lide

Akademikerne-lederen mener at man særlig i offentlig sektor har presset sitronen hardt de siste årene.

− I offentlig sektor har arbeidstakerne i dag store krav og høye forventninger til seg. I tillegg har ikke flere år med såkalt ABE-reform gjort hverdagen noe bedre i staten, sier Randeberg.

− Offentlig sektor skal levere tjenester i en veldig uforutsigbar tid, og i store deler av det offentlige sliter de allerede med store utfordringer når det gjelder rekruttering av høykompetanse.

Hun trekker også frem situasjonen i kommunene.

− Vi ser et voldsomt etterslep på alt fra psykologer til jurister i norske kommuner. Dette gjør det stadig vanskeligere å kunne levere gode tjenester til befolkningen, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

Studentene sliter

En annen gruppe som Akademiker-lederen er bekymret for ved inngangen til 2022 er studentene. Hun peker på at mange studenter nå sliter tungt som følge av pandemien. Og det dreier seg ikke bare om ensomhet og mangel på sosial kontakt. Høye strømpriser, høye utleiepriser og deltidsjobber som blir borte, gjør det vanskelig for mange å rett og slett ha råd til å studere videre, mener Randeberg.

− Studiestøtten må heves. Situasjonen studentene står i nå er kritisk. Jeg har selv møtt studenter som sier de må slutte å studere på grunn av økonomi. Hvis denne utviklingen får fortsette risikerer vi å komme dit at det kun er de studentene som får økonomisk hjelp fra mor og far som i praksis har råd til å ta høyere utdanning, sier Randeberg.

− Alle må ha reell mulighet til å ta utdanning. Vi har allerede stort frafall på enkelte studier. Frafall og studentøkonomi henger sterkt sammen, det er jeg sikker på.

Utsikter for 2022

Hvilke trender i arbeidslivet vil prege ulike bransjer og sektorer i Norge i 2022?

Hvor viktig blir koronan også det kommende året? Og hvilke enkelthendelser vil bety mest for norsk arbeids- og næringsliv i det som i Kina er kalt Tigerens år?

I en artikkelserie denne uken vil representanter for ulike bransjer og virksomheter dele sine bekymringer og håp for 2022 her Dagens Perspektiv.

Powered by Labrador CMS