Annonse

Utfordringer

AkademikerneFrykter et delt arbeidsliv

Større forskjeller mellom ulike yrkesgruppers arbeidsvilkår og en stadig større mangel på spesialisert kompetanse vil føre med seg et mer delt arbeidsliv, mener Akademikerne-leder.

Stein Lier-Hansen i Norsk IndustriEtterlyser mer fornybarkraft

En anstrengt kraftsituasjon og fortgang i det grønne skiftet er blant de utfordringene Norsk Industri mener er viktigst å ta tak i ved inngangen til et nytt år.

Hybridbråk og høy risiko for dataangrep – slik blir 2022 for ledere

Mer pandemi, trøbbel på hybridkontoret og risiko for dataangrep og kriminalitet. Slik blir 2022 for sjefen.

NHO-Dørum om PerspektivmeldingenUtsikter til større forskjeller

Hvis politikerne vil møte utfordringene som beskrives i Perspektivmeldingen i åpent lende, må de på ett eller annet tidspunkt velge mellom pest eller kolera. Noe av det vanskeligste vil bli å unngå større forskjeller.

Synspunkt

Tre globale trender som treffer norske bedrifter

Hva vil prege fremtiden? Ensomhet, omskolering og klimaopprusting er tre globale trender som vil treffe norske bedrifter de neste årene.

Synspunkt

Tre globale trender som treffer norske bedrifter

Hva vil prege fremtiden? Ensomhet, omskolering og klimaopprusting er tre globale trender som vil treffe norske bedrifter de neste årene.

Markedsutfordringen

Den turbulente flybransjenKonkurranse­situasjonen endevendt på 90-tallet

Flymarkedet gjennomgikk store endringer fra midten av 90-tallet. – Innføringen av den frie etableringsretten endret fullstendig konkurranse­situasjonen i luftfarten, sier professor ved Handelshøyskolen BI, Eli Moen.

Markedsutfordringen

Fagforening mener Bjørn Kjos bør vurdere å trekke seg– Det er en tid for alt

Arbeidstakerorganisasjonen Parat organiserer mange Norwegian-ansatte. Der slår de ring om den norske modellen, og vil nok ikke sørge lenge dersom Bjørn Kjos trekker seg som konsernsjef. Parat er heller ikke fremmede for at et salg av selskapet vil være et klokt valg.

Markedsutfordringen

Tror ikke Kjos vil selge– Sør-Amerika er et mulig vekstmarked

BI-forsker Espen Andersen mener Bjørn Kjos har mer å by på i utviklingen av Norwegian.

ProfessorMener Bjørn Kjos bør gå av

Bjørn Kjos bør trekke seg og Norwegian bør selges, mener NHH-professor Tor Wallin Andreassen.

Markedsutfordringen

Turbulens for NorwegianBør Kjos gå av, selge eller vokse seg enda større?

Bjørn Kjos bør trekke seg og Norwegian bør selges, mener NHH-professor. Han får følge av fagforeningen Parat. Men fra BI kommer en forsker med motsatt holdning: Norwegian og Kjos har mer på lager. De bør fortsette veksten.

Teknologiens fire store globale utfordringer

Her er grunnene til at vi må gjøre ny teknologi som kunstig intelligens til­gjengelig for hele jordens befolkning.

Teknologiens fire store globale utfordringer

Her er grunnene til at vi må gjøre ny teknologi som kunstig intelligens til­gjengelig for hele jordens befolkning.

Ledelsesutfordringer mot 2020

Dagens ledere opplever en rekke utfordringer som endrer den tradisjonelle oppfatning av organisasjon og ledelse. Særlig er det to utfordringer som begge påvirker utviklingen på en dramatisk måte: Den digitale revolusjon og endring i arbeidsplassens sosiale systemer.

Ledelsesutfordringer mot 2020

Dagens ledere opplever en rekke utfordringer som endrer den tradisjonelle oppfatning av organisasjon og ledelse. Særlig er det to utfordringer som begge påvirker utviklingen på en dramatisk måte: Den digitale revolusjon og endring i arbeidsplassens sosiale systemer.

Annonse
Annonse
Annonse